Ramadan czyli objawienie Koranu

There is no translation available.

Zapraszamy na kolejne spotkanie „Ramadan czyli objawienie Koranu”  z cyklu „Religia w dialogu" 5 marca (wtorek) o godz. 18:00 do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.
O świętej księdze islamu, Ramadanie i związanym z nim poście, w Centrum Dialogu opowie Khamis Abtan, Imam wspólnoty muzułmańskiej w Łodzi. Będą mu towarzyszyć Abdeselam Mezerreg i Ali Sulima.
Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Kolejne spotkanie z cyklu „Religia w dialogu" będzie dotyczyło Ramadanu, który w tym roku rozpocznie się 10 marca i potrwa do 8 kwietnia. Jest to dla muzułmanów szczególny okres, czas święty, bo – jak wierzą - właśnie w dziewiątym miesiącu, miesiącu Ramadan, prorok Mahomet otrzymał pierwsze objawienia Koranu. Jak głosi tradycja kilka wersów przyszłej świętej księgi islamu przekazał Mahometowi archanioł Gabriel (po arabsku Dżibril). Przez cały okres Ramadanu, od wschodu do zachodu słońca, obowiązuje ścisły post, nie można spożywać żadnych pokarmów, ani pić napojów, nie można przyjmować lekarstw (poza osobami przewlekle chorymi) oraz stosować innych używek. jak np. papierosy czy przyjemności cielesne. Ramadan to czas modlitwy i refleksji.

Khamis Abtan - od 1982 roku mieszka w Łodzi, ukończył studia budownictwa lądowego na Politechnice Częstochowskiej, a od 15 lat jest Imamem wspólnoty muzułmańskiej w Łodzi.
Muhammad Ibn Ishak Ibn Jasar (VIII w.), autor pierwszej biografii Mahometa, tak opisał pierwsze objawienie Koranu, tł. Józef Bielawski:
Pewnej nocy, kiedy zasnąłem, przyszedł do mnie archanioł Gabriel z kawałkiem brokatu, na którym było coś napisane, i powiedział: „Ikra! Czytaj!” Ja mu odpowiedziałem: „Cóż mam czytać?” Wówczas on zaciskał wokół mnie ów brokat tak, iż myślałem, że to już śmierć. Następnie rozluźnił uścisk i powiedział: „Ikra! Czytaj!” Ta scena powtórzyła się dwa razy. A kiedy Muhammad powiedział, że nie potrafi czytać, archanioł Gabriel wyrecytował pięć pierwszych wersetów sury XCVI: Czytaj w imię twego Pana, który stworzył!/Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej!/Czytaj!/Twój Pan jest najszlachetniejszy!/On jest Tym, który nauczył człowieka przez pióro; nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział”. Potem archanioł Gabriel zniknął. Obudziłem się ze snu i poczułem, jak gdyby coś wyciskało pieczęć na moim sercu. Wyszedłem. I gdy byłem już pośrodku góry, usłyszałem głos z nieba: „O Muhammadzie! Ty jesteś Posłańcem Boga, a ja jestem archanioł Gabriel

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380