Konkurs "Polska dla wszystkich"

Polska dla wszystkich KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NA NAJLEPSZY PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH OGÓLNOKRAJOWEJ AKCJI
„POLSKA DLA WSZYSTKICH”

 

Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności. Szacunek dla tego dziedzictwa i jego ochrona są naszym obowiązkiem. Niniejszy konkurs stawia sobie za cel ochronę tej polskiej różnorodności i jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością historycznie związani.

Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

 W Konkursie mogą brać udział projekty, które nie były wcześniej prezentowane oraz zostały przygotowane z myślą o ogólnokrajowej akcji „POLSKA DLA WSZYSTKICH”, a które zostaną zrealizowane lub zaprezentowane publicznie w dniu określonym w Terminarzu konkursu, zwanym dalej „Terminarzem” . W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji administratora strony polskadlawszystkich.pl, do konkursu mogą być zakwalifikowane projekty realizowane bądź prezentowane w ciągu dwóch dni poprzedzających datę określoną w Terminarzu lub następujących po niej.
Autorami lub współautorami projektów mogą być osoby, które ukończą 13 rok życia do końca roku kalendarzowego, w którym organizowany jest Konkurs. Autorzy projektów mogą je realizować z udziałem dzieci poniżej 13 roku życia, jeśli taka jest grupa docelowa projektu (np. szkoła podstawowa, placówka przedszkolna).

Więcej informacji o konkursie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380