• EN

Elczewska Halina

Tablica Haliny Elczewskiej w Parku OcalałychHalina Elczewska z d. Goldblum urodziła się 11 XI 1919 r. w Łodzi w spolonizowanej rodzinie Maurycego i Franciszki. Ojciec był dyrektorem w firmie Markusa Kohna przy ul. Łąkowej 3/5. Tam też rodzina zamieszkiwała przed wojną. Po ukończeniu gimnazjum E. Orzeszkowej przy ul. Kościuszki 21 i zdaniu matury podjęła pracę w firmie „Angielsko-Polskie Towarzystwo Handlowe” przy al. Kościuszki 1. Wybuch wojny i utworzenie getta spowodowały, że rodzina musiała opuścić swoje mieszkanie i przenieść się do  getta. Tam zamieszkali przy ul. Brzezińskiej 39. Ojciec przez pewien okres czasu pełnił w getcie funkcję kierownika poczty.

Halina w getcie pracowała w Komisji Kontroli (pl. Kościelny 4) oraz Urzędzie Pracy. Po zamążpójściu (1942) wraz z mężem Pinkusem Inzelsztajnem przeprowadziła się na Jakuba 10. Podczas likwidacji getta została wywieziona 24 VIII 1944 do Auschwitz z całą rodziną. Tam zginął mąż, rodzice i młodsza siostra Inka. Ocalała tylko Halina i jej siostra Jadwiga oraz szwagier Arnold Mostowicz.
Z Auschwitz została przewieziona 6 X 1944 r. do obozu Gross Rosen, a stamtąd do Halbstadt, gdzie doczekała wyzwolenia 9 V 1945 r. Od 1946 r. mieszkała we Wrocławiu, gdzie też wychodzi za mąż za Macieja Elczewskiego, a w 1953 r. przenosi się wraz z rodziną do Warszawy. Po śmierci męża w 1957 r. rozpoczęła pracę w TVP w dziale popularno-naukowym, gdzie pracowała do 1969 r. Antysemicka nagonka spowodowała, że przeszła na wcześniejszą emeryturę, a część rodziny opuściła Polskę. To ona jest pomysłodawczynią powstania Parku Ocalałych w którym posadziła pierwsze drzewko oznaczone numerem „0”.
Źródła:
[jp] Podolska J., Halina Elczewska - przeżyła i zaproponowała Łodzi Park Ocalałych [w] „Gazeta Wyborcza – Łódź” z 20 VIII 2009
http://topografie.pl/art-rozmowcy/art-elczewska_halina.html
Informacje uzyskane od Haliny Elczewskiej
Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto, tom II, Łódź 2009 [dot. ojca]

Halina Elczewska ( po środku) Halina Elczewska i Jehuda Widawski

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU:

poniedziałek - piątek od 11.00 do 18.00
sobota - niedziela od 12.00 do 16.00

(w tych godzinach można zwiedzać wystawy)
Wstęp do budynku i na wszystkie wystawy jest bezpłatny.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380