Park Ocalałych projekt na rok 2005/2006

alt

Inicjatorką sadzenia drzew w sierpniu 2004 r. przez osoby ocalałe z Litzmannstadt Getto, z okazji obchodów 60. rocznicy likwidacji Getta, była p. Halina Elczewska, jedna z Osób, które przeżyły Getto.

Inicjatywę budowy Parku Ocalałych poparł Prezydent Miasta Pan Jerzy Kropiwnicki. Ogółem posadzono 450 drzew, w tym 370 posiada numer z imiennym wpisem do rejestru. Osoby ocalałe otrzymały certyfikaty podpisane przez Prezydenta Miasta Łodzi. Budowa Parku, jako wieloletnie zadanie  inwestycyjne, została  zatwierdzona przez Radę Miejską.

W bieżącym roku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zlecił opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku o całkowitej powierzchni ca 8,5 ha, która obejmuje:
• urządzenie zieleni (drzewa, krzewy, trawniki),
• budowę alejek o nawierzchni żwirowo- glinkowej,
• budowę alejek i placów o nawierzchni z kostki granitowej,
• budowę „Kopca Pamięci”,
• budowę miejsc postojowych,
• oświetlenie  głównych alejek,
• wyposażenie w sprzęt parkowy : ławki i kosze na śmieci.

W obszarze Parku budowany będzie Pomnik Polaków Ratujących  Żydów, według projektu p. Czesława Bieleckiego.

Na rzece Łódce, u stóp Pomnika, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wybuduje zbiornik wodny.

Budowa Parku, poprzedzona rozbiórką zbędnych, będących w bardzo złym stanie technicznym naniesień budowlanych, rozpocznie się jesienią bieżącego roku; zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2006.

Aktualnie, na terenie przyszłego Parku wykonywane są prace porządkowe, tj.: zbieranie i wywóz zanieczyszczeń oraz wykaszanie. Ponadto przed zbliżającymi się obchodami 61. rocznicy likwidacji  Łódzkiego Getta  zostaną wymienione i uzupełnione zniszczone (suche i uszkodzone) drzewa.


Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
dr Janusz Burchard
Łódź, 12 sierpnia 2005 r. 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU:

poniedziałek - piątek od 11.00 do 18.00
sobota - niedziela od 12.00 do 16.00

(w tych godzinach można zwiedzać wystawy)
Wstęp do budynku i na wszystkie wystawy jest bezpłatny.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380