• EN

Projekty zrealizowane w 2022 r.

Wystawa „Bądź jak Ala. Elementarz empatii”

W ramach projektu zorganizowano interdyscyplinarną wystawę „Elementarz empatii”, która obejmuje sztuki wizualne, performance i artefakty-obiekty artystyczne, umożliwiające odbiorcy dziecięcemu (5-10 lat) z dorosłym towarzyszem aktywny namysł nad szeroko i wielokierunkowo ujętym tematem empatii. Ze względu na specyfikę odbiorców i ich możliwości rozwojowe, wystawa została pomyślana jako ilustrowana opowieść, po której przewodniczką – „superbohaterką” jest postać historyczna – Alina Margolis-Edelman – lekarka i działaczka społeczna.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 150 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 200 100 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

„Ulica Dolna” powieść Ariego Aksztajna

Projekt dotyczył wydania przez Centrum Dialogu powieści Ariego Aksztajna „Ulica Dolna”, która jest kontynuacją wydanej w 2021 r. „Ciotki Ester”. Powieść, której akcja dzieje się w latach 30-tych XX wieku barwnie opisuje obraz wielokulturowej Łodzi, a zwłaszcza Bałut – dzielnicy, która w dziejach miasta ma swoją mitologię. Tytuł nigdy nie był tłumaczony na język polski. W ramach zadania książka została przełożona z języka hebrajskiego i wydana w formie książkowej i e-book. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim 2022-2023.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 28 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 72 100 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

„Listy do Abraszki”. Powieść o Łodzi

W ramach projektu wydany został szósty i ostatni tom prozy Chavy Rosenfarb „Listy do Abraszki", który opowiada historię o Łodzi międzywojennej. Powieść została przetłumaczona z języka jidysz i wydana w 1000 egzemplarzy oraz w formie e-booka. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim 2022-2023.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 30 423 PLN. Całkowita wartość zadania: 71 346 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Elementarz empatii

Projekt był kontynuacją programu edukacyjnego pod wspólnym hasłem #EMPATIA realizowanego w 2021 roku przez Centrum Dialogu, którego osią i nadrzędnym celem było uzmysłowienie, jak ważna w życiu jest empatia. W ramach projektu powstał program edukacyjny skierowany do trzech grup odbiorców: rodzin, uczniów przedszkoli i szkół podstawowych (klas I-VI) oraz pedagogów. Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w cyklicznych warsztatach i działaniach interdyscyplinarnych (prowadzonych przez artystów, działaczy społecznych, edukatorów i ekspertów) tj.: spacery filozoficzne, sensoryczne warsztaty terenowe, zajęcia wykorzystujące storytelling czy dramę stosowaną.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 70 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 94 000 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Obchody 78. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto i 80. Rocznicy Wielkiej Szpery

W ramach projektu zorganizowano obchody 78. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto oraz 80. rocznicy tragicznych wydarzeń Wielkiej Szpery - akcji wywiezienia z getta ponad 15 tys. osób - głównie dzieci do 10 roku życia. Dla upamiętnienia tych rocznic zorganizowano uroczystości oficjalnych dla oddania czci zamordowanym, przez ich rodziny i najważniejsze osoby w państwie oraz ambasadorów krajów europejskich, a także dopełniające obchody wydarzenia kulturalne. Między innymi koncert ”Potop świata” inspirowany wierszami dzieci z getta, działania artystyczne w symbolicznym miejscu rozpoczęcia Wielkiej Szpery, performance oraz liczne działania edukacyjne skierowane zarówno do dorosłych, jak i młodzieży uczącej się.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 220 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 296 500 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Łódź Bagdadem jest bajecznym

Projekt zakładał stworzenie strony internetowej oraz narzędzia dydaktycznego w postaci map Łodzi z nakładkami obrazującymi przemiany społeczne i infrastrukturalne w kontekście dążenia do niepodległości. Zobrazowane zostały miejsca, bohaterowie i symbole związane z wydarzeniami historycznymi w Łodzi. Materiały merytoryczne zostały stworzone przez uczniów łódzkich szkół na warsztatach i wykorzystane do stworzenia nakładek tematycznych oraz opisowych rozszerzeń w postaci artykułów na stronie internetowej, do której odnoszą QR kody umieszczone na mapach. Narzędzie dydaktyczne zostanie przekazane nauczycielom, którzy z jego pomocą przeprowadzą lekcje. Mapy staną się też częścią oferty edukacyjnej Centrum Dialogu w połączeniu z nową wystawą.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowanie MHP: 61 000 PLN. Całkowita wartość zadania 76 500 PLN

muzeum historii polskipatriotyzm jutra

Festiwal Łódź Czterech Kultur 2022

W ramach projektu zorganizowany został Festiwal Łódź Czterech Kultur, który jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w Łodzi. Ideą festiwalu jest budowanie nowoczesnej miejskiej tożsamości wokół wartości takich jak różnorodność, akceptacja i porozumienie bez uprzedzeń oraz promocja kultury miejskiej dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Odbyły się koncerty z udziałem wybitnych wykonawców z Polski, Niemiec, Izraela, Białorusi i Ukrainy, ale także kameralne spotkania, premierowe spektakle, wystawy i warsztaty – dziewięć wrześniowych festiwalowych dni to kilkadziesiąt wyjątkowych wydarzeń muzycznych, a także z obszaru teatru, sztuk wizualnych i edukacji, realizowanych pod wspólnym hasłem: „Bliscy”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 218 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 1 035 100 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Projekty zrealizowane w 2021 r.

Obchody 77. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

W 2021 r. przypadała 80. rocznica deportacji Żydów z Europy Zachodniej, a także 77. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto. Dla upamiętnienia powyższych rocznic zorganizowano oficjalne uroczystości dla oddania czci zamordowanym, przez ich rodziny i najważniejsze osoby w państwie oraz ambasadorów krajów europejskich. Dopełnieniem były wyjątkowe wydarzenia kulturalne, tj. koncert "Dybuk" w 100 rocznicę pierwszego wykonania utworu oraz wystawa "Siostry Kafki" przygotowana przez artystki z Polski i Niemiec.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKDNiS: 80 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 108 000 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKDNiSuml dofinansowano

Wszystkich kochać! Nikogo nie oszczędzać! Całoroczne rozbudzanie #EMPATII

Projekt dotyczy organizacji serii ponad 60 różnorodnych warsztatów, których osią i nadrzędnym celem było uzmysłowienie nam wszystkim jak ważna w życiu jest empatia. Na konkretnych przykładach pokazano jak empatią można naprawiać świat wokół nas. Zorganizowane zostały spotkania z pracownikami charytatywnych NGO, warsztaty z komunikacji bez przemocy oraz o Piramidzie nienawiści Allporta, uczono szanować różnorodność dzięki spotkaniom z obcokrajowcami mieszkającymi na stałe w Łodzi oraz oferowano warsztaty rękodzielnicze o alfabetach innych niż "nasz".

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKDNiS: 43 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 54 000 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKDNiSuml dofinansowano

Festiwal Łódź Czterech Kultur 2021

Projekt miał na celu zorganizowanie kolejnej edycji Festiwalu, w skład którego wchodziły koncerty z udziałem wybitnych wykonawców polskiej sceny muzycznej, kameralne spotkania, premierowe spektakle, wystawy w przestrzeni miejskiej i wydarzenia edukacyjne. Udział wzięli artyści muzycy z Polski, Niemiec, Izraela, Białorusi i Ukrainy. Podczas dziewięciu dni festiwalowych odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń w różnych miejscach Łodzi i z różnych obszarów artystycznych (z dominującą muzyką) spiętych jednym hasłem: "Przyszłość teraz!".

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKDNiS: 256 460 PLN. Całkowita wartość zadania: 827 655 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKDNiSuml dofinansowano

Powieść „Ciotka Ester” Ariego Aksztajna

Projekt dotyczył opublikowania przez Centrum Dialogu wartościowej artystycznie oraz poznawczo powieści „Ciotka Ester” Ariego Aksztajna (1000 egz), która odsłania przed czytelnikami przedwojenną oraz gettową historię Łodzi, tym razem widzianą oczami żydowskiego chłopca z łódzkich Bałut. Książka była wcześniej raz wydana w bardzo niskim nakładzie i praktycznie niedostępna na polskim rynku.
W ramach projektu poprawiono tłumaczenie, zdigitalizowano, książka została wydana w formie papierowej oraz e-book.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKDNiS: 26 400 PLN. Całkowita wartość zadania: 46 900 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKDNiSuml dofinansowano

Rzeźba Abramka Koplowicza w Parku Ocalałych w Łodzi

Projekt polegał na zamówieniu i wykonaniu rzeźby Abramka Koplowicza, chłopca, który zginął w łódzkim getcie, pozostawiając po sobie przepiękny, inspirujący wiersz "Marzenie", w którym opisuje swoje marzenia podróży po całym świecie. Rzeźba jest pomnikiem dla tysięcy dzieci, które zginęły w getcie na terenie Litzmannstadt. Wykonała ją doświadczona rzeźbiarka Magdalena Walczak, której prace zdobią już wiele miejsc w Łodzi. Rzeźba stanęła przed budynkiem Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, w Parku Ocalałych.

Dofinansowano w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” . Dofinansowanie CRP: 89 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 99 000 PLN

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2022.

Bałuty Stare/Nowe

Celem projektu było pokazanie szerszej publiczności Bałut - jednej z najbardziej nietuzinkowych dzielnic wielkich polskich miast, poprzez przybliżenie wielokulturowej historii tej dzielnicy, jej kultowych miejsc, sylwetek mieszkańców, poprzez zapoznanie odbiorców z bogatą historią miejsca i możliwością czerpania inspiracji do działania z kultury polskiej, żydowskiej czy rosyjskiej.

Stworzono aplikację o Bałutach gromadzącą materiały archiwalne i liczne rezultaty dotychczasowych działań Centrum Dialogu. Odnaleziono w archiwach i powtórnie opublikowano dziesięć historycznych reportaży o Bałutach. Zarejestrowano i upowszechniono wywiady ze znawcami Bałut pokazujące rozwój i przemiany tej dzielnicy na przestrzeni dwóch stuleci. Stworzono wirtualną wystawy on-line fotografii Łukasza z Bałut.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowanie MHP: 50 000 PLN. Całkowita wartość zadania 62 960 PLN

muzeum historii polskipatriotyzm jutra

Projekty zrealizowane w 2020 r.

Pamięć wojny. Obchody 76. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

Projekt dotyczył uczczenia obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej a także 76. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Dla upamiętnienia powyższych rocznic obok uroczystości oficjalnych i religijnych odbywających się na Cmentarzu Żydowskim i Stacji Radegast zrealizowano wyjątkowy koncert: "Ptaki smutku", na kanwie twórczości urodzonego na Bałutach, Ocalałego z łódzkiego getta, Jeszajahu Szpiegla. Obchody uświetniła również seria wydarzeń towarzyszących, jak spotkania, wykłady, spacery, jednak w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią, były one nagrywane wcześniej i odtwarzane w Internecie w tradycyjnym czasie odbywania się obchodów rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto.

Celem projektu jest upamiętnienie ofiar getta łódzkiego oraz spopularyzowanie i upowszechnienie wiedzy o miejscu pamięci jakim jest obszar Litzmannstadt Getto wraz z cmentarzem żydowskim znajdującym się na jego terenie, upowszechnienie historii Litzmannstadt Getto.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 62 240 PLN brutto. Całkowita wartość zadania: 105 240 PLN brutto.

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Festiwal Łódź Czterech Kultur

W ramach projektu zrealizowana została kolejna edycja festiwalu, którego ideą jest budowanie nowoczesnej miejskiej tożsamości wokół wartości takich jak różnorodność, tolerancja i zrozumienie bez uprzedzeń. Narzędziem do realizacji tego zadania jest sztuka. Edycja 2020 odbywała się pod hasłem "Przyszłość bez powrotu", które to hasło przybliżone zostało głównie przez wydarzenia muzyczne.
W czasie kilkudniowego święta kultury zaprezentowano unikalne wydarzenia o wysokich walorach artystycznych, w tym 14 premier. W Łodzi zaprezentowali się wybitni współcześni artyści zarówno z Polski jak i ze świata.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 300 000 PLN brutto. Całkowita wartość zadania: 463 245 PLN brutto.

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

Logotypy: MKiDN i Łódź (jak w 2019).

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Marzenie Abramka

Projekt dotyczył nietypowej wystawy, której motywem przewodnim będzie wiersz pt. „Marzenie” Abramka Koplowicza, żydowskiego chłopca tworzącego utwory poetyckie w łódzkim getcie. Koncept instalacji i jej scenariusz oraz warsztaty edukacyjne i muzyczne, które jej towarzyszyły, miały na celu interakcję z odbiorcą, pobudzenie go do formułowania własnych marzeń, kreatywności, wiary w sprawczość swoich działań, a także przybliżenie historii autora wiersza i losu dzieci w czasie II wojny światowej. Wystawa jest rodzajem "sensorycznego placu zabaw" o marzeniach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. MKiDN: 51 660 PLN brutto. Całkowita wartość zadania: 69 010 PLN brutto.

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Chava Rosenfarb „Bociany”

Projekt dotyczył przetłumaczenia z języka jidysz i wydania po raz pierwszy w języku polskim wartościowej artystycznie i poznawczo powieści Chavy Rosenfarb "Bociany. Opowieść o sztetlu" (1000 egz.). Książka opowiada o niewielkim polsko-żydowskim miasteczku z początku XX wieku i nawiązuje do losów bohaterów wcześniej wydanej trzytomowej powieści „Drzewo życia”. Opublikowanie (także w formie ebooka) wybitnej, nagradzanej na świecie prozy, niedostępnej dotąd w Polsce, stało się okazją do wzbogacenia wiedzy o wielokulturowej, przedwojennej Polsce szerszemu gronu czytelników. Zadanie ukierunkowane było na propagowanie literatury o wybitnych walorach artystycznych, przybliżającej również historię Polski, nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim 2020-2021.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. MKiDN: 38 000 PLN brutto. Całkowita wartość zadania: 86 500 PLN brutto.

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Nie tylko szablą – piórkiem i tuszem w walce z najeźdźcą

Celem projektu było zwiększeniem świadomości mieszkańców województwa łódzkiego na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości, poprzez podkreślenie roli jaką odegrały w tym procesie postaci związane ściśle z naszym regionem. Zorganizowana została wystawa poświęcona niezwykłej postaci łodzianina - Artura Szyka, artysty grafika, ilustratora książek, karykaturzysty, polskiego patrioty. Wystawa pokazana została w Łodzi, Koluszkach i Zgierzu i była wzbogacona broszurą i serią reprodukcji grafik Szyka z okresu wojny bolszewickiej. Zorganizowana została również gra miejska oraz seria działań edukacyjnych.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”. Kwota dofinansowania 34 400 PLN brutto.

Niepodległauml dofinansowano

Wydanie książki Romana Kenta pt. "Jedynym wyjściem była odwaga"

Projekt dotyczy wydania autobiograficznej książki Romana Kenta Courage Was Only Option, w 95 urodziny autora, łodzianina, Ocalałego z łódzkiego getta, osoby bardzo ważnej dla pamięci i historii zarówno Łodzi jak i Polski, jak i polsko żydowskich relacji.

Dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w wysokości 31.286,14 zł.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Wirtualne Centrum Dialogu

Projekt polegał na zmodyfikowaniu strony internetowej Centrum Dialogu w celu przystosowania działalności instytucji do sytuacji ogólnego zamknięcia wymuszonego epidemią. W tym celu zmodyfikowano katalog dostępnych zasobów do prezentacji online, dodano wirtualny spacer obejmujący przestrzeń Parku Ocalałych i budynku Centrum Dialogu wraz ze znajdującymi się w nim ekspozycjami, stworzono internetową przestrzeń edukacyjną umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej online.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci w wysokości 61000 PLN. Całkowita wartość zadania 68200 PLN.

MKIDN, NCK. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura w sieci".

Projekty zrealizowane w 2019 r

Festiwal Łódź Czterech Kultur

W ramach projektu zorganizowana została kolejna edycja Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Jest to święto nowoczesnej Łodzi, otwartej i różnorodnej, która siłę czerpie ze swojej historii. Projekt jest kontynuacją Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, powstałego w 2002 roku z inicjatywy Witolda Knychalskiego i nawiązuje do kultur, które wywarły wpływ na rozwój Łodzi. Jednak festiwal nie zamyka się w przeszłości – tak jak samo miasto dynamicznie się rozwija i zmienia; opowiada o współistnieniu, tolerancji, otwartości i porozumieniu, do których kluczem jest uniwersalny język sztuki. Edycja 2019 odbyła się w dniach 06.09-15.09.2019, pod hasłem Współistnienie, które zdefiniowane zostało głównie poprzez wydarzenia muzyczne.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 112 780 PLN. Całkowita wartość zadania: 1 535 300 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Sponsorzy festiwalu

RossmannMCKB

Obchody 75. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

Projekt dotyczył obchodów 75. Rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Uświetniły ją liczne wydarzenia towarzyszące – koncerty z udziałem światowej sławy polskich muzyków, premierowe projekcje filmowe, wystawy, spotkania z Ocalałymi i ich rodzinami, spacery edukacyjne i publikacje. Długoterminowe działania edukacyjne skierowane były do lokalnych mieszkańców z Łodzi i okolic.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 112 780 PLN. Całkowita wartość zadania: 188 280 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Rok Marka Edelmana i Marek Edelman: Człowiek

W ramach projektu zrealizowana została wystawa "Marek Edelman. Człowiek stulecia", która stanowiła najważniejszy element obchodów Roku Marka Edelmana. Przez cały rok, towarzyszyły jej liczne wydarzenia: spotkania, pokazy filmów, spektakle. Wystawa zostanie też rozszerzona o prace współczesnych artystów, zainspirowane postacią Marka Edelmana i problematyką podejmowaną przez wystawę.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 100 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 140 000 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Edelman - powieść graficzna

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Najważniejsza jest pamięć

uml dofinansowano

Cztery religie, cztery kultury - warsztaty kreatywne o świątyniach Łodzi

Celem zadania jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych na temat charakterystycznych cech kulturowych czterech wyznań tworzących przedwojenną Łódź, architektury sakralnej istotnej dla tożsamości lokalnej oraz propagowanie wiedzy, szacunku i tolerancji wobec osób innych wyznań. Zorganizowany został cykl warsztatów z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia edukacyjnego w postaci klocków architektonicznych oraz filmów. Dzięki atrakcyjnej formie pracy w grupie trudna wiedza i niełatwe pojęcia zostały przyswojone w szybki i przyjemny sposób.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 56 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 75 000 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanie

Kurier FM

W ramach projektu młodzież została zapoznana z tajnikami pracy dziennikarzy radiowych. Zorganizowane zostały trzy rodzaje warsztatów dziennikarskich: reportażu radiowego, produkcji dźwięku oraz warsztaty obsługi sprzętu radiowego. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy młodzież własnoręcznie stworzyła 10 reportaży radiowych, które były transmitowane w lokalnej stacji radiowej, młodzież również współprowadziła cykliczne audycje. Tematyka reportaży dotyczyła „rocznicowych” wydarzeń i postaci w 2019 roku – Marka Edelmana, Likwidacji getta łódzkiego oraz wybuchu II wojny światowej. Powstała również mobilna wystawa opowiadająca wojenny życiorys Marka Edelmana.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowanie MHP: 21 000 PLN. Całkowita wartość zadania 29 400 PLN

muzeum historii polskipatriotyzm jutra

„Najdziwniejsze z miejsc” Annette Libeskind Berkovits

Wydanie w języku polskim wartościowej poznawczo, niepublikowanej w Polsce książki „Najdziwniejsze z miejsc” Annette Libeskind Berkovits, siostry jednego z najsławniejszych architektów świata. Książka opisuje losy związanej z Łodzią rodziny Libeskindów na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a przede wszystkim postać ojca Nachmana Libeskinda, który urodził się w Łodzi na początku XX w. i był wielkim polskim patriotą. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim 2019-2020.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 39 500 PLN. Całkowita wartość zadania: 89 500 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Chava Rosenfarb "Opowieść o miłości i Łodzi"

Wydanie po raz pierwszy w języku polskim wartościowej artystycznie i poznawczo powieści Chavy Rosenfarb "Opowieść o miłości i Łodzi" (1000 egz.). Publikacja nawiązuje do trylogii „Drzewo życia”, która w latach 2015-2017 została wydana dzięki dofinansowaniom MKiDN. Książka opowiada wcześniejsze losy bohaterów trylogii – odwołuje się do ich czasów młodości i dojrzewania, które miały miejsce w przededniu tragicznych dziejów II wojny światowej. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim 2019-2020.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 40 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 90 500 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanie

Chava Rosenfarb "Drzewo życia" Tom 3

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

"Sygnowano Bajgelman: Impresje": Wydanie płyty z utworami Dawida Bajgelmana w autorskim wykonaniu Tubis Trio

Celem projektu było przybliżenie twórczości Dawida Bajgelmana, polskiego kompozytora i dyrygenta, pochodzenia żydowskiego, poprzez wydanie płyty CD (2000 szt.) oraz udostępnienie materiału w formie plików audio do odsłuchu online oraz pobrania ze strony.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 42 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 56 020 PLN

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieInstytut Muzyki i Tańcauml dofinansowano

Unowocześnienie wyposażenia Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

W ramach zadnia zostały dokonane jednorazowe zakupy inwestycyjne służące przystosowaniu Centrum Dialogu do rozszerzenia i wzmocnienia szeroko rozumianej oferty edukacyjnej, animacji kulturalnej i artystycznej we własnym budynku. Zakupiony został nowy sprzęt komputerowy oraz nowy sprzęt do obsługi wydarzeń muzycznych. Usprawniono również sterowanie systemem nagłośnieniowym i oświetleniowym.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie MKiDN: 36 000 PLN. Całkowita wartość zadania: 48 110 PLN.

Dofinansowano ze środków Miasta Łodzi.

MKIDN dofinansowanieuml dofinansowano

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380