TŁUMACZENIE ŚWIATA // ETYKA A WOJNY XX I XXI WIEKU

tomekCentrum Dialogu im. Marka Edelmana, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Czemu nie?”, HaMakom zapraszają na kolejny wykład z cyklu TŁUMACZENIE ŚWIATA. Jak jednak rozumieć starania mające na celu nadać wojnie wymiar prawny (ius in bello, ius ad bellum)? Czy i jaki wymiar praktyczny mają zasady, którymi winny kierować się strony, które tężę  wojnę toczą? Czy istnieje wojna sprawiedliwa i co należałoby uznawać za wojnę w dobie terroryzmu i „konfliktów hybrydowych”?  Na te i inni pytania odpowie 26 MAJA o 18.00 Tomasz W. Michałowski w wykładzie  ETYKA A WOJNY XX I XXI WIEKU, pracownik Katedry Etyki Uniwersytetu Łódzkiego autor i współautor m.in. artykułów poświęconych filozofii praktycznej Immanuela Kanta, jest także wiceprezesem Stowarzyszenia „Czemu Nie?”, oraz współzałożycielem i członkiem łódzkiej grupy HaMakom.

 

 

Niewątpliwie wojna jest zjawiskiem, które obnaża niedoskonałość ludzkiej natury. Tylko w dziesięciu największych wojnach, które były toczone w znanej nam historii świata, zginęło ponad 300 milionów ludzi. Przyglądając się więc wyłącznie liczbom, należałoby stwierdzić, że człowiek jest istotą okrutną.

 

Tomasz W. Michałowski, urodzony w 1982 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, Pracownik Katedry Etyki Uniwersytetu Łódzkiego autor i współautor m.in. artykułów poświęconych filozofii praktycznej Immanuela Kanta („Doniosłość i główne zagadnienia myśli prawno–politycznej Immanuela Kanta”, „Wspólnota etyczna jako obowiązek ludzkości wobec niej samej. Kantowska koncepcja przejścia od etycznego stanu natury, do kościoła niewidzialnego”), redaktor i współredaktor naukowy monografii w tym m.in. Rechtsstaatlichkeit. Kant, Łódź 2012, Aktualność i znaczenie historyczne filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, Nowa Wieś 2012. Przełożył cykl artykułów składających się na antologię Od «dedukcji zasad» do «wiecznego pokoju»: rekonstrukcje wybranych elementów Kantowskiego pojmowania prawa i ustroju politycznego, Łódź 2014 oraz współtworzył tom Kant on Law and the State: Historical and Contemporary Approaches / Gesetz und Staat bei Kant. Historische und aktuelle Perspektiven, Łódź 2015. Tomasz W. Michałowski jest także wiceprezesem Stowarzyszenia „Czemu Nie?”, oraz współzałożycielem i członkiem łódzkiej grupy HaMakom. Zajmuje się także prowadzeniem warsztatów psycho-edukacyjnych oraz doradztwem filozoficzno-psychologiczny w Warszawie gdzie współtworzył grupę Gnōthi seauton. Jest studentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380