RAZEM W RUCHU – półkolonie integrujące w Centrum Dialogu

UA Інформація українською мовою наведена нижче.
RU Информация на русском языке приведена ниже.

RAZEM W RUCHU – półkolonie integrujące w Centrum Dialogu

Centrum Dialogu wraz ze Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani oraz Fundacją Materia zapraszają dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin polskich i ukraińskich do wzięcia udziału w półkoloniach integrujących „Razem w ruchu”. Odbędą się one w pierwszym tygodniu wakacji w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2022 roku w godz. 8.00-16.00 w budynku Centrum Dialogu oraz w Parku Ocalałych w ramach programu Przestrzenie Sztuki.

Biorąc udział w różnorodnych warsztatach, uczestnicy półkolonii przez cały tydzień będą wspólnie poznawać uniwersalny język, jakim jest ruch. Doświadczą jak poprzez gry, zabawy, śmiech, taniec, muzykę i oddech, można radzić sobie ze stresem. Zaznajomią się z technikami tańca nowoczesnego i współczesnego. Wspólnie z artystkami związanymi z Akademią Muzyczną w Łodzi i nauczycielkami tańca stworzą spektakl taneczny. Finałem pracy warsztatowej będzie 20 minutowy spektakl dla rodzin dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, ale jego doskonała znajomość nie jest wymagana od uczestników. Aby wziąć udział w półkoloniach, nie trzeba mieć doświadczenia z tańcem.

Koszt udziału w półkoloniach: 500 zł.

Chęć udziału w półkoloniach należy zgłaszać przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (https://tiny.pl/9vnrf) w dniach od 30 maja do 16 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe zasady rekrutacji: ZASADY

Szczegółowa oferta półkolonii: OFERTA

Organizatorzy: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Fundacja Materia Projekt odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Operator: Materia
Partnerzy: Akademia Muzyczna im Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Miejska Strefa Kultury /
Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi

UA

РАЗОМ В РУХУ - інтеграційні табори в Центрі Діалогу

Центр Діалогу спільно з Асоціацією «Соціально залучені» та Фондом «Матерія» запрошують дітей 8-12 років із польських та українських сімей взяти участь в інтеграційному семінарі «Разом у руху». Вони відбудуться в перший тиждень літніх канікул з 27 червня по 1 липня 2022 р. 8.00-
16.00 у будівлі Центру Діалогу у рамках програми «Арт-простір».


Протягом тижня учасники денного табору дізнаватимуться про універсальну мову руху, беручи участь у різноманітних майстер-класах. Вони дізнаються, як впоратися зі стресом через ігри, веселощі, сміх, танці, музику та дихання. Вони ознайомляться з техніками сучасного та сучасного танцю. Разом з артистами, пов’язаними з Академією музики в Лодзі, та викладачами танцю вони створять танцювальну виставу. Завершаться заняття 20-хвилинною виставою для сімей дітей, які беруть участь у літніх таборах.

Заняття проводитимуться польською мовою, але її досконале знання від учасників не вимагається. Щоб взяти участь у літніх таборах, не потрібно мати досвіду танцю.


Вартість участі в денних таборах: 500 зл.
Про бажання брати участь у літніх таборах необхідно повідомити через ФОРМУ ЗАЯВКИ ( https://tiny.pl/9vnrf )з 30 травня по 16 червня 2022 року.

Детальні правила набору: ПРАВИЛА
Детальна пропозиція денних таборів: ПРОПОЗИЦІЯ

Організатори: Центр Діалог ім. Марка Едельмана в Лодзі, Асоціацією «Соціально залучені», Фонд «Матерія» Проект є частиною програми «Простори мистецтва», що фінансується Міністерством культури, Національної Спадщини, реалізується Національним інститутом музики і танцю та Інститутом
театру Збігнєв Рашевський
Оператор: Матерія
Партнери: Музична академія Гражини та Кейстута Бацевичів у Лодзі, Зона міської культури /
Поліський центр мистецтв та Мерія міста Лодзь.

RU

ВМЕСТЕ В ДВИЖЕНИИ - интеграционные лагеря в Центре Диалога

Центр Диалога совместно с Общественной ассоциацией и Фондом «Материя» приглашает детей 8-12 лет из польских и украинских семей принять участие в интеграционном семинаре «Вместе в движении». Они пройдут в первую неделю летних каникул с 27 июня по 1 июля 2022
года, с 8.00-16.00 в здании Центра Диалога в рамках программы «Арт-пространство».


В течение недели участники дневного лагеря узнают об универсальном языке движения, принимая участие в различных мастер-классах. Они узнают, как справляться со стрессом с помощью игр, веселья, смеха, танцев, музыки и дыхания. Они познакомятся с техниками современного танца и хореографии. Вместе с артистами, связанными с Музыкальной академией в Лодзи, и учителями танцев они создадут танцевальное представление. Семинар завершится 20-минутным представлением для семей детей, участвующих в летних лагерях. Занятия будут проводиться на польском языке, но от участников не требуется его идеального знания. Для участия в летних лагерях не обязательно иметь танцевальный опыт.


Стоимость участия в дневных лагерях: 500 злотых.
О желании участвовать в летних лагерях необходимо сообщить через ФОРМУ ЗАЯВКИ ( https://tiny.pl/9vnrf ) с 30 мая по 16 июня 2022 года.
Подробные правила набора: ПРАВИЛА
Подробное предложение дневных лагерей: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организаторы: Центр Диалога им. Марка Эдельман в Лодзи, Ассоциация Социально Вовлеченных, Фонд «Материя» Проект является частью программы «Пространства искусства», финансируемой Министерством культуры и национального наследия, реализуемой Национальным институтом музыки и танца и Театральным институтом. Збигнев Рашевский

Оператор: Материя
Партнеры: Музыкальная академия Гражины и Кейстута Бацевичей в Лодзи, Зона городской
культуры / Центр искусств Полески и Управление города Лодзи

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380