Promocja książki "Kim jest człowiek" autorstwa Abrahama Heschela // dyskusja

Kim jest człowiek?Zapraszamy na debatę promującą ksiażkę "Kim jest człowiek?" Abrahama Heschela w tłumaczeniu Katarzyny Wojtkowskiej. Dyskusję z udziałem profesora  Witolda Glinkowskiego i profesora Stanisława Krajewskiego z Instytutu Filozofii UW poprowadzi Maciej Kaniowski. Spotkanie odbędzie się 17 marca 2015 r. o godzinie 18.00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

 

 

 

 

Książka Abrahama Heschela, jednego z najwybiniejszych teologów żydowskich XX wieku, koncentruje się na zagadnieniu człowieczeństwa i stanowi doskonałe wprowadzenie do innych publikacji tego autora. Została ponadto opatrzona znakomitym wstępem profesora Stanisława Krajewskiego.

Wedle Heschela człowiek żyje w konflikcie między swoją egzystencją, a tym, czego oczekuje od siebie on sam oraz inni. Dlatego człowiek akceptuje fałszywą tożsamość, przyjmuje powierzchowną wiedzę o swoim istnieniu i udaje kogoś, kim nie jest. Prowadzi to do ignorowania tego, co tkwi u samych korzeni ludzkiego bytu.

Autor książki w przystępny, lecz pozbawiony uproszczeń sposób pokazuje, że samo stawianie pytań o człowieczeństwo i cele ostateczne stanowi wartość: „tragedia człowieka współczesnego wynika z faktu, iż jest on bytem, który zapomniał o pytaniu: »Kim jest człowiek?«". Wedle Heschela nie doceniamy tego, że zajmujemy szczególną pozycję w świecie. Wyróżniamy się bowiem tym, że o istocie naszego bytu stanowi nie to, kim jesteśmy, ale to kim, możemy być, a zatem nasza wyjątkowość polega na ciągłym stawaniu się i rozwijaniu świata wewnętrznego.

Myśl Heschela jest głęboko zakorzeniona w tradycji judeochrześcijańskiej, zwłaszcza w Starym Testamencie, jednak refleksja autora książki „Kim jest człowiek?" okaże się wartościowa również dla czytelnika nieutożsamiającego się z jakąkolwiek religią, ponieważ Heschel pokazuje, że zadawanie pytań o cele ostateczne samo w sobie jest cenną i niesłusznie zapomnianą umiejętnością.

Stanisław Krajewski - prof. dr hab. Stopień doktora uzyskał w dziedzinie matematyki, habilitację z filozofii, tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Filozofii UW. W obrębie jego zainteresowań znajdują się filozofia religii, dialog chrześcijańsko-żydowski, judaizm i historia Żydów oraz logika i filozofia matematyki. Jest autorem wielu publikacji z tych dziedzin, m.in. książki Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu. Był jednym z głównych organizatorów międzynarodowej konferencji Abraham Joshua Heschel. Philosophy and Inter-religious Dialogue w Warszawie. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, członek Rady Muzeum byłego obozu Auschwitz-Birkenau oraz przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW.

Witold P. Glinkowski – prof. UŁ, dr hab. Absolwent historii i filozofii UŁ. Pracuje w Katedrze Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną i filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera  (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota  spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) oraz kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli filozoficznej Martina Bubera, ks. Józefa Tischnera i Martina Heideggera. Poza publikacjami, wątki współczesnej filozofii, zwłaszcza filozofii dialogu i „filozofii dramatu”, popularyzował w wykładach publicznych, audycjach radiowych, telewizyjnych oraz w filmie dokumentalnym. Opublikował też ponad 30 tekstów popularnonaukowych z zakresu dziejów architektury.

Andrzej M. Kaniowski - prof. UŁ, dr hab. Studiował teorię ekonomii, doktoryzował i habilitował się z filozofii. Kieruje Katedrą Etyki Instytutu Filozofii UŁ. Znakomity tłumacz i znawca myśli Jürgena Habermasa, zajmuje się również  filozofią praktyczną Immanuela Kanta. Utrzymuje kontakty z niemieckimi ośrodkami naukowymi, których stypendystą był kilkakrotnie (m.in. Fundacji im. A. von Humboldta). W 2005 roku zorganizował sympozjum z udziałem Jürgena Haberamasa w Łodzi. Bardzo szerokie zainteresowania z różnych dziedzin zaowocowały licznymi publikacjami, jedną z nich jest Supererogacja, zagubiony wymiar etyki: Czyny chwalebne w etykach uniwersalistycznych.

Katarzyna Wojtkowska – założycielka Pracowni Oświatowo-Wydawniczej PUNCTUM, filozof, matematyk, tłumacz, trener umiejętności poznawczych. Absolwentka matematyki i filozofii. Pracowała z młodzieżą licealną i akademicką oraz z uczniami mającymi specyficzne trudności edukacyjne oraz rozmaite dysfunkcje, m.in. z dysleksję i ADHD. Współpracuje z Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Uniwersytetem Warszawskim. Od pięciu lat prowadzi własną firmę szkoleniową. Publikowała m.in. w miesięczniku „Znak”, „Charakterach”, „Kwartalniku Filozoficznym. Jest współautorką kilku książek, tłumaczem dzieł filozoficznych, autorką poradników i pomocy naukowych dotyczących efektywnego uczenia się.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380