Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 18-20 października 2023 roku w Łodzi odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Chava Rosenfarb i żydowskie pisarki XX wieku", organizowana przez Centrum Badań Kultury Żydowskiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersyetu Łódzkiego oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Stulecie urodzin pochodzącej z Łodzi, ale tworzącej po wojnie, głównie w Kanadzie, Chavy Rosenfarb (1923-2011), uważanej za najwybitniejszą współczesną pisarkę języka jidysz to okazja, by poddać refleksji naukowej nie tylko powieści, wiersze i eseje jej autorstwa, ale także przyjrzeć się twórczości innych dwudziestowiecznych żydowskich pisarek, które artykułowały w podobny lub właśnie odmienny sposób swoje doświadczenie żydowskie, kobiece i genderowe. Pragniemy poszerzyć pole naszej uwagi, choć już same teksty Rosenfarb są bardzo interesującym materiałem do badań nad wątkami autobiograficznymi w literaturze, fikcjonalnymi reprezentacjami Zagłady, zapisami doświadczenia getta, próbami literackiego odtworzenia zaginionych światów sztetla i żydowskiej Łodzi czy nad znaczącymi te wszystkie światy „śladami płci”. Przedmiotem refleksji chcemy uczynić twórczość żydowskich autorek, piszących w XX wieku nie tylko w języku jidysz – jak Chava Rosenfarb – czy polskim i hebrajskim, ale także w językach krajów, w których autorki te żyły i tworzyły, bądź z którymi czuły się związane.
 
Program:

18 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83

Wszystkie wystąpienia i wykłady w dniu 18 października z tłumaczeniem symultanicznym (polski/angielski, angielski/polski). Słuchawki zostaną udostępnione bezpośrednio przed oficjalną inauguracją konferencji.
2:00 p.m. – Registration / Rejestracja uczestników
2:00-3:00 p.m. – Welcome coffee / little lunch / Powitalna kawa / mały lunch (for conference guests / dla gości konferencji)
2:30-3:00 p.m. – The certification of new trees of remembrance in the Survivors’ Park / Wręczanie certyfikatów Drzew Pamięci w Parku Ocalałych
3:00-3:30 p.m. – Official inauguration / Oficjalna inauguracja konferencji
3:30-4:00 p.m. – Goldie Morgentaler (Canada, University of Lethbridge): Chava Rosenfarb, Poland and Translation (keynote lecture / wykład inauguracyjny)
4:00-4:30 p.m. – Adele Reinhartz (Canada, University of Ottawa): Chanele’s Diary or Henia’s Memoir?: A Mystery Document from (or about?) the Lodz Ghetto
4:30-5:00 p.m. – Mordecai Walfish (USA, New York): I Was Never a Sunday Scribbler: the Place of Writing in the Life of Chava Rosenfarb and her Sister Henia Reinhartz
5:00-5:30 p.m. – Break / Przerwa
5:30-6:30 p.m. – Conversation with Chava Rosenfarb’s Family and discussion / Rozmowa z rodziną Chavy Rosenfarb i dyskusja (host / prowadzenie: Joanna Podolska)
6:30-7:00 p.m. – Break / Przerwa
7:00-8:00 p.m. – Concert Tree of Life inspired by poetry of Chava Rosenfarb / Koncert Drzewo życia inspirowany poezją Chavy Rosenfarb (Composer / Kompozytor: Artur Zagajewski)

19 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

PLACE / MIEJSCE: Faculty of Philology, 171/173 Pomorska street /Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173

9:30-12:00 – PLENARY SESSION / PANEL PLENARNY
9:30 – Welcome / Powitanie
9:30-9:50 – Kathryn Hellerstein (USA, University of Pennsylvania): Chava Rosenfarb’s Poetry
9:50-10:10 – Jeffrey Wallen (USA, Hampshire College): Fathoming the Depths in The Tree of Life: The Loneliness of the Female Yiddish Writer
10:10-10:30 – Golda Van Der Meer (Catalonia/Spain, Universitat de Barcelona): Chava Rosenfarb and the task of the Yiddish translator
10:30-11:00 – Urszula Chowaniec (Poland/Sweden, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego/Paideia Folh.gskola Stockholm), Jan Schwartz (Sweden, Lunds Universitet): To Be a Yiddish Woman’s Writer, a Woman Writer? Correspondence Between Chava Rosenfarb and Zenia Larsson
11:00-11:30 – Discussion / Dyskusja
11:30-11:45 – Letter for the Living / List do potomnych – Written by Chava Rosenfarb. Performed by Jane Arnfield (UK, Northumbria University). Performative Reading
11:45-12:00 – Coffee break / Przerwa kawowa

12:00 – 2:00 p.m. – DIVISION INTO TWO PARALLEL SESSIONS / PODZIAŁ NA DWA RÓWNOLEGŁE PANELE

PANEL A (English)
12:00-12:20 – Carola Hilmes (Germany, Goethe Universit.t Frankfurt a.M.): Contemporary Witnesses Write about the Lodz/Litzmannstadt Ghetto: A Comparison of Different Literary Forms
12:20-12:40 – Hannah Pollin-Galay (Israel, Tel Aviv University): Journeys with Language in Rosenfarb’s The Tree of Life
12:40-1:00 p.m. – Norman Ravvin (Canada, Concordia University): Boomtown Poets: Framing Chava Rosenfarb and Esther Shumiatcher
1:00-1:20 p.m. – Regan Treewater-Lipes (Canada, MacEwan University): Cynthia Ozick and the Literary Negotiation of Post Shoah Jewish Consciousness
1.20-2:00 p.m. – Discussion / Dyskusja
2:00-3:00 p.m. – Lunch break / Przerwa na obiad

PANEL B (English)
3:00-3:20 p.m. – Isa Milman (Canada, Victoria, British Columbia): The Lost Poems of Basia Kramer. A Polish-Jewish Woman Writer Eradicated from History
3:20-3:40 p.m. – Anna Frątczak (Poland, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego): Topography of memory: Łódź in Chava Rosenfarb’s novels
3:40-4:00 p.m. – Sonia Gollance (United Kingdom, University College London): Tea Arciszewska’s Miryeml (1958/59) and Yiddish Plays by Women
4:00-4:20 p.m. – Lynn Shapiro (USA, Chicago): Judith Berg and The Intersection of Dance and Text in Yiddish Literature
4:20-4:40 p.m. – Laura Estrin (Argentina, Universidad de Buenos Aires): Theory and Jewishness. Poetics of the Continuum
4:40-5:20 p.m. – Discussion / Dyskusja

PANEL C (English)
3:00-3:20 p.m. – Ariane Santerre (Canada, University of Montreal): “For Every Life Saved Another Must Be Sacrificed”: Chava Rosenfarb’s Literary Depictions of the Grey Zone in The Tree of Life and Edgia’s Revenge ONLINE
3:20-3:40 p.m. – Linda/Leye Lipsky (Canada, York University, Toronto): Nusakh Beyle: The Poetic Mode of Beyle Schaechter-Gottesman ONLINE
3:40-4:00 p.m. – Lesley Turner (Canada, University of Toronto): The Rhetoric of Edgia’s Revenge ONLINE
4:00-4:20 p.m. – Jesse Toufexis (Canada, University of Ottawa): “Smoke Rising Day and Night”: Exploring Chava Rosenfarb’s Implicit Mysticism in Edgia’s Revenge ONLINE
4:20-4:40 p.m. – Christa Whitney (USA, Yiddish Book Center): Women Yiddish Writers’ Living Legacy ONLINE
4:40-5:20 p.m. – Discussion / Dyskusja

PANEL D (English)
3:00-3:20 p.m. – Isa Milman (Canada, Victoria, British Columbia): The Lost Poems of Basia Kramer. A Polish-Jewish Woman Writer Eradicated from History
3:20-3:40 p.m. – Anna Frątczak (Poland, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego): Topography of memory: Łódź in Chava Rosenfarb’s novels
3:40-4:00 p.m. – Sonia Gollance (United Kingdom, University College London): Tea Arciszewska’s Miryeml (1958/59) and Yiddish Plays by Women
4:00-4:20 p.m. – Lynn Shapiro (USA, Chicago): Judith Berg and The Intersection of Dance and Text in Yiddish Literature
4:20-4:40 p.m. – Laura Estrin (Argentina, Universidad de Buenos Aires): Theory and Jewishness. Poetics of the Continuum
4:40-5:20 p.m. – Discussion / Dyskusja
-----------
5:30 p.m. (plenary) – Documentary/Dokument “Yiddish Montreal, Chava Rosenfarb & Goldie Morgentaler” and meeting with Erica Pomerance (Canada)
ENG: Yiddish Montreal, Chava Rosenfarb & Goldie Morgentaler. Archives from a documentary film project by Erica Pomerance. Based on the treatment: Irene Ellenberger, Philippe Amiguet. Producer in development: Monique Simard, Productions Virage
POL: Jidysz Montreal, Chava Rosenfrab i Goldie Morgentaler. Materiał filmowy projektu Eriki Pomerance. Realizacja: Irene Ellenberger, Philippe Amiguet Produkcja: Monique Simard, Productions Virage

20 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)

TWO PARALLEL SESSIONS / DWA RÓWNOLEGŁE PANELE

PANEL A (English)
9:30-9:50 – Sylwia Chutnik (Poland, Uniwersytet SWPS/Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): “We want to believe that there is meaning”. Women’s Voices in the Ringelblum’s Archive
9:50-10:10 – Allison Schachter (USA, Vanderbilt University): Rokhl Brokhes’s Radical Aesthetics
10:10-10:30 – Ruth Panofsky (Canada, Toronto Metropolitan University): Chava Rosenfarb’s Montreal Connections: Writers Miriam Waddington and Adele Wiseman
10:30-10:50 – Shana Rosenblatt Mauer (Israel, Herzog College/Schechter Institute): Chava Rosenfarb and Ida Fink’s Short Stories – Circumventing Readers’ Post-Modern Skepticism ONLINE
10:50-11:30 – Discussion / Dyskusja
11:30-12:00 – Coffee break / Przerwa kawowa

PANEL B (Polish)
9:30-9:50 – Agnieszka Żółkiewska (Poland, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie): „Ja i getto to jedno”. Henryka Łazowertówna wobec doświadczenia Zagłady
9:50-10:10 – Joanna Degler (Poland, Uniwersytet Wrocławski): Między oswajaniem a wyobcowaniem – czyli wyzwania przekładu na język polski powieści Chavy Rosenfarb
10:10-10:30 – Anna Jamrozek-Sowa (Poland, Uniwersytet Rzeszowski): „Ostatni sens mojego życia”. Zapis zmagań o pamięć w pamiętnikach polsko-izraelskiej pisarki Haliny Birenbaum
10:30-10:50 – Anna Wal (Poland, Uniwersytet Rzeszowski): „Romans, książka o holocauście, książka mojego pokolenia”. O powieści Tort weselny Lei Shinar
10:50-11:30 – Dyskusja
11:30-12:00 – Coffee break / Przerwa kawowa

PANEL C (ENGLISH)
12:00-12:20 – Sandra Chiritescu (USA, Columbia University): Immigrant Mothers of the Second Wave: Jewish-American Feminist Autofiction
12:20-12:40 – Tha.s Miller (USA, University of California, Santa Cruz): Feminist Reclamation as Resistance: The Rise of Online Women in Yiddish Literature Courses in the US and Canada
12:40-1:00 p.m. – Jakub Zygmunt (Poland, Uniwersytet Warszawski): Social Themes in Celia Dropkin’s Prose Works
1:00-1:20 p.m. – Julie Sharff (Canada, University of Toronto): Dos meydl/ di kallah/ dos vayb: The Semiotics of Yiddish Girlhood in the Fiction of Esther Singer Kreitman ONLINE
1:20-2:00 p.m. – Discussion / Dyskusja

PANEL D (Polish)
12:00-12:20 – Arsen Hordziy (Italy, Universit. degli Studi di Genova): Teksty tradycji żydowskiej w twórczości Irit Amiel
12:20-12:40 – Krystyna Gielarek-Gorczyca (Poland, Uniwersytet Rzeszowski): Między peronem Dworca Gdańskiego a Jerozolimskim morzem, czyli o twórczości Violi Wein
12:40-13:00 – Beata Tarnowska (Poland, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Renata Jabłońska, pisarka z Tel Avivu (i z Łodzi)
13:00-13:10 – Danuta Szajnert, Małgorzata Domagalska (Poland, Uniwersytet Ł.dzki): Między sztetlem a Łodzią – o dwóch powieściach Chavy Rosenfarb
13:10-13:20 – Joanna Podolska (Poland, Uniwersytet Łódzki): Wędrówki przez wewnętrzne kontynenty. Chavy Rosenfarb eseje z Łodzią w tle
13:20-13:30 – Dyskusja
-----
2:00 p.m. – End of the International Conference Chava Rosenfarb and the Jewish Female Writers of XXth Century / Zakończenie Międzynarodowej Konferencji Chava Rosenfarb i żydowskie pisarki XX wieku

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380