Dzień Jana Karskiego w Toruniu.

pinMuzeum Historii Polski i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zapraszają nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie  i  uczniów: trzecich klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty edukacyjne o JANIE KARSKIM. Tematem jednego z paneli warsztatów będzie Klub Kuriera i jego działalność na rzecz pamięci o Janie Karskim. Warsztaty będą miały miejsce 7 października 2013r. w poniedziałek w godzinach 13.00-16.15 w Budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Bojarskiego 3.

Informacja o warsztatach
I. Jan Karski i jego czasy

Warsztat dla nauczycieli będzie składał się z dwóch części:
- Prezentacja pakietu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania materiału w kursowym nauczaniu historii w liceum ogólnokształcącym.
- Zajęcia warsztatowe pokazujące szerokie możliwości zastosowania materiałów z pakietu w zajęciach i tworzeniu ciekawych, niestandardowych propozycji dydaktycznych. Próba stworzenia np. scenariusza gry miejskiej, gry negocjacyjnej, gry planszowej, karty pracy, wycieczki czy konkursu na temat Karskiego.
Interaktywny pakiet prezentuje bogaty materiał oparty na biografii Jana Karskiego Kozielewskiego obejmujący czasy międzywojenne, drugą wojnę światową, w tym Holokaust i historię powojenną.
W pakiecie zaprezentowane zostały tematy - okupacja niemiecka, działalność Polskiego Państwa Podziemnego i rządu RP na Uchodźstwie oraz sytuacja ludności żydowskiej – opatrzone historycznym komentarzem, tworząc idealny materiał do wykorzystywania w szeroko pojętej edukacji humanistycznej.
Warsztat skierowany jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, edukatorów oraz uczniów. Jego celem jest prezentacja multimedialnego pakietu edukacyjnego „Jan Karski i jego czasy", stworzonego przez Muzeum Historii Polski, połączona z aktywnym zaangażowaniem uczestników i wspólną pracą, ukazującą możliwości wykorzystania tego narzędzia.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dostępnym w wersji online w języku polskim i angielskim na stronie: http://karski.muzhp.pl/home.html i http://www.karski.muzhp.pl/karski_en/home.html
oraz prezentacją Jan Karski. Bohater Ludzkości dostępną na platformie Google CulturalInstitute pod adresem: http://www.google.com/culturalinstitute/?hl=pl#!exhibit:exhibitId=QR_UaCtP

II. Jan Karski – Klub Kuriera
Tę część warsztatów dedykujemy zarówno nauczycielom, edukatorom, jak i uczniom. Będzie to prezentacja projektu „Jan Karski – Klub Kuriera" realizowanego przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana z Łodzi.
Projekt „Jan Karski – Klub Kuriera" służy zachęceniu przybyłych na spotkanie nauczycieli i edukatorów do tworzenia oddziałów Klubu Kuriera w swoich środowiskach. Warsztaty dla młodzieży prowadzone równolegle przez samych członków Klubu Kuriera z Łodzi mają służyć przedstawieniu sposobów aktywizacji młodych ludzi wokół pamięci o Janie Karskim oraz propagowaniu postaw patriotycznych i tolerancyjnych wobec innych narodowości
i religii, uwrażliwiających młodzież na sytuację słabszych i prześladowanych.

Pełny opis projektu jest dostępny pod adresem: https://www.centrumdialogu.com/pl/klub-kuriera

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380