"Ekshumacje polityczne – teoria i praktyka. Antologia tekstów" / rozmowa

There is no translation available.

Rozmowa zapowiadającą książkę "Ekshumacje polityczne – teoria i praktyka. Antologia tekstów" wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Książka ukaże się jesienią.
Z Joanną Podolską, dyrektorką Centrum Dialogu rozmawiały prof. Ewa Domańska, Alexandra Staniewska i Małgorzata Wosińska.

Ewa Domańska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz od 2002 visiting professor w Department of Anthropology/Archaeology Center, Stanford University (Spring Term). Przewodnicząca Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN oraz International Commission for the Theory and History of Historiography. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii oraz porównawczą teorią nauk humanistycznych, a także humanistyką środowiskową oraz związkami ekobójstwa i ludobójstwa. Autorka, redaktorka i współredaktorka ponad 20 książek. Ostatnio opublikowała: Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (Warszawa: PWN, 2017); Ekshumacje polityczne: teoria i praktyka (red. z Alexandrą Staniewską, Gdańsk: słowo obraz/terytoria, 2021, w druku).

Alexandra Staniewska – antropolog kulturowa ze specjalizacją w biologii sądowej. Doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się bio- i nekropolityką, ekshumacjami oraz polityką historyczną, a także antropologią i genetyką sądową. Realizowała badania terenowe w Hiszpanii dotyczące ekshumacji ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Laureatka „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017).”

Małgorzata Wosińska – etnolog, antropolog ludobójstwa, psychotraumatolog. Zajmuje się dyskursem postkolonialnym w studiach nad Zagładą, problematyką prewencji zbrodni masowych i współczesnym wystawiennictwem muzealnym (w kontekście reprezentacji doświadczeń granicznych). Stały konsultant ENRS: European Network Remembrance and Solidarity (m.in ko-kurator wydarzenia Genealogie Pamięci 2020: 'The Holocaust between Global and Local Perspectives'). Wykładowca programu NOHA 'Master Programme in Humanitarian Action' na Wydziale Prawa i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie: zdrowia publicznego i badań jakościowych prowadzonych w rejonach konfliktów zbrojnych. W latach 2018-2020 Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na temat tożsamości ocalałych z ludobójstwa w Rwandzie (w ujęciu komparatystycznym wobec doświadczenia Zagłady).

 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380