Międzyszkolny Konkurs Społeczny „I accept YOU!"

52688504 2328090824126054 5654366196561084416 n
Łódzkie organizacje działające na rzecz równości oraz zajmujące się propagowaniem działań o charakterze antydyskryminacyjnym zapraszają młodzież do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Społecznym pt. „I accept you”. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Stowarzyszenie Fabryka Równości, Rada Osiedla „Stary Widzew”, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Marta Szymczyk – nauczycielka, autorka strony poświęconej edukacji „Nieszablonowa pedagożka”, organizują konkursu, w którym zwracają szczególną uwagę na wszechobecne zjawisko DYSKRYMINACJI. Finał odbędzie się w Centrum Dialogu 22 marca 2019 r. o 10.00.

 

Instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną i wychowawczą mają obowiązek przeciwdziałać wykluczeniom społecznym. Art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich czytamy: dyskryminacja to: „(…) sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.”.
Rok 2019 w Łodzi został ogłoszony rokiem Marka Edelmana, wybitnego lekarza kardiologa, polityka i działacza społecznego pochodzenia żydowskiego, który był jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim w okresie II wojny światowej. Marek Edelman zapisał się na kartach polskiej historii jako bohater. Trzeba mieć niezwykłą odwagę, by przeciwstawiać się złu i nienawiści tak jak robił to właśnie on. W książce autorstwa Edelmana pt. „I była miłość w getcie” możemy przeczytać słowa, które oddają ideę Międzyszkolnego Konkursu Społecznego: „Pozwalamy, by na ulicach naszych miast odbywały się parady nienawiści i nietolerancji. I to jest zły znak, bo demokracja nie polega na przyzwoleniu na zło, nawet najmniejsze, bo ono zawsze może nie wiadomo kiedy urosnąć.”
Edelman uczulał na niszczącą siłę nienawiści przy każdej sposobności. Podążając jego śladem pragniemy zwrócić uwagę na wszechobecny problem dyskryminacji. Chcemy włączyć młodzież w proces profilaktyczno-wychowawczy i oraz działania społeczne na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Poprzez zaangażowanie uczniów i uczennic VII i VIII klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych chcielibyśmy pokazać skalę dyskryminacji oraz niszczącą moc stereotypu.
Konkurs realizowany jest w ramach cyklicznej łódzkiej imprezy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji „Kolorowa Tolerancja”.
Na młodzież czekają atrakcyjne nagrody!

Cele konkursu:
- przeciwdziałanie dyskryminacji wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu;
- profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu;
- propagowanie wiedzy nt. szkodliwości stereotypów;
- przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym;
- zwiększenie społecznej świadomości nt. zachowań dyskryminujących oraz społecznie wykluczających;
- promowanie działań antydyskryminacyjnych;
- aktywizowanie uczniów do włączania się w akcje o charakterze społecznym;

Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Uczniowie i uczennice mogą brać udział w dowolnie przez siebie wybranej. Opis obu kategorii znajduje się poniżej:

Kategoria I: DYSKRYMINACJA W OBIEKTYWIE

Kategoria ma charakter indywidualny. Każdy zgłoszony przez nauczyciela/-kę uczeń/uczennica wykonuje fotografię, której tematem przewodnim jest problem dyskryminacji. Pragniemy zaznaczyć, że zdjęcie jest pomysłem autora/-ki oraz zostaje wykonane samodzielnie. Nie narzucamy żadnych ram. Zdjęcie należy wydrukować oraz dostarczyć do dn. 11.03.2019r. do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83. Oczekujemy również fotografii w wersji cyfrowej, które należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. także do dn. 11.03.10.2019r. Liczymy na kreatywność oraz wrażliwość fotografa/-ki.
Wymiar zdjęcia: 15x21 (bez ramki, mat)
Opis zdjęcia: tytuł, nazwa szkoły, autor/-ka, opiekun/-ka autora (na odwrocie)
Do zdjęcia należy dołączyć następujące dokumenty (załączono do wiadomości e-mail):
- pisemne zgłoszenie ucznia/uczennicy;
- potwierdzenie praw autorskich (w przypadku ucznia niepełnoletniego dokument podpisują również jego rodzice/opiekunowie prawni)


Kategoria II: KAMPANIA SPOŁECZNA

Kategoria ma charakter grupowy. Każda grupa może liczyć maksymalnie 4 osoby. Zadaniem młodzieży jest nakręcenie filmu o charakterze kampanii społecznej, która porusza zagadnienie, ukazuje problem oraz podejmuje próbę uświadomienia społecznego na zachowania dyskryminujące. Film należy dostarczyć na płycie DVD do dn. 11.03.2019r. do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83. Film będzie promowany na profilu wydarzenia na FB, dlatego zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisu pliku, tak by można go swobodnie umieścić na portalu społecznościowym. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za brak możliwości poprawnego odtworzenia pliku.
Czas trwania filmu: 0,5-1,5 minuty
Opis filmu: Tytuł, nazwa szkoły, autorzy/-ki, opiekun/-ka autorów/-ek (na płycie DVD)
Do filmu należy dołączyć następujące dokumenty (załączono do wiadomości e-mail):
- pisemne zgłoszenie ucznia/uczennicy;
- potwierdzenie praw autorskich (w przypadku ucznia niepełnoletniego dokument podpisują również jego rodzice/opiekunowie prawni)Regulamin oraz zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych.

2. Uczniów/uczennice zgłasza nauczyciel/-ka będący jednocześnie odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do konkursu.

3. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązują się do ścisłego przestrzegania następujących terminów:

- 11.03.2019r. – oddanie prac konkursowych wraz z wymaganą dokumentacją;

- 22.03.2019r. godz. 10.00 – finał konkursu w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83 .
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca rozstrzygnięcia konkursu oraz jednocześnie deklarując, że jego uczestnicy/-ki zostaną poinformowani/-e
o ewentualnych zmianach.

4. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Opis poszczególnych kategorii oraz wymogi formalne znajdują się w niniejszym dokumencie.

5. Uczeń/uczennica biorący/-a udział w kategorii I (indywidualnej) nie może być zaangażowany w realizację projektu z kategorii II (grupowej).

6. Uczestnicy/-ki konkursu zobowiązują się do przestrzegania podanych terminów. Wraz z pracami konkursowymi należy złożyć wszystkie niezbędne dokumenty załączone do niniejszej wiadomości. Jeśli prace nie wpłyną do organizatorów konkursu
w wyszczególnionych terminach z potrzebną dokumentacją nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

7. Uczestnicy/-ki są zobowiązani do szczególnej wrażliwości podczas realizowania swoich projektów z uwagi na poruszaną tematykę.

8. Przysłanie prac jest równoznaczne ze zgodą autorów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów na ich publikację na stronie internetowej wydarzenia wraz z podaniem nazwiska autora/-ki oraz szkoły, w której się uczy.

9. Przysłanie prac jest równoznaczne ze zgodą autorów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów na przestrzeganie regulaminu.

Koordynatorka konkursu:
Marta Szymczyk – nauczycielka, autorka strony Nieszablonowa pedagożka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współorganizatorzy konkursu:
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań: http://www.edukabe.pl/
Fabryka Równości: http://fabrykarownosci.pl/
Rada Osiedla Stary Widzew: https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/rady-osiedli/widzew/osiedle-stary-widzew/
Centrum Dialogu Łódź: https://www.centrumdialogu.com/

Patronat medialny:
Miasto Ł - Łódzka Gazeta Społeczna: http://miastol.pl/

Sponsorzy nagród:
Włókno-land: http://wloknoland.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380