WYNIKU KONKURSU FILMOWEGO RÓWNO-RÓŻNORODNOŚĆ

There is no translation available.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 21 marca w pierwszym dniu wiosny, ale także Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową ogłosiło dwa KONKURSY FILMOWE skierowane do osób pełnoletnich oraz uczniów szkół średnich. Celem konkursów było upowszechnianie idei empatii, tolerancji i współpracy osób o odmiennych poglądach, wyznaniu, pochodzeniu i kulturze, a także przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla innych, zwłaszcza dla mniejszości narodowych.


Zadaniem uczestników konkursów było nakręcenie telefonem komórkowym krótkich filmów, których tematem przewodnim będzie hasło tegorocznej akcji "Równo-różnorodność". Filmy miały za zadanie pokazać, że tolerancja jest niezwykle istotną postawą i że wszyscy jesteśmy równi, mimo iż się różnimy. 

Spośród nadesłanych prac jury w składzie: 

Joanna Podolska, Przewodnicząca jury

Michał Styś, prezes OPG Professionals

Aleksandra Mysiakowska i Magdalena Kubiak z Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu 

filmoznawcy: Michalina Majewska, Emil Sowiński, Tomasz Poborca

Karolina Krauze, sekretarz 

przyznało następujące nagrody:
 
  • Nagroda główna im. Hikiego Fromera ufundowana przez OPG Property Professionals w konkursie skierowanym do osób pełnoletnich trafi do Zuzanny Irchy.
  • Nagroda główna im. Hikiego Fromera ufundowana przez OPG Property Professionals w konkursie szkolnym trafi do członków Łódzkiej Telewizji Młodzieżowej przy Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi w składzie: Moira Warabida, Monika Leszczyk, Wiktor Banachowicz.
  • Nagroda specjalna Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi w konkursie skierowanym do uczniów szkół średnich została przyznana Maksymilianowi Lewandowskiemu.
 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali nam swoje prace opowiadające o tolerancji!

Oficjalne wręczenie nagród w konkursach filmowych odbędzie się 28 maja o godz. 11:00 na OFF Piotrkowskiej Center, ul. Roosvelta 10B w CO\Walk HUB (wejście czerwoną klatką schodową po lewej stronie Brush Barber Shop).

Film ZUZANNY IRCHY:


Film ŁÓDZKIEJ TELEWIZJI MŁODZIEŻOWEJ:
 
 
Film MAKSYMILINA LEWANDOWSKIEGO
 
 
 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380