10 LAT CENTRUM DIALOGU / WYSTAWA

W 2021 roku łódzkie Centrum Dialogu świętuje swoje 10. urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę "10 lat Centrum Dialogu", na której prezentujemy przekrój wydarzeń realizowanych przez Centrum Dialogu od 2011 roku. Na specjalnie zaprojektowanym timelinie goście będą mogli zobaczyć najważniejsze wydarzenia realizowane przez instytucję. Wystawę zaprojektował Adam Sikorski, tekst: Joanna Podolska, koordynacja Magdalena Kamińska. 

Wystawę można oglądać w budynku Centrum Dialogu w godzinach otwarcia instytucji. 

Zajmujemy się popularyzacją wielokulturowej historii Łodzi i Polski, ważnych wydarzeń historycznych, a także postaci, które odegrały istotną rolę w budowaniu naszej tożsamości. Poprzez kulturę uczymy historii Polski, Europy i świata, a także szacunku do innych kultur i tradycji. Ale rozmawiając o przeszłości prowadzimy nieustanny dialog ze współczesnością, starając się wyciągać wnioski z doświadczeń innych pokoleń czy czasów. Zajmujemy się także różnorodnością Polski współczesnej poprzez poznawanie różnych grup mieszkających w Polsce dziś, m.in. Ukraińców, Romów, Wietnamczyków,  muzułmanów, osób żyjących z niepełnosprawnościami, przedstawicieli różnorodnych mniejszości.

Zgodnie z założeniami statutowymi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest otwartą, świecką, miejską instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi, a naszym podstawowym celem jest  upowszechnianie idei tolerancji i  przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

Większość realizowanych przez Centrum Dialogu projektów ma bardzo aktualny kontekst, zgodnie z przyjętą zasadą:

Pamiętać przeszłość // Remember the Past
Rozumieć współczesność // Understand the Present
Budować lepszą przyszłość // Create the Future

Proponujemy różnorodną ofertę edukacyjną, zarówno dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej czy studentów,  jak i osób dorosłych. Nasze zajęcia dla szkół uzupełniają regularną edukację. Otwarte wykłady poszerzają wiedzę. Coroczne działania, takie jak „Kolorowa Tolerancja”  czy „Żywa Biblioteka”, pogłębiają zrozumienie dla różnorodności i odmienności dzisiejszego świata. Jesteśmy również organizatorem Festiwalu Łódź Czterech Kultur, który odnosi się do historycznych kultur, które zbudowały Łódź przemysłową, ale pokazuje również dzisiejszy tygiel kulturowy, znacznie szerszy.

Z racji powierzonych nam zadań realizujemy m.in. projekty upamiętniające łódzką społeczność żydowską, Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród  Narodów Świata. W imieniu władz Łodzi organizujemy corocznie  miejskie uroczystości dedykowane upamiętnieniu historii Litzmannstadt Getto oraz przyznawanie tzw. Drzew Pamięci w Parku Ocalałych, w którym od 2014 roku jest nasza siedziba.  

Organizujemy wystawy, projekcje filmowe, koncerty, wykłady. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi artystami, z wykładowcami wyższych uczelni i z nauczycielami, z animatorami kultury i działaczami społecznymi. 

Marek Edelman podkreślał, że należy reagować na wszelko zło, które dzieje się wokół nas. Marian Turski apelował: „Nie bądźmy obojętni!”. My chcielibyśmy mówić o EMPATII.

Jesteśmy przekonani, że poprawianie świata to misja wszystkich ludzi, także nasza.

Na wystawie 10 lat Centrum Dialogu prezentujemy przekrój wydarzeń realizowanych przez Centrum Dialogu od 2011 roku. Na specjalnie zaprojektowanym timelinie goście będą mogli zobaczyć najważniejsze wydarzenia realizowane przez instytucję.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380