III FORUM ANIMATORÓW KULTURY

There is no translation available.

FAK 870

III Forum Animatorów Kultury odbędzie się pod hasłem ANIMACJA W PROCESIE - dziedzictwo i zróżnicowanie kulturowe.   Forum odbędzie się 16 - 18 kwietnia 2020 w łódzkich instytucjach kultury i w przestrzeni miejskiej. Organizatorzy: Centrum Animacji i Rewitalizacji Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi, Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Do dyskusji i dzielenia się doświadczeniem zapraszamy: animatorów-praktyków pracujących w miastach, miasteczkach, na osiedlach, w zdegradowanych i ekskluzywnych przestrzeniach miejskich i wiejskich, twórców i ludzi kultury, dla których miasto jest przestrzenią do pracy, społeczników wprowadzających zmiany w miejscach i ludziach, artystów, rzemieślników, instruktorów, działaczy.

 

CO W PROGRAMIE

1. 16 kwietnia 2020, Animacja kulturalna a dziedzictwo kulturowe - dzień refleksji

Panel o różnorodności w odbiorze kultury: Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Czy budować ofertę kulturalną dla różnych grup społecznych czy jednoczyć grupy wokół konkretnej oferty ? Jak animować aktywność grup patrzących na kulturę z różnej perspektywy ?

- Z perspektywy osób z niepełnosprawnościami zmysłów
- Z perspektywy osób starszych
- Z perspektywy społeczności lokalnej skupionej wokół instytucji kultury na osiedlu
- Z perspektywy mniejszości narodowych
- Z perspektywy osób i opiekunów osób nieuleczalnie chorych (szpital, hospicjum)

Do panelu zaprosimy osoby, które wskażą jakie wyzwania stoją przed włączaniem tych osób w działania kulturalne. Zachęcamy, by do tej sesji się przygotować, przywieźć ze sobą opowieść o swoim doświadczeniu animacyjnym w poruszanych kwestiach, albo wcześniej przesłać nam pytania, na jakie szukacie odpowiedzi w swoich działaniach animacyjnych.

2. 17 kwietnia 2020, ANIMACJA W PROCESIE –- dzień doświadczania różnorodności:

Bazarek animacji W tej części, w łódzkiej przestrzeni miejskiej działania animacyjne poprowadzą łódzcy animatorzy wspólnie z uczestnikami Forum. Zaprezentują swoje narzędzia i pomysły animacyjne, opowiedzą nam o tym a potem pokażą „jak to robią”. Będzie okazja do rozmowy, podglądania i uczenia się od praktyków. Każdy z „bazarowiczów” w krótkiej prezentacji opowie o tym co robi i co daje ludziom jego działanie. Następnie w trenie przeprowadzone będą tzw. „animacje namiotowe”.

Animacja event czy misja - W drugiej części dnia odbędzie się dyskusja moderowana, podczas której będziemy rozważać czy działania animacyjne podejmowane przez różne podmioty (np. NGO, Instytucje Kulturalne i Oświatowe, biznes), mają to samo przesłanie i genezę. Będzie to również czas i przestrzeń na prezentację własnych pomysłów, umiejętności i opowieści o działaniach animacyjnych. Będziemy rozmawiać o sukcesach, wyzwaniach i doświadczeniach.

3. 18 kwietnia 2020, OPOWIEŚĆ O DOŚWIADCZENIU - dzień czerpania z doświadczeń Podsumowanie FORUM

Warsztaty : Omówienie doświadczeń z dnia poprzedniego

- co się działo
- jak mogę z tego skorzystać

Dodatkowo proponujemy:
 wieczór muzyczny 
 wizytę studyjną w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
 sporo przestrzeni do rozmów i dzielenia się doświadczeniem

Szczegółowy program poszczególnych dni oraz lista zaproszonych gości będą dostępne niebawem na stronach organizatorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Zgłoszenia przyjmowane będą do 08 kwietnia 2020. Do udziału w Forum zapraszamy animatorów, liderów, edukatorów oraz osoby zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego i wpłacą na konto organizatora opłatę akredytacyjną w wysokości 50 zł od osoby wskazanej w formularzu. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (znajdą je Państwo w załączonych dokumentach) do dnia 08.04.2020 na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faksem 42651 50 30 w 55

INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE: Organizator zapewnia wyżywienie (obiad/lunch, kolacja- dzień pierwszy; obiad/lunch, kolacja dzień drugi; lunch dzień trzeci; przerwy kawowe), materiały i pomoc w rezerwacji noclegu. Udział w wydarzeniach Forum jest odpłatny i wynosi 50 zł opłaty akredytacyjnej od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto: Bałuckiego Ośrodka Kultury; 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166, NIP 726- 000- 24- 36, konto: Getin Noble Bank, nr: 06 1560 0013 2028 0050 0106 1004 z dopiskiem „III Forum Animatorów Kultury- Hauzerak na ścieżkach animacji”. Dokonanie wpłaty wiąże się z potwierdzeniem udziału w Forum. Wycofanie uczestnictwa w Forum może nastąpić najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. Brak obecności osoby zgłoszonej lub zgłoszenie jej rezygnacji w późniejszym terminie nie powoduje zwolnienia z kosztów lub też zwrotu wpłaconej kwoty. Informacja nt. Forum i wydarzeń realizowanych w ramach Forum dostępna jest również na stronie internetowej: www.bok.lodz.pl oraz na stronach partnerów.

WAŻNE TERMINY 17.02- 08.04.2020 / przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych/wpłata akredytacji do 10.04.2020 /możliwość rezygnacji z udziału do 14.04.2020 / sporządzenie ostatecznej listy uczestników 16-18.04.2020 / III Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach animacji”

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Strona 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych" (w skrócie RODO) Bałucki Ośrodek Kultury przesyła link do strony internetowej zawierającej treść obowiązku informacyjnego: www.bok.lodz.pl Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Forum Animatorów do celów rekrutacji, sprawozdawczości oraz ewaluacji. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Forum wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych. Koordynator Forum : Marek Stoliński : tel.42 653 36 45; kom 603 767 827; Zapraszamy serdecznie! W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 42651 50 30, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..p

 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380