O miastotwórczej roli kultury żydowskiej // Małgorzata Hanzl

28052907 10213940862422894 309371552 n

19 lutego 2018 r. o 18.00 zapraszamy do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na spotkanie z promocyjne dotyczące rezultatów pracy habilitacyjnej dr inż. arch. Małgorzaty Hanzl “Morphological analysis of urban structures - the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships”. Badania dotyczyły wpływu kultury żydowskiej na proces budowy miast w Polsce centralnej. Podczas spotkania dowiemy się o kulturze codziennej żydowskich mieszkańców Łodzi i regionu, jej zróżnicowaniu, procesach akulturacji oraz o tym jak mozaika codziennych praktyk przekładała się na sposób kształtowania zabudowy.

Autorka przeprowadziła wnikliwą analizę struktur zabudowy oraz kulturowych uwarunkowań ich powstawania, podejmując jednocześnie dyskusję z szeregiem zakorzenionych powszechnie stereotypów dotyczących między innymi chaosu dzielnic zamieszkałych przez ludność żydowską. Badania, które opisują rozwój miejsc zamieszkałych przez Żydów na tle uwarunkowań formalnego planowania, stały się przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie o bardziej miejski charakter dzielnic zamieszkałych przez ludność żydowską. Zachowane miejsca miały swój specyficzny charakter, praca przybliża ich dawne sposoby funkcjonowania, dostarcza odpowiedzi z czego ów charakter wynikał i jakie były jego elementy składowe i znaczenie dla ówczesnych mieszkańców.

W ramach spotkania będzie ponadto okazja do zapoznania się z wydawnictwem zbiorowym Instytutu Historii PAN w Warszawie zatytułowanym Architektura w mieście, architektura dla miasta. Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, które obok tekstu autorki zawiera również szereg artykułów innych znamienitych badaczy, w tym łódzkich. Tom, pod redakcją Aleksandra Łupienki i Mikołaja Getki-Keniga, poświęcony jest stykowi historii architektury z historią społeczną i historią idei. Historycy i historycy sztuki omawiają w nim różne aspekty funkcjonowania i znaczeń w architekturze miast we wszystkich trzech zaborach w XIX w. Treść podzielona jest na część dotyczącą debat urbanistycznych, tożsamości architektonicznej miast oraz funkcjonowaniu wnętrz w XIX w. Tom, pod redakcją Aleksandra Łupienki i Mikołaja Getki-Keniga, poświęcony jest stykowi historii architektury z historią społeczną i historią idei. Historycy i historycy sztuki omawiają w nim różne aspekty funkcjonowania i znaczeń w architekturze miast we wszystkich trzech zaborach w XIX w. Treść podzielona jest na część dotyczącą debat urbanistycznych, tożsamości architektonicznej miast oraz funkcjonowaniu wnętrz w XIX w.
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa Inwentaryzacji Urbanistycznych wykonanych przez studentów architektury Politechniki Łódzkiej, a dotyczących niektórych miejsc, o których mowa w książce.

 

dr inż. arch. Małgorzata Hanzl jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Poza tym prowadzi również wykłady oraz zajęcia seminaryjne i projektowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Stypendystka Fulbrighta, odbyła staż jako Visiting Scholar w SENSEable City Laboratory w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Jest aktywnym członkiem licznych organizacji profesjonalnych, przez kilka lat pełniła funkcję członka Komitetu Naukowego ISOCARP-u (International Society of City and Regional Planners), organizacji zrzeszającej urbanistów i planistów z całego świata, ostatnio została wybrana na Vice Prezydenta ds. Publikacji tej organizacji. Przez wiele lat prowadziła bloga mojemiasto.bblog.pl, który komentował zagadnienia planowania w Łodzi i nie tylko.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380