Park Ocalałych na mapie

Jest najmłodszym parkiem w Łodzi, usytuowanym w dolinie rzeki Łódki, pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Oblęgorską i ogródkami działkowymi przy ul. Źródłowej. W sierpniu 2004 roku, z inicjatywy prezydenta miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego odbyły się Obchody 60. Rocznicy Likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Ghetto. Istotnym wydarzeniem obchodów było uroczyste posadzenie drzewek pamięci przez Ocalałych z Litzmannstadt Ghetto. Pomysłodawczynią tej idei była jedna z Ocalałych - pani Halina Elczewska.
 
 PARK OCALAŁYCH

   Pierwotnie koncepcja parku opierała się na idei stworzenia jednej dużej grupy drzew, symbolizujących kolumnę ludzi prowadzonych na zagładę. Dookoła masywu drzew miały się rozciągać puste błonia. Koncepcja uległa zmianie, gdy prezydent miasta zdecydował o zlokalizowaniu w parku Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Park rozciągający się na powierzchni 8,5 ha posiada główną oś kompozycyjną wschód-zachód, jest nią aleja im. Arnolda Mostowicza, łącząca Pomnik z Kopcem Pamięci, wzgórzem o wysokości ośmiu metrów. 

altaltalt


Projekt tego Pomnika wykonał autor Memoriału Radegast, stacji z której Żydzi wywożeni byli do obozów zagłady, dr arch. Czesław Bielecki. W projekcie zawarte zostały symbole narodu żydowskiego, gwiazda Dawida oraz polskiego - orzeł wznoszący się do lotu. Pomnik odbija się w lustrze zbiornika wodnego.

alt


Rysunek gwiazdy wzmocniony jest jej odzwierciedleniem - żywopłotami grabowymi. 27 sierpnia 2009 nastąpi odsłonięcie Pomnika, na którego ścianach zawisną tablice z nazwiskami Polaków, upamiętnionych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Po obu stronach alei rosną zgeometryzowane skupiska drzew. Otaczają je alejki spacerowe o nawierzchni żwirowo-glinkowej, prowadzące do placyku, przy którym umieszczono głaz upamiętniający utworzenie parku. Wzdłuż alei umieszczone są granitowe tablice z nazwiskami Ocalonych oraz numerami drzew. Główne wejścia do parku prowadzą od ulic Wojska Polskiego i Oblęgorskiej, przy nich znajdują się parkingi. W projekcie urządzenia zieleni parkowej zaadaptowana została istniejąca zieleń wysoka, głównie gatunki rodzime, oraz pomniki przyrody - dęby szypułkowe oraz kilka starych lip, wiązów i klonów.

altaltalt

Od 2009 roku realizowany był drugi etap tworzenia Parku. Na położonym centralnie terenie powstało Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

PARK OCALAŁYCH

Autorami parku są:

  • dr inż. Grażyna Ojrzyńska, architekt krajobrazu
  • mgr inż. architekt Monika Michnowska

Park Ocalałych projekt na rok 2005/2006

alt

Inicjatorką sadzenia drzew w sierpniu 2004 r. przez osoby ocalałe z Litzmannstadt Getto, z okazji obchodów 60. rocznicy likwidacji Getta, była p. Halina Elczewska, jedna z Osób, które przeżyły Getto.

Inicjatywę budowy Parku Ocalałych poparł Prezydent Miasta Pan Jerzy Kropiwnicki. Ogółem posadzono 450 drzew, w tym 370 posiada numer z imiennym wpisem do rejestru. Osoby ocalałe otrzymały certyfikaty podpisane przez Prezydenta Miasta Łodzi. Budowa Parku, jako wieloletnie zadanie  inwestycyjne, została  zatwierdzona przez Radę Miejską.

W bieżącym roku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zlecił opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku o całkowitej powierzchni ca 8,5 ha, która obejmuje:
• urządzenie zieleni (drzewa, krzewy, trawniki),
• budowę alejek o nawierzchni żwirowo- glinkowej,
• budowę alejek i placów o nawierzchni z kostki granitowej,
• budowę „Kopca Pamięci”,
• budowę miejsc postojowych,
• oświetlenie  głównych alejek,
• wyposażenie w sprzęt parkowy : ławki i kosze na śmieci.

W obszarze Parku budowany będzie Pomnik Polaków Ratujących  Żydów, według projektu p. Czesława Bieleckiego.

Na rzece Łódce, u stóp Pomnika, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wybuduje zbiornik wodny.

Budowa Parku, poprzedzona rozbiórką zbędnych, będących w bardzo złym stanie technicznym naniesień budowlanych, rozpocznie się jesienią bieżącego roku; zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2006.

Aktualnie, na terenie przyszłego Parku wykonywane są prace porządkowe, tj.: zbieranie i wywóz zanieczyszczeń oraz wykaszanie. Ponadto przed zbliżającymi się obchodami 61. rocznicy likwidacji  Łódzkiego Getta  zostaną wymienione i uzupełnione zniszczone (suche i uszkodzone) drzewa.


Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
dr Janusz Burchard
Łódź, 12 sierpnia 2005 r. 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU:

poniedziałek - piątek od 11.00 do 18.00
sobota - niedziela od 12.00 do 16.00

(w tych godzinach można zwiedzać wystawy)
Wstęp do budynku i na wszystkie wystawy jest bezpłatny.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380