"Ekshumacje polityczne – teoria i praktyka. Antologia tekstów" / rozmowa

Rozmowa zapowiadającą książkę "Ekshumacje polityczne – teoria i praktyka. Antologia tekstów" wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Książka ukaże się jesienią.
Z Joanną Podolską, dyrektorką Centrum Dialogu rozmawiały prof. Ewa Domańska, Alexandra Staniewska i Małgorzata Wosińska.

Ewa Domańska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz od 2002 visiting professor w Department of Anthropology/Archaeology Center, Stanford University (Spring Term). Przewodnicząca Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN oraz International Commission for the Theory and History of Historiography. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii oraz porównawczą teorią nauk humanistycznych, a także humanistyką środowiskową oraz związkami ekobójstwa i ludobójstwa. Autorka, redaktorka i współredaktorka ponad 20 książek. Ostatnio opublikowała: Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (Warszawa: PWN, 2017); Ekshumacje polityczne: teoria i praktyka (red. z Alexandrą Staniewską, Gdańsk: słowo obraz/terytoria, 2021, w druku).

Alexandra Staniewska – antropolog kulturowa ze specjalizacją w biologii sądowej. Doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się bio- i nekropolityką, ekshumacjami oraz polityką historyczną, a także antropologią i genetyką sądową. Realizowała badania terenowe w Hiszpanii dotyczące ekshumacji ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Laureatka „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017).”

Małgorzata Wosińska – etnolog, antropolog ludobójstwa, psychotraumatolog. Zajmuje się dyskursem postkolonialnym w studiach nad Zagładą, problematyką prewencji zbrodni masowych i współczesnym wystawiennictwem muzealnym (w kontekście reprezentacji doświadczeń granicznych). Stały konsultant ENRS: European Network Remembrance and Solidarity (m.in ko-kurator wydarzenia Genealogie Pamięci 2020: 'The Holocaust between Global and Local Perspectives'). Wykładowca programu NOHA 'Master Programme in Humanitarian Action' na Wydziale Prawa i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie: zdrowia publicznego i badań jakościowych prowadzonych w rejonach konfliktów zbrojnych. W latach 2018-2020 Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na temat tożsamości ocalałych z ludobójstwa w Rwandzie (w ujęciu komparatystycznym wobec doświadczenia Zagłady).

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380