Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych osób, których dane są przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową CENTRUM DIALOGU im. Marka Edelmana, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były bezpieczne.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest CENTRUM DIALOGU im. MARKA EDELMANA w Łodzi (kod pocztowy 91-755), ul. Wojska Polskiego 83, tel. (+48 42) 636 38 21, (+48) 506 155 911; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1, lit f  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Oznacza to, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu wysyłania zaproszeń, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
 3. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lub do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie:
  • inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 8. Skargę na działania CENTRUM DIALOGU IM MARKA EDELMANA można wnieść do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


  Autorski Program Merytoryczny prowadzenia Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w latach 2020-2025

Z poważaniem
Zespół CENTRUM DIALOGU im. Marka Edelmana

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Pobierz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres do korespondencji:

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

ul. Wojska Polskiego 83

91-755 Łódź

© 2018. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.