POEMAT CZTERECH KULTUR // konkurs Ł4K

poemat

Poszukiwania formalne, eksperymenty słowne, a w tle dymiące kominy dawnych fabrycznych imperiów i wielobarwny tłum sunący dzisiejszą Piotrkowską. W ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur po raz pierwszy organizowany jest ogólnopolski konkurs na poemat poświęcony Łodzi, w którym nagroda główna wynosi 10 000 złotych. Nazwisko zwycięzcy poznamy we wrześniu.  Opatrzone pseudonimem utwory należy przesyłać do 20 lipca 2017 roku na adres Domu Literatury w Łodzi. Regulamin konkursu znaleźć można na stronie Centrum Dialogu (patrz: więcej)


Nadesłane prace oceni czteroosobowe jury, złożone z wybitnych znawców tematu. Zasiądą w nim: Profesor Jerzy Jarniewicz – poeta, krytyk literacki i tłumacz; Joanna Mueller – poetka, literaturoznawczyni i krytyczka literacka; Joanna Roszak – pisarka, poetka, publicystka oraz Kacper Bartczak – poeta, tłumacz i krytyk.
Wyniki konkursu poznamy we wrześniu, w czasie tegorocznej edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur, która odbędzie się w dniach 8-17 września. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w Kwartalniku Artystyczno-Literackim „Arterie”.


JURY KONKURSU

Profesor Jerzy Jarniewicz, poeta, krytyk literacki i tłumacz – głównie literatury anglojęzycznej, m.in. Jamesa Joyce'a, Philipa Rotha, Craiga Raine'a, członek kolegium redakcyjnego „Literatury na Świecie” oraz „Tygla Kultury”, teksty krytycznoliterackie stale publikuje również w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”, współpracował z brytyjskimi pismami literackimi „Poetry Review” i „Areté”. W 2008 roku nominowany za Znaki firmowe do Nagrody Literackiej Nike, a w 2013 za tom Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” w kategorii książka roku i Nagrody Poetyckiej Orfeusz. Od 2011 wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury. Był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Zasiada w kapitule Nagrody Literackiej Gdynia. Mieszka na stałe w Łodzi.

Joanna Mueller – poetka, literaturoznawczyni i krytyczka literacka. Sygnatariuszka Manifestu neolingwistycznego, nazywająca własną twórczość archelingwizmem. Redagowała warszawskie akademickie czasopismo „LiteRacje”. Wiersze i artykuły krytyczne publikowała m.in. w „FA-arcie”, „Twórczości”, „Pograniczach”, „Tekstach Drugich”, „Dekadzie Literackiej”, „Literaturze na Świecie”, „Lampie” oraz „Wakacie”. Publikuje na www.literackie.pl oraz w „Biurze Literackim”. Autorka czterech książek poetyckich, współredaktorka antologii poezji kobiet (1989-2009) Solistki, współredaktorka książki Warkoczami. Antologia nowej poezji. Autorka zbioru szkiców Stratygrafie. Poetka projektu Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografie.


Joanna Roszak, pisarka, poetka, publicystka. Wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka tygodnika „Polityka”, laureatka pierwszej nagrody w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego. Laureatka Nagrody Rady Wydziału IFP UAM za pracę doktorską Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza, nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” za tom Wewe i do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za tom Tego dnia. Publicystka m.in. serbskiego „Liparu” oraz „Pro Femina”, amerykańskiego „Przeglądu Polskiego”, czasopism polskich: „Odra”, „Topos”, „Literatura na Świecie”, „Res Publica Nowa”, a także „Nowe Książki”.


Kacper Bartczak poeta, tłumacz i krytyk, wykładowca literatury amerykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Tłumacz takich poetów jak Rae Armantrout, John Ashbery, Peter Gizzi. Stypendysta Fundacji Fulbrighta i Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Laureat Nagrody Literatury na Świecie 2009 w kategorii Nowy Głos za tom esejów krytycznych Świat nie scalony. Nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” 2016 w kategorii książka roku za tom Wiersze organiczne. Za ten tom był również nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii poezja.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA POEMAT O ŁODZI
„Poemat Czterech Kultur”

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Utwór o Łodzi „Poemat Czterech Kultur” jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.
2. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur.
3. Przedmiotem konkursu jest poemat, zwany dalej utworem konkursowym.
4. Organizatorzy nie stawiają ścisłych wymagań formalnych, ale mile widziane będą formy eksperymentalne właściwe dla idei awangardy. Poemat powinien nawiązywać do wielokulturowej historii miasta, jego dziedzictwa industrialnego, nowoczesności i awangardowych tradycji.
5. Każdy autor może nadesłać jeden utwór konkursowy o objętości do 21 000 znaków (ze spacjami), ale liczący nie więcej niż 300 wersów.
6. Utwór konkursowy nie może być wcześniej ogłaszany drukiem ani publikowany na stronach internetowych, a także nagradzany w innych konkursach.
7. Utwór konkursowy w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 oraz pliku w formacie doc lub rtf na nośniku (CD, DVD, pendrive) należy przesyłać do 20 lipca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Poemat Czterech Kultur”.
8. Utwory konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.
9. Utwory konkursowe podlegać będą ocenie przez jury w składzie: Joanna Mueller, Joanna Roszak, Jerzy Jarniewicz i Kacper Bartczak.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2017 roku w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur.
11. Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 10 000,00 złotych brutto, ale w przypadku wysokiego poziomu konkursu zastrzega sobie prawo do jej podziału.
12. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.
15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem prawa pierwodruku utworu konkursowego organizatorowi wraz z prawami majątkowymi do tego konkretnego wydania oraz wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380