Dokładna liczba Ocalałych z łódzkiego getta nie jest znana – szacuje się ją między 7 a 12 tysięcy. Park Ocalałych został poświęcony właśnie tym osobom i ich pamięci. Jedną z form tego upamiętnienia jest idea dedykowania Ocalałym drzewka w Parku. Do dzisiaj przyznanych zostało 545 drzewek - pierwsze z nich nadane zostały w 2004 roku, a ostatnie w październiku 2011 roku, w trakcie 70. rocznicy deportacji Żydów z Europy Zachodniej do łódzkiego getta.

Główną osią kompozycyjną Parku jest aleja Arnolda Mostowicza. Łączy ona Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej z Kopcem Pamięci, na szczycie którego stoi ławeczka Jana Karskiego. Wzdłuż całej alei ułożone są granitowe tablice z wyrytymi nazwiskami Ocalałych z Litzmannstadt Ghetto i numerami nadanych im w Parku drzew.

Fridlich Efraim

Efraim Fridlich urodził się 24.4.1929 w Łodzi. W wieku  1o lat trafił do Litzmannstadt Ghetto, tam przez 2 lata w uczył się w szkole.  Po zamknięciu szkół został zmuszony do pracy między innymi Następnie pracował produkując gwoździe, zawiasy a następnie  - zabawki  dla niemieckich dzieci. W trakcie  likwidacji getta Efraim był wyznaczony do  grupy, której zadaniem było oczyszczanie getta.  Po wojnie w 1947 roku cała rodzina Efraima wyemigrowała za ojcem do Izraela. Wydany 19 stycznia 1945. W Izraelu Efraim wstąpił do armii i walczył podczas wojny o niepodległość. Ożenił się  z Tanyą i ma trójkę dzieci - Bracha, Dov i Irit.

Czytaj więcej...

Weintraub Leon

Tablica w Parku Ocalałych Leon Weintraub urodził się 1 I 1926 r. w Łodzi w rodzinie Szula-Szlomy zmarłego w 1927 r. w Łodzi i Natalii, która zginęła w 1944 r. w Auschwitz. Matka aby zapewnić byt swoim dzieciom (Leon miał jeszcze 4 siostry) otworzyła małą pralnię przy ul. Kamiennej 2. Do wybuchu wojny skończył 6 klas szkoły podstawowej, póżniej kontynuował ją jeszcze do czasu zamknięcia szkół w getcie jesienią 1940 r.
Wkroczenie Wehrmachtu do Polski 1 września 1939 r. Leon Weintraub przeżył bardzo świadomie, ponieważ krótko po napaści na Polskę w Lodzi zostało utworzone getto dla ludności żydowskiej. Już w zimie 1939 rodzina Weintraub musiała przeprowadzić się do getta.

Czytaj więcej...

Lis Haim


Tablica w Parku OcalałychHaim Lis urodził się w Łodzi 25.03.1931 r. w Łodzi w rodzinie Hermana i Estery z d. Rottenbach. Rodzice prowadzili cukiernię przy ul. Sienkiewicza 37. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w chederze, żydowskiej szkole religijnej. Następnie uczył się w prywatnej szkole i w liceum Szwajcera przy ul. Pomorskiej 48, do czasu wybuchu wojny. Mieszkał przy ul. Sienkiewicza 22.
W 1940 r. wraz z rodziną został wysiedlony do getta, gdzie początkowo uczył się przez połowę dnia, a podczas drugiej pracował w Wydziale Elektrycznym.

Czytaj więcej...

Krokocki Harry

 Tablica w Parku OcalałychHarry Krokocki urodził się w 1930 r. w Łodzi w rodzinie Szlomy i Rozalii.  Przed wybuchem wojny mieszkał przy ul. Traugutta 2, gdzie mieściła się także siedziba firmy ojca „Centrala maszyn do szycia”.
 Po wybuchu wojny został umieszczony w getcie. Po pewnym czasie wraz z rodziną postanowił uciec. Pierwszym przystankiem był Tarnobrzeg, a następnie Lwów. Potem trafił do obozu pracy w ZSRR, z którego został zwolniony dopiero w 1942 r. Następnym miejscem zamieszkania był Osz w Kirgistanie, gdzie przebywał razem z ojcem.

Czytaj więcej...

Gelbard Reuven

Tablica w Parku OcalałychGelbard Reuven urodził się 26 VI 1926 r. w Łodzi w religijnej rodzinie Jaakowa i Sary. Mieszkał przy ul. Śródmiejskiej 39 (obecnie Więckowskiego). Uczęszczał do hebrajskiej szkoły przy ul. Piotrkowskiej, ale wybuch wojny przerwał mu naukę. Matka zmarła w maju 1939 r., a on z ojcem i bratem wkrótce znalazł się w getcie i zamieszkał przy ul. Brzezińskiej 47. Tam też zmarł jego brat Icchak (1941) i ojciec (1943). Początkowo pracował dorywczo jako tragarz, później jako posłaniec.

Czytaj więcej...

Eichengreen Lucille

 

Tablica w Parku OcalałychLucille Eichengreen (Cecylie) z d. Landau, urodziła się 25 II 1925 r. w Hamburgu jako córka Beniamina i Sally. Jej rodzice wyemigrowali z Polski do Niemiec w poszukiwaniu pracy po I wojnie światowej. Jej ojciec zginął w 1940 r. w Dachau, a ona 25 X 1941 została przywieziona do łódzkiego getta (Litzmannstadt Ghetto) wraz z matką i młodszą siostrą Karin. Jej matka zmarła w 1942 r. a siostra zginęła w obozie zagłady w Chełmnie n. Nerem (Kulmhof). W getcie mieszkała przy ul. Pawiej. Początkowo pracowała w Wydziale dla Przesiedleńców, a później w Wydziale Statystycznym.

Czytaj więcej...

Elczewska Halina

Tablica Haliny Elczewskiej w Parku OcalałychHalina Elczewska z d. Goldblum urodziła się 11 XI 1919 r. w Łodzi w spolonizowanej rodzinie Maurycego i Franciszki. Ojciec był dyrektorem w firmie Markusa Kohna przy ul. Łąkowej 3/5. Tam też rodzina zamieszkiwała przed wojną. Po ukończeniu gimnazjum E. Orzeszkowej przy ul. Kościuszki 21 i zdaniu matury podjęła pracę w firmie „Angielsko-Polskie Towarzystwo Handlowe” przy al. Kościuszki 1. Wybuch wojny i utworzenie getta spowodowały, że rodzina musiała opuścić swoje mieszkanie i przenieść się do  getta. Tam zamieszkali przy ul. Brzezińskiej 39. Ojciec przez pewien okres czasu pełnił w getcie funkcję kierownika poczty.

Czytaj więcej...

Zyskind Sara


 Sara Zyskind (Sara Plager). Urodziła się 26 marca 1927 r. w Łodzi jako córka Anszela Kalmana i Mindli z d. Biederman. W 1940 r. trafiła do getta. Od 1942 r. pracowała w zakładach bawełnianych. Podczas likwidacji getta w sierpniu 1944 r. została przetransportowana do Auschwitz.

 

Czytaj więcej...

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU:

poniedziałek - piątek od 11.00 do 18.00
sobota - niedziela od 12.00 do 16.00

(w tych godzinach można zwiedzać wystawy)
Wstęp do budynku i na wszystkie wystawy jest bezpłatny.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380