OTWIERAMY CENTRUM DIALOGU / REGULAMIN

Od 10 maja ponownie zapraszamy do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. 

Od poniedziałku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 11.00 – 18.00, w weekendy 12.00 – 16.00.

Odwiedzających obowiązuje Regulamin:

Regulamin zwiedzania Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na czas obowiązywania stanu epidemii COVID-19

I. Informacje ogólne

 • Wstęp do Centrum oznacza akceptację przez Odwiedzających zasad niniejszego Regulaminu.
 • Zwiedzanie ekspozycji Centrum Dialogu odbywa się w ustalonych przez dyrektora Centrum godzinach.
 • W budynku oraz na terenie wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 • Regulamin Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest dostępny dla Odwiedzających na Portierni, w oznaczonym miejscy we foyer oraz na stronie internetowej Centrum (centrumdialogu.com/rodo).

II. Zasady wstępu do budynku oraz zwiedzania ekspozycji i wystaw

 • Ustala się godziny otwarcia Centrum: ekspozycja: od poniedziałku do piątku: 11.00 – 18.00 oraz w soboty i niedziele: 12.00 – 16.00.
 • Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających w budynku z limitem do 48 zwiedzających, w tym na jednej kondygnacji ekspozycyjnej może przebywać do 24 osób. W Sali audytoryjnej można udostępniać 50% liczby miejsc na widowni. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych. Weryfikacji liczby zwiedzających przebywających jednocześnie na terenie Centrum oraz w przestrzeni poszczególnych ekspozycji dokonują pracownicy recepcji i ochrony.
 • Obowiązuje zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
 • Dopuszcza się możliwość zwiedzania Centrum z przewodnikiem zewnętrznym z zachowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób jednocześnie przebywających w budynku.
 • Zwiedzający zobowiązani są poruszać się po ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania bez możliwości zawracania.
 • Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na pół godziny przed jej zamknięciem.
 • Do odwołania wyłączone są z eksploatacji wszystkie elektroniczne sprzęty audiowizualne i inne przedmioty, które podczas zwiedzania mogłyby być dotykane.
 • Wprowadza się dla zwiedzających obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu do instytucji przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Centrum.
 • Zwiedzający wchodzący na teren Centrum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren Centrum.
 • W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony Centrum, recepcji i pracowników merytorycznych.
 • Zwiedzający zobowiązani są poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu przestrzennego co najmniej 1,5 m, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 • Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Centrum wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 • Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695).
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
  1. dziecka do ukończenia 4. roku życia,
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
  1. w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
  2. w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
  3. w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą.
 • Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach: liczba ta jednorazowo nie może być wyższa niż połowa liczby ubikacji w toalecie. Informacja o wprowadzeniu szczegółowych zasad dotyczących limitu osób umieszczona jest przy wejściu do toalet.
 • Wprowadza się limit 1 osoby korzystającej z windy w siedzibie Centrum. Z wyjątkiem osób sprawujących opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 • Zamknięta zostaje szatnia w siedzibie Centrum.
 • Fotografowanie i filmowanie w Centrum nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.
 • Komercyjne wykorzystanie materiału zdjęciowego jest możliwe po otrzymania pisemnej zgody, zapytanie należy przesłać
  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Zajęcia edukacyjne, konferencje, odczyty, koncerty, spotkania, wernisaże mogą odbywać się w wyznaczonych przestrzeniach Centrum z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Ze względu na reżim sanitarny Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: zakrywania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej, zachowania rygoru 1,5 m dystansu oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do Centrum. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych liczących nie więcej niż 30 osób, stanowiących jedną klasę. Rezerwacja udziału w zajęciach edukacyjnych jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że wg. jego najlepszej wiedzy ani Uczestnik, ani osoba przebywająca pod jego opieką nie jest zakażona  wirusem SARS-CoV-2.
 • Wstęp do Centrum ze zwierzętami jest dozwolony. Właściciel/Opiekun zwierzęcia jest w pełni odpowiedzialny za jego zachowanie, utrzymanie dyscypliny i higienę, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane przez zwierzę.
 • Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:
  1. wnoszenia broni palnej;
  2. wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
  3. palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych;
  4. jedzenia i picia;
  5. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
  6. prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380