Bojowniczki z getta warszawskiego

There is no translation available.

Łódzki Szlak Kobiet oraz Centrum Dialogu im. M. Edelmana zapraszają w najbliższy wtorek /30 maja/ o godz. 18:00  do siedzimy Centrum Dialogu na spotkanie z Zuzanną Hertzberg oraz Natalią Judzińską, współautorkami książki „Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego”, wydanej przez Wydawnictwo Czarne.
 
Książka ta, pod redakcją Sylwii Chutnik i Moniki Sznajderman, jest poświęcona przede wszystkim bohaterkom, które znane były do tej pory tylko z imienia, lapidarnych wzmianek w tekstach źródłowych lub pojawiały się jako towarzyszki walki swoich kolegów. Są wśród nich dziewczyny młodsze i starsze. Te, które jeszcze przed wojną zaangażowane były w działalność społeczną czy polityczną, oraz te, które zostały niejako zmuszone sytuacją w czasie wojny. Odważne, nieśmiałe, zdeterminowane i wahające się. „To kwestia charakteru”, mówi syn jednej z nich. Być może.
Prowadzenie spotkania: Joanna Podolska, Ewa Kamińska-Bużałek
 
Wstęp wolny.

 
Zuzanna Hertzberg – córka Anny, wnuczka Krystyny i Janiny. Artystka interdyscyplinarna, aktywistka i badaczka. Na jej praktykę̨ artystyczną składają̨ się̨ malarstwo, działania performatywne, tkanina oraz asamblaże. Jest autorką instalacji i kolaży wykorzystujących zasoby archiwalne. Zaangażowana w indywidualne i kolektywne praktyki przeciwdziałające dyskryminacji oraz przemocy wobec osób i grup marginalizowanych. W 2018 roku otrzymała stopień́ doktory na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i zagranicą, m.in. jej interdyscyplinarny projekt artystyczny "Ochotniczki Wolności" o żydowskich uczestniczkach Brygad Międzynarodowych był prezentowany w ramach wystaw "Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2018/19), na wystawie "Difficult Pasts. Connected Worlds" w Łotewskim Muzeum Narodowym w Rydze (2020/2021), a następnie w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie (2022). Oparty na badaniach projekt artystyczno-aktywistyczny zatytułowany "Mechica. Indywidualny i zbiorowy opór kobiet podczas Zagłady" był wystawiany w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (2019), w ramach "Still Present!" 12. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2022) oraz w Center for Jewish History w Nowym Jorku (2022/23).
 
Natalia Judzińska – kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Współinicjatorka (z Niną Boichenko) grupy Badaczki i Badacze na Granicy, zajmującej się dokumentacją i naukowym opracowaniem trwającego kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się międzywojennym antysemityzmem na uczelniach wyższych i Zagładą oraz materialnym wymiarem kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Aktywistka, gitarzystka i basistka niezależnych zespołów muzycznych, współtwórczyni kliku nieformalnych grup artystycznych i aktywistycznych.
--
Projekt „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety?” jest finansowany z budżetu miasta Łodzi. 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380