Odkopcie z nami Alte Szil. Warsztaty archeologiczne // PODSUMOWANIE

SYNAGOGA WWW 424-200x200W dniach od 26 do 30 sierpnia 2013r. przy ul. Pacanowskiej 8 zostały przeprowadzone wykopaliska. Działania te miały przypomnieć mieszkańcom Łodzi, że kiedyś na Starym Mieście znajdowała się bizantyjska synagoga wybudowana przez społeczność żydowską dawnej Łodzi. W dzisiejszej przestrzeni miejskiej z bardzo ciekawego architektonicznie budynku, nic nie zostało. Zachowały się jedynie archiwalne fotografie, plany miasta, na których zaznaczona jest synagoga i pozostałości fundamentów przy ulicy Wolborskiej. Wydarzenie towarzyszyło 69. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Organizatorem było Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

 

 

Obecnie na tym miejscu jest szkoła, fragment ulicy i chodnik.Odnalezienie fundamentów synagogi stało się powodem badań archeologicznych. Prace wykopaliskowe poprowadzili Aleksander Andrzejewski i Paweł Zawilski, pracownicy Katedry Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pomagało im 10 osób – ochotnicy, uczestnicy warsztatów archeologicznych. W trakcie badań otworzono dwa wykopy. Jeden z nich odsłonił bezwątpienia pozostałości po fundamentach północnej ściany synagogi Alte Szil, a mianowicie negatyw fundamentu czyli rów, z którego już dawno zostały usunięte cegły lub kamienie, albo jedno i drugie. W wykopie bez problemu dało się rozpoznać ślad po byłym murze, gdyż kolor rowu był ciemniejszy niż piasek wokoło, czyli podłoże, na którym zbudowano synagogę. W drugim wykopie odnaleziono murowany narożnik z cegieł. Obecnie istnieją w stosunku do niego dwie hipotezy. Pierwsza, że jest to fragment domu stojącego na południe od Alte Szil, druga, że jest to część fundamentów schodów bocznego wejścia do synagogi. Wątpliwości te zostaną rozwiane do czwartku (5 września), ponieważ w piątek (30 sierpnia) zostały zrobione szczegółowe pomiary geodezyjne, które miały zwymiarować wzajemne położenie odkopanych fundamentów bożnicy. Na podstawie piątkowych pomiarów zostanie wyrysowany wzajemny układ ścian i porównany z planami Alte Szil. Analiza ta pozwoli jednoznacznie stwierdzić, czy ceglany narożnik jest częścią świątyni czy też nie. Żadne ze znanych źródeł pisanych nie podawało, czym synagoga była zdobiona od zewnątrz, czyli jakim materiałem zostały obłożone mury. W trakcie wykopalisk odnaleziono fragmenty piaskowca, który prawdopodobnie był wykorzystany do dekorowania ścian. Dalsze badania gabinetowe pozwolą ustalić, czy fragmenty nie zawierają śladowych ilości farby, a zatem czy nie były malowane.

RELACJA FOTOGRAFICZNA


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – „Kultura – Interwencje”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380