Legend:
[ x ] Number of tree
Row number, location of the tree, type, tree species

Names [A-E]

drzewka
Legend:
[ x ] number of trees
row number, the location of the tree,
tree species


A
Abramowicz Hela [ 1 ] Row I red oak
Abzac Eliezer [ 2 ] Row I red oak
Aizenberg Jakob [ 220 ] Row XVIII red oak
Ajzenberg R. J. [ 3 ] Row I linden
Alter Rivka [ 4 ] Row I linden
Alter Branot [ 325 ] Row XXIX red oak
Altman Miriam [ 5 ] Row II red oak
Altshiler Masza [ 470 ] za kopcem dąb piramidalny
Amatensztajn Berek (change) [ 262 ] Row XXI red oak
Amoyof Malka [ 6 ] Row II red oak
Arad Dawid (zmiana) [ 324 ] Row XXIX red oak
Aresik Saul [ 7 ] Row II red oak
Aronowicz Eli [ 374 ] cherry plum
Astor Richard [ 8 ] Row II linden

B
Backlund Estera [ 221 ] Row XXI pine
Bagiński Karol [ 9 ] Row II linden
Baigelman Gita H. [ 222 ] Row XXI pine
Barlev Haya [ 10 ] Row XIX pine
Barzilay Rivke [ 11 ] Row III pine
Beigelman Jack [ 12 ] Row III larch
Beigelman Rose [ 223 ] Row XII pine
Bekermus Sol [ 224 ] Row XIX red oak
Ben-Zwi Tova [ 339 ] Row XXX linden
Ben-Jehuda Gerszon [ 13 ] Row III red oak
Ben-Menachem (Prync) Arie [ 413 ] Row XXX brzoza
Ben Menachem Ewa [ 530 ]
Berestizky Israel [ 349 ] Row XXX jawor
Berger Dora [ 14 ] Row III red oak
Berger Simon [ 377 ] Row XIII birch
Bergman Jutta [ 209 ] Row XXXII ash tree
Bergman Zvi [ 371 ] cherry plum
Bergson Helena [ 15 ] Row III red oak
Bialer Lucie [ 16 ] Row III linden
Bialer Tauba [ 531 ]
Białowitz Philip [ 401 ] Row XXIX larch
Biren Paula S. [ 17 ] Row III linden
Blady Lola [ 225 ] Row XIX red oak
Blady Szymek [ 428 ] Row XXXII buk
Blair (z d. Rotkopf) Tonia [ 385 ] za kopcem cherry plum
Bleiwajs Marian [ 474 ] za kopcem dąb piramidalny
Bleiwajs Danka [ 475 ] za kopcem dąb piramidalny
Blisko Max [ 226 ] Row XXXII ash tree
Blum Henryk [ 18 ] Row XIX pine
Blum Róża [ 19 ] Row IV pine
Bocheński Antoni [ 484 ] birch
Bogucka-Dal Maria [ 227 ] Row XXXII ash tree
Bogucki-Land Bogdan [ 228 ] Row XIX ash tree
Bojmelgrin Roman [ 20 ] Row IV pine
Bokwa Maria [ 21 ] Row IV pine
Boleslawski Roza [ 22 ] Row IV larch
Borzekowski Leonard [ 23 ] Row IV red oak
Branch Henry [ 229 ] Row XIX ash tree
Brandsztat Edzia [ 532 ]
Bratstein Dwora [ 230 ] Row XXXII ash tree
Britstone Tola [ 231 ] Row XIX grab
Bromberg Jakub [ 232 ] Row XIX grab
Brunstein Estera [ 24 ] Row IV red oak
Buchman Jakub (zmiana) [ 285 ] Row XX jawor
Buchmann Josef [ 418 ] rozwidlenie alejek buk zwisły
Buksztajn Aron (zmiana) [ 368 ] Row XXII larch
Bussgang Julian [ 25 ] Row IV linden

C
Cahn Celina [ 26 ] Row IV linden
Caler Klara [ 27 ] Row XXI buk
Ceder Salek [ 28 ] Row XIX grab
Čermaková Gerta [ 29 ] Row V grab
Chacek Józef [ 389 ] Row XII birch
Chari Anatol [ 30 ] Row V grab
Chęcińska Tosia [ 467 ] za kopcem dąb piramidalny
Chęciński Michał (Mosze) [ 466 ] za kopcem dąb piramidalny
Chojna Tauba (zmiana) [ 366 ] Row XXII larch
Chojna Zofia (zmiana) [ 365 ] Row XXII larch
Choko (Sztrauch) Isabelle [ 465 ] za kopcem dąb piramidalny
Cieśla Karolina [ 31 ] V larch
Cohen Hanna [ 32 ] V larch
Colin (Goldsztajn) Helen (Chaja) [ 420 ] Row XXXI linden
Cwajghaftik Wasilewicz Brandla [ 459 ] za kopcem dąb piramidalny
Cykiert Abraham [ 364 ] Row XXI larch
Czyżewski Pinchas [ 33 ] Row V larch

D
Dąbrowska Danuta [ 34 ] Row V larch
Dembinski Roza [ 35 ] Row V red oak
Dembinski Yehoshua [ 36 ] Row V red oak
Diament Sara (zmiana) [ 382 ] za kopcem cherry plum
Dombrowski Samuel [ 37 ] Row V red oak
Doron-Farbsztajn Icek [ 400 ] Row XXIX larch
Drabik Anna [ 38 ] Row XXII buk
Drabik Tadeusz [ 39 ] Row XXII buk
Drewnowska Maria [ 40 ] Row VI grab
Dricker Selin [ 233 ] Row XIX grab
Dricker Simon [ 234 ] Row XIX pine
Drozdzyński Olek [ 488 ] Na wschód od budynku Klon zwyczajny
Dubienska Regina [ 359 ] Row XII pine

E
Eastman Judy [ 41 ] Row VI grab
Edelman Marek [ 219 ] Row XVIII red oak
Eisen Roman [ 468 ] za kopcem dąb piramidalny
Eisen Ester [ 469 ] za kopcem dąb piramidalny
Elczewska Halina [ 0 ] przy głazie dąb piramidalny
Eldar Ruth [ 42 ] Row VI larch
Engel Hendla [ 528 ]
Engel-Frankel Gita [ 394 ] Row XXIX larch
Enzel Izaak [ 354 ] Row XXIX jawor
Epstein Pola [ 43 ] Row VI larch
Epstein Hava [ 351 ] Row XXIX buk
Errera Maurice [ 44 ] Row VI larch
Estein Izaak [ 353 ] Row XXIX jawor

Row I
1, 2, 3, 4
Row II
5, 6, 7, 8, 9
Row III
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Row IV
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Row V
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Row VI
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Row VII
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Row VIII
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Row IX
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Row X
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Row XI
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104
Row XII
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119
Row XIIa
314, 315, 223, 239, 240, 263
Row XIIb
281, 359, 360
Row XIIc
386, 387, 388, 389, 390
Row XIII
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136
Row XIIIa
316, 317, 264, 279, 280
Row XIIIb
287, 288, 289
Row XIIIc
309, 375, 376, 377
Row XIV
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154
Row XV
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172
Row XVI
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187
Row XVII
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205
Row XVIII
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 107
Row XIX
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,
141, 142, 28, 137, 331, 332
Row XIXa
224, 225, 241, 265, 282, 293, 310, 311, 10,
18, 188, 189
Row XX
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
159, 160, 213, 242, 333, 337
Row XXa
271, 283, 284, 285, 286, 312, 313, 190, 191,
206, 207
Row XXI
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 246, 261, 262, 120,
391, 27
Row XXIa
138, 139, 155, 156, 157, 364, 294, 295, 296,
208, 221, 222
Row XXII
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 255, 266, 267, 121, 122,
38, 39
Row XXIIa
365, 366, 367, 368, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303
Row XXIX
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 351, 351, 352, 352, 354, 355, 356,
357, 358, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403
Row XXX
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415
Row XXXI
416, 417, 447, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427
Row XXXII
140, 158, 173,192, 195, 209, 210, 226, 227,
230, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446
za kopcem A
290, 291, 292, 304, 305, 306, 307, 308, 318,
319, 320, 361, 362, 363
za kopcem B
369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385
za kopcem C
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482
za kopcem D
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463

Names [F-J]

drzewka
Legenda:
[ x ] numer drzewka
nr rzędu, położenie drzewa rodzaj,
gatunek drzewa


F
Fajnburg Bella [ 235 ] rząd XIX dąb czerwony
Fajngold Borys [ 236 ] rząd XIX dąb czerwony
Falke Lea [ 45 ] rząd VI modrzew
Feld Ala [ 404 ] rząd XXX modrzew
Feld Abram [ 405 ] rząd XXX modrzew
Feldman Mendel [ 237 ] rząd XIX dąb czerwony
Feldman-Geduld Tatiana [ 429 ] rząd XXXII sosna
Feldman-Silberstein Sara [ 430 ] rząd XXXII sosna
Feler Cipora [ 46 ] rząd VI dąb czerwony
Ferszt Hela (Hinda) [ 322 ] rząd XXIX dąb czerwony
Fisher Rachel [ 47 ] rząd VI dąb czerwony
Fisher Esther [ 48 ] rząd VII jawor
Flajszman Jerzy [ 49 ] rząd VII jawor
Flajszman Zofia [ 50 ] rząd VII grab
Fleming Irene [ 238 ] rząd XIX dąb czerwony
Flug Henryk [ 51 ] rząd VII klon
Folmam Mordechai [ 435 ] rząd XXXII buk
Folman-Rein Wanda [ 436 ] rząd XXXII buk
Francuz Henryk [ 52 ] rząd VII sosna
Francuz Dorota [ 53 ] rząd VII sosna
Frank Estera [ 54 ] rząd VII dąb
Frank Herman [ 55 ] rząd VII brzoza
Frank Irwin i Mark [ 393 ] rząd XXIX modrzew
Fransson Sara [ 433 ] rząd XXXII buk
Freiman Etta [ 239 ] rząd XII sosna
Frenkiel Karolina [ 56 ] rząd VII dąb
Freund Mala [ 57 ] rząd VII dąb
Freund Roman [ 58 ] rząd VII dąb
Friedberg Guta [ 535 ]
Fridman Sala [ 489 ] Na wschód od budynku skrzydło-orzech
Friedman Rachel [ 240 ] rząd XII sosna
Frydrych Myriam [ 490 ] Na wschód od budynku skrzydło-orzech
Fuks Paweł [ 59 ] rząd VIII świerk
Fuks Jona i Miriam [ 360 ] rząd XII sosna
Fuks Laks i Abra [ 361 ] za kopcem śliwa wiśniowa

G
Gelbard Reuven [ 60 ] rząd VIII jawor
Gerecht Simon [ 61 ] rząd VIII grab
Geri Haggay [ 62 ] rząd VIII grab
Geri Helena [ 63 ] rząd VIII grab
German Israel [ 241 ] rząd XIX dąb czerwony
Gerson Hena [ 242 ] rząd XX jawor
Gertel Sam [ 64 ] rząd VIII sosna
Gertel Ester [ 65 ] rząd VIII / brzoza
Gierczyk  Regina [ 491 ] Na wschód od budynku skrzydło-orzech
Gierczyk Mundek [ 492 ] Na wschód od budynku korkowiec
Gil (Gelbard) Reuwen [ 437 ] rząd XXXII buk
Glicenstain Elizer, Lucia [ 337 ] rząd XX lipa
Gocioł Szymon [ 66 ] rząd VIII brzoza
Gold Grawe [ 343 ] rząd XXX lipa
Goldberg Jean [ 243 ] rząd XX jawor
Goldberg Lily [ 244 ] rząd XX jawor
Goldberg David [ 341 ] rząd XXX lipa
Goldberg Jakub [ 485 ] Na wschód od budynku brzoza
Goldhersz Mosze [ 375 ] rząd XIII brzoza
Goldstein Guta [ 67 ] rząd VIII dąb
Gontarz Sam [ 245 ] rząd XX klon
Gorąca Paulina [ 68 ] rząd VIII dąb
Gothelf Regina [ 69 ] rząd VIII dąb
Gotlib Izaak Gershon [ 453 ] za kopcem dąb piramidalny
Gradder Eda [ 70 ] rząd IX świerk
Granek Gershon [ 480 ] za kopcem dąb piramidalny
Granek Reuven Wolf [ 481 ] za kopcem dąb piramidalny
Granek Paula [ 482 ] za kopcem dąb piramidalny
Granek Towa [ 483 ] Na wschód od budynku brzoza
Greenbaum Bela i Beniek [ 346 ] rząd XXX jawor
Greenbaum Sewek [ 358 ] rząd XXIX sosna
Greenwald Riuka [ 350 ] rząd XXX jawor
Grocher Mietek [ 71 ] rząd IX świerk
Gross Aron [ 72 ] rząd IX grab
Grözinger Albrecht [ 73 ] rząd IX grab
Grycman Edit [ 493 ] Na wschód od budynku korkowiec
Grycman,Estera [ 210 ],rząd XXXII jesion
Grynfeld Eliezer Lolek, Abramek Koplowicz [ 352 ] rząd XXIX klon
Grynfeld (Grynglas) Rachelka [ 355 ] rząd XXIX klon
Gumplewicz Nomi [ 329 ] rząd XXIX dąb czerwony
Gurfinkel Mariano Sr [ 246 ] rząd XXI jawor
Gutglass Hana [ 247 ] rząd XX grab
Gutman Karol [ 494 ] Na wschód od budynku korkowiec
Gutman Inga [ 495 ] Na wschód od budynku korkowiec
Gzesh Morris [ 248 ] rząd XX grab

H
Hamburger Edna [ 527 ]
Hamermesh Mira [ 74 ] rząd IX grab
Hamermesh Fajga, Josef, Meir [ 336 ] rząd XXX lipa
Hennenberg Jakub [ 402 ] rząd XXIX modrzew
Herszberg Jerzy [ 75 ] rząd IX sosna
Herszenberg Calel [ 423 ] rząd XXXI lipa
Herszenberg Roza [ 424 ] rząd XXXI lipa
Herszenberg-Kape Salomea [ 425 ] rząd XXXI lipa
Herszkowicz -Segal Ester [ 407 ] rząd XXX modrzew
Herszlikowicz Arek [ 249 ] rząd XX sosna
Herszman Dora [ 76 ] rząd IX sosna
Hochland Janina [ 77 ] rząd IX brzoza
Hochland Sam [ 384 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Holander Zalman [ 78 ] rząd IX brzoza
Honigman Sara [ 79 ] rząd IX dąb czerwony
Humberger-Dasch Johanna [ 80 ] rząd IX dąb czerwony

I
Iindrova Arensteinova Vera [ 367 ] rząd XXII modrzew

J
Jakubowicz Fela [ 496 ] Na wschód od budynku korkowiec
Jakubowicz Regina [ 250 ] rząd XX / sosna
Jakubowicz Andrew i Bolesław [ 399 ] rząd XXIX modrzew
Jarosz Maria [ 81 ] rząd IX dąb czerwony
Jay Henry [ 251 ] rząd XXI jawor
Jay Nina i Stephan [ 363 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Jędrczak Elżbieta [ 82 ] rząd X świerk
Jędrczak Tomasz [ 83 ] rząd X świerk
Jindrova Edita [ 84 ] rząd X jawor
Juskiewicz Zygmunt [ 387 ] rząd XII sosna

Rząd I
1, 2, 3, 4
Rząd II
5, 6, 7, 8, 9
Rząd III
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Rząd IV
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Rząd V
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Rząd VI
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Rząd VII
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Rząd VIII
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Rząd IX
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Rząd X
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Rząd XI
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104
Rząd XII
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119
Rząd XIIa
314, 315, 223, 239, 240, 263
Rząd XIIb
281, 359, 360
Rząd XIIc
386, 387, 388, 389, 390
Rząd XIII
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136
Rząd XIIIa
316, 317, 264, 279, 280
Rząd XIIIb
287, 288, 289
Rząd XIIIc
309, 375, 376, 377
Rząd XIV
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154
Rząd XV
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172
Rząd XVI
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187
Rząd XVII
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205
Rząd XVIII
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 107
Rząd XIX
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,
141, 142, 28, 137, 331, 332
Rząd XIXa
224, 225, 241, 265, 282, 293, 310, 311, 10,
18, 188, 189
Rząd XX
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
159, 160, 213, 242, 333, 337
Rząd XXa
271, 283, 284, 285, 286, 312, 313, 190, 191,
206, 207
Rząd XXI
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 246, 261, 262, 120,
391, 27
Rząd XXIa
138, 139, 155, 156, 157, 364, 294, 295, 296,
208, 221, 222
Rząd XXII
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 255, 266, 267, 121, 122,
38, 39
Rząd XXIIa
365, 366, 367, 368, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303
Rząd XXIX
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 351, 351, 352, 352, 354, 355, 356,
357, 358, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403
Rząd XXX
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415
Rząd XXXI
416, 417, 447, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427
Rząd XXXII
140, 158, 173,192, 195, 209, 210, 226, 227,
230, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446
za kopcem A
290, 291, 292, 304, 305, 306, 307, 308, 318,
319, 320, 361, 362, 363
za kopcem B
369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385
za kopcem C
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482
za kopcem D
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463

Names [K-M]

drzewka
Legenda:
[ x ] numer drzewka
nr rzędu, położenie drzewa rodzaj,
gatunek drzewa


K
Kac Kazik [ 497 ] Na wschód od budynku tulipanowiec
Kachana Chawa [ 431 ] rząd XXXII buk
Kalinski Bolesław [ 85 ] rząd X grab
Kalinski Roza [ 438 ] rząd XXXII buk
Kapelusz Martin [ 252 ] rząd XXI jawor
Karit-Man Jehoshua [ 439 ] rząd XXXII buk
Karpiński Jarosław [ 529 ]
Katz Hela [ 403 ] rząd XXIX brzoza
Katzenstein (z d. Popinski) Tauba-Rojza [ 416 ] rząd XXXI lipa
Kestenberg David K. [ 86 ] rząd X grab
Kestenberg Sandra [ 253 ] rząd XXI jawor
Kimchi (Bocian) Hana [ 440 ] rząd XXXII buk
Klain Marian [ 498 ] Na wschód od budynku tulipanowiec
Klatchkina-Simonowicz Maria [ 87 ] rząd X grab
Kleimann Maria [ 88 ] rząd X sosna
Klein Sara [ 89 ] rząd X brzoza
Klinbail Włodzimierz [ 90 ] rząd X brzoza
Kliniewski Leon [ 91 ] rząd X brzoza
Klugman Aleksander [ 92 ] rząd XI świerk
Klugman Teresa [ 93 ] rząd XI świerk
Knikier Dorota [441] rząd XXXII buk
Knikier-Kent Leon [ 442 ] rząd XXXII / buk
Knikier-Kent Roman [ 443 ] rząd XXXII lipa
Knikier-Kopelman Regina [ 444 ] rząd XXXII lipa
Kogut Martin [ 211 ] rząd XVIII jesion
Kogut Ruth [ 212 ] rząd XVIII jesion
Kolin (Goldsztajn) Stefa (Szyfra) [ 419 ] rząd XXXI lipa
Kopelman Binem [ 445 ] rząd XXXII lipa
Korman (Goldblum) Masza [ 434 ] rząd XXXII buk
Kosher Ester [ 94 ] rząd XI jawor
Kovalyova Heda [ 95 ] rząd XI grab
Kozienicki Chaim [ 386 ] rząd XII sosna
Kozminski Jezek [ 254 ] rząd XXI jawor
Krakowski Stefan [ 499 ] Na wschód od budynku brzoza
Krakowski Anna [ 96 ] rząd XI grab
Krakowski Sophia [ 255 ] rząd XXII klon
Krasnokucki Ignacy [ 97 ] rząd XI grab
Krausse Marcia [ 256 ] rząd XXI grab
Krel Rachela [ 500 ] Na wschód od budynku brzoza
Krel Pola [ 501 ] Na wschód od budynku brzoza
Krell Aron [ 257 ] rząd XXI grab
Krell Lillian [ 258 ] rząd XXI grab
Krocki Harry [ 259 ] rząd XXI sosna
Krumholz Diane [ 260 ] rząd XXI dąb czerwony
Krygier Elizabeth [ 98 ] rząd XI grab
Kulicsh Chaja [ 99 ] rząd XI sosna
Kuszerman Chaim [ 213 ] rząd XX jawor
Kutner Natalia [ 100 ] rząd XI brzoza

L
Lachman Earl A. [ 261 ] rząd XXI dąb czerwony
Laks Yona [ 214 ] rząd XVIII grab
Landau Aliza (21.04.2005) [ 369 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Lando Jerzy [ 101 ] rząd XI brzoza
Langsam Saul i Marsha [ 362 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Laor Sara [ 102 ] rząd XI brzoza
Laski Avraham [ 103 ] rząd XI brzoza
Lautenberg Isador [ 383 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Leniart-Nowak Leokadia [ 104 ] rząd XI dąb czerwony
Leski Gedalia [ 486 ] Na wschód od budynku dąb czerwony
Leslau Jakow [ 446 ] rząd XXXII lipa
Leszman Pnina [ 105 ] rząd XII jesion
Leśniewski Adam [ 106 ] rząd XII świerk
Lettner Sophie [ 263 ] rząd XII sosna
Levi Chochana [ 107 ] rząd XVIII świerk
Lew Hanka [ 264 ] rząd XIII sosna
Lewin Jacob [ 108 ] rząd XII świerk
Liberman Fela [ 502 ] Na wschód od budynku brzoza
Lichtbach Joachim [ 265 ] rząd XIX dąb czerwony
Lichtenberg Uziel [ 447 ] rząd XXXI lipa
Lindegaard-Andersen Felicja [ 109 ] rząd XII grab
Linden Icek [ 504 ] Na wschód od budynku brzoza
Linden Hela [ 503 ] Na wschód od budynku brzoza
Lipa Slava Bronia [ 110 ] rząd XII grab
Lipman Etka [ 533 ]
Lis Haim [ 448 ] za kopcem dąb piramidalny
Litmanovitz Gershon [ 266 ] rząd XXII jawor
Litmanowicz Ahuwa [ 460 ] za kopcem dąb piramidalny
Littman Dina [ 267 ] rząd XXII jawor
Loar Asher [ 345 ] rząd XXX lipa
Lobje Michael [ 268 ] rząd XXII jawor
Lubier Michel [ 338 ] rząd XXX lipa
Lubinski Yakow [ 422 ] rząd XXXI lipa
Lubińska-Rosset Zofia [ 269 ] rząd XXII jawor
Lubnicka-Frenkiel Gustawa [ 111 ] rząd XII grab

Ł
Łęczycki Abram [ 505 ] Na wschód od budynku brzoza
Łukowska Zofia [ 112 ] rząd XII grab

M
Magnus Freda [ 215 ] rząd XVIII grab
Majewski Florian [ 411 ] rząd XXX modrzew
Malin Simcha [ 113 ] rząd XII sosna
Malinger Rachela [ 114 ] rząd XII sosna
Malinowski Józef [ 115 ] rząd XII brzoza
Maliszewska Sara [ 464 ] za kopcem dąb piramidalny
Mannenlid Ewa [ 116 ] rząd XII brzoza
Markowitz Henry [ 270 ] rząd XXII klon
Markowitz (Halperin) Ruth [ 357 ] rząd XXIX jawor
Marks Rina [ 117 ] rząd XII lipa
Matta Jerry [ 271 ] rząd XX jawor
Menasche Moniek Rotberg [ 414 ] rząd XXX brzoza
Mendel Regina [ 506 ] Na wschód od budynku surmia
Mendel Sewek [ 507 ] Na wschód od budynku surmia
Miedzińska Jolanta [ 118 ] rząd XII lipa
Miedziński Tomasz [ 119 ] rząd XII lipa
Milich Halina [ 216 ] rząd XVIII grab
Milichtajch Regina [ 120 ] rząd XXI modrzew
Miriam David [ 347 ] rząd XXX klon
Monitz Katriel [ 121 ] rząd XXII modrzew
Monitz Haia Liba [ 122 ] rząd XXII modrzew
Mostowicz Jadwiga [ 123 ] rząd XIII jesion
Mostowicz Arnold [ 217 ] rząd XVIII sosna
Moszkowicz Esta [ 508 ] Na wschód od budynku surmia
Moszkowicz Fela [ 509 ] Na wschód od budynku kasztanowiec
Moszkowicz Feliks [ 124 ] rząd XIII świerk
Mowszowicz Jakub [ 426 ] rząd XXXI lipa

Rząd I
1, 2, 3, 4
Rząd II
5, 6, 7, 8, 9
Rząd III
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Rząd IV
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Rząd V
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Rząd VI
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Rząd VII
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Rząd VIII
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Rząd IX
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Rząd X
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Rząd XI
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104
Rząd XII
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119
Rząd XIIa
314, 315, 223, 239, 240, 263
Rząd XIIb
281, 359, 360
Rząd XIIc
386, 387, 388, 389, 390
Rząd XIII
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136
Rząd XIIIa
316, 317, 264, 279, 280
Rząd XIIIb
287, 288, 289
Rząd XIIIc
309, 375, 376, 377
Rząd XIV
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154
Rząd XV
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172
Rząd XVI
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187
Rząd XVII
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205
Rząd XVIII
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 107
Rząd XIX
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,
141, 142, 28, 137, 331, 332
Rząd XIXa
224, 225, 241, 265, 282, 293, 310, 311, 10,
18, 188, 189
Rząd XX
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
159, 160, 213, 242, 333, 337
Rząd XXa
271, 283, 284, 285, 286, 312, 313, 190, 191,
206, 207
Rząd XXI
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 246, 261, 262, 120,
391, 27
Rząd XXIa
138, 139, 155, 156, 157, 364, 294, 295, 296,
208, 221, 222
Rząd XXII
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 255, 266, 267, 121, 122,
38, 39
Rząd XXIIa
365, 366, 367, 368, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303
Rząd XXIX
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 351, 351, 352, 352, 354, 355, 356,
357, 358, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403
Rząd XXX
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415
Rząd XXXI
416, 417, 447, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427
Rząd XXXII
140, 158, 173,192, 195, 209, 210, 226, 227,
230, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446
za kopcem A
290, 291, 292, 304, 305, 306, 307, 308, 318,
319, 320, 361, 362, 363
za kopcem B
369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385
za kopcem C
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482
za kopcem D
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463

Names [N-S]

drzewka
Legenda:
[ x ] numer drzewka
nr rzędu, położenie drzewa rodzaj,
gatunek drzewa


N
Nahmany Maryla [ 272 ] rząd XXII grab
Nahmany Fany [ 273 ] rząd XXII grab
Najberg Helena [ 125 ] rząd XIII świerk
Najberg Jakub [ 126 ] rząd XIII świerk
Najduchowska Halina [ 127 ] rząd XIII jesion
Nirenberg Majer [ 128 ] rząd XIII grab
Nirenberg Chawa [ 328 ] rząd XXIX dąb czerwony
Nirenberg Iafa [ 330 ] rząd XXIX dąb czerwony
Nirenberg Jakub [ 333 ] rząd XX lipa
Nitzberg Jona [ 432 ] rząd XXXII buk
Niwiski Oszulim [ 510 ] Na wschód od budynku kasztanowiec
Noskowicz Tadeusz [ 129 ] rząd XIII grab
Nowak Szaja [ 376 ] rząd XIII brzoza
Nowakowa Mira [ 511 ] Na wschód od budynku kasztanowiec

O
Obłoński Zdzisław [ 274 ] rząd XXII sosna
Olejniczak Marek [ 130 ] rząd XIII grab
Opatowski Michael [ 275 ] rząd XXII sosna
Opoczyńska Jadwiga [ 512 ] Na wschód od budynku kasztanowiec
Orlicky Hanna [ 131 ] rząd XIII sosna
Orlicz Jerzy [ 132 ] rząd XIII sosna
Ostrowska Maria [ 332 ] rząd XIX lipa

P
Padres Menachem [ 406 ] rząd XXX modrzew
Pankowsky Jaime [ 276 ] rząd XXII dąb czerwony
Pankowsky Hanna [ 277 ] rząd XXII dąb czerwony
Panusz Henryk [ 133 ] rząd XIII brzoza
Pazmotier Pola [ 513 ] Na wschód od budynku kasztanowiec
Peter Abraham [ 134 ] rząd XIII brzoza
Petrovsky Mario [ 135 ] rząd XIII brzoza
Pikielny Jerzy [ 136 ] rząd XIII lipa
Pius Henry [ 278 ] rząd XXII dąb czerwony
Pius Ellen [ 279 ] rząd XIII sosna
Platt Cecile [ 340 ] rząd XXX lipa
Pływacki Władysław [ 280 ] rząd XIII sosna
Polczyńska-Rawson Jennia [ 137 ] rząd XIX lipa
Popinski (z d. Zachariasz) Judith [ 415 ] rząd XXX lipa
Popinski Icek [ 449 ] za kopcem dąb piramidalny
Popinski Frymet [ 450 ] za kopcem dąb piramidalny
Popiński Abraham [ 138 ] rząd XXI modrzew
Popoff Theodore [ 281 ] rząd XII sosna
Potash Helena [ 282 ] rząd XIX dąb czerwony
Prussak Helena [ 139 ] rząd XXI modrzew

R
Raizman Braha [ 140 ] rząd XXXII jesion
Raizman Ichak [ 283 ] rząd XX jawor
Raplewska Joanna [ 141 ] rząd XIX świerk
Rappaport Vera [ 284 ] rząd XX jawor
Rawet Benny [ 142 ] rząd XIX świerk
Rawson Jim [ 143 ] rząd XIV świerk
Rawson Genie [ 144 ] rząd XIV jesion
Reiss Ester [ 145 ] rząd XIV grab
Rezak Bronisława [ 146 ] rząd XIV grab
Rolski Lola [ 147 ] rząd XIV grab
Ronzki Arie [ 148 ] rząd XIV sosna
Rosenberg Max [ 410 ] rząd XXX modrzew
Rosenblum Chana [ 149 ] rząd XIV sosna
Rosenfarb Henry [ 286 ] rząd XX jawor
Rosenman Felicja [ 150 ] rząd XIV brzoza
Rosmarinowsky Kazimiera [ 151 ] rząd XIV brzoza
Rotenbach Jakub [ 152 ] rząd XIV brzoza
Rotenberg Nachum [ 287 ] rząd XIII klon
Rotenstein (Szuldman) Gittel [ 479 ] za kopcem dąb piramidalny
Roth Salomon [ 288 ] rząd XIII klon
Rotsztajn Saba [ 514 ] Na wschód od budynku kasztanowiec
Rotsztajn Sara [ 534 ]
Rozdział Anna [ 153 ] rząd XIV brzoza
Rozenberg Dvora Rachel [ 154 ] rząd XIV lipa
Rozenblat Ickchak [ 370 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Rutman Hersz Leib [ 155 ] rząd XXI modrzew

S
Salomonović Michal [ 156 ] rząd XXI modrzew
Sandler Samuel [ 289 ] rząd XIII klon
Sandler Bella [ 290 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Sandowski Menachem Mendel [ 451 ] za kopcem dąb piramidalny
Schachner Hy [ 397 ] rząd XXIX modrzew
Schwartz Chana [ 157 ] rząd XXI modrzew
Schwartz Josef [ 158 ] rząd XXXII jesion
Schwarzenstein Izaak [ 159 ] rząd XX świerk
Segal Arie [ 408 ] rząd XXX modrzew
Sergiusz Kowalski [ 160 ] rząd XX świerk
Shaked Sonya [ 291 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Shapiro Gershon [ 292 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Shenker Julius [ 293 ] rząd XIX dąb czerwony
Shiper Izak [ 452 ] za kopcem dąb piramidalny
Shlagman Pnina [ 161 ] rząd XV świerk
Shlamovitch Kliger Esther [ 471 ] za kopcem dąb piramidalny
Shlomi Abraham [ 294 ] rząd XXI brzoza
Shoked Sonya [ 162 ] rząd XV jesion
Shoshana Abraham [ 295 ] rząd XXI brzoza
Shwariz Marek [ 461 ] za kopcem dąb piramidalny
Sielnicka Ida [ 515 ] Na wschód od budynku kasztanowiec
Sieradzki Benjamin [ 163 ] rząd XV jesion
Silber Chana [ 417 ] rząd XXXI lipa
Silverman Hersz [ 326 ] rząd XXIX dąb czerwony
Silverstein Dorothy [ 296 ] rząd XXI brzoza
Šlezingerova Véra [ 164 ] rząd XV grab
Solarz Artur [ 373 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Sommer Joshua [ 297 ] rząd XXII brzoza
Sommer Tova [ 298 ] rząd XXII brzoza
Sonnenberg Mordehiy [ 165 ] rząd XV grab
Sroka Richard [ 299 ] rząd XXII modrzew
Sroka Nelly [ 300 ] rząd XXII brzoza
Stal Irving [ 301 ] rząd XXII brzoza
Statler Meir [ 356 ] rząd XXIX jawor
Steinberg (Schnitzer) Anne [ 472 ] za kopcem dąb piramidalny
Stern (Rotenstein) Bernice [ 473 ] za kopcem dąb piramidalny
Stiland Teresa [ 166 ] rząd XV sosna
Štinglova Vera [ 167 ] rząd XV sosna
Stowarzyszenie Byłych Łodzian W Izraelu [ 372 ] za kopcem
śliwa wiśniowa
Suchman Jakub [ 516 ] Na wschód od budynku kasztanowiec
Susser (Cukier) Lili [ 421 ] rząd XXXI lipa
Szafran Shyrley [ 168 ] rząd XV brzoza

Rząd I
1, 2, 3, 4
Rząd II
5, 6, 7, 8, 9
Rząd III
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Rząd IV
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Rząd V
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Rząd VI
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Rząd VII
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Rząd VIII
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Rząd IX
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Rząd X
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Rząd XI
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104
Rząd XII
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119
Rząd XIIa
314, 315, 223, 239, 240, 263
Rząd XIIb
281, 359, 360
Rząd XIIc
386, 387, 388, 389, 390
Rząd XIII
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136
Rząd XIIIa
316, 317, 264, 279, 280
Rząd XIIIb
287, 288, 289
Rząd XIIIc
309, 375, 376, 377
Rząd XIV
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154
Rząd XV
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172
Rząd XVI
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187
Rząd XVII
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205
Rząd XVIII
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 107
Rząd XIX
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,
141, 142, 28, 137, 331, 332
Rząd XIXa
224, 225, 241, 265, 282, 293, 310, 311, 10,
18, 188, 189
Rząd XX
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
159, 160, 213, 242, 333, 337
Rząd XXa
271, 283, 284, 285, 286, 312, 313, 190, 191,
206, 207
Rząd XXI
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 246, 261, 262, 120,
391, 27
Rząd XXIa
138, 139, 155, 156, 157, 364, 294, 295, 296,
208, 221, 222
Rząd XXII
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 255, 266, 267, 121, 122,
38, 39
Rząd XXIIa
365, 366, 367, 368, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303
Rząd XXIX
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 351, 351, 352, 352, 354, 355, 356,
357, 358, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403
Rząd XXX
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415
Rząd XXXI
416, 417, 447, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427
Rząd XXXII
140, 158, 173,192, 195, 209, 210, 226, 227,
230, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446
za kopcem A
290, 291, 292, 304, 305, 306, 307, 308, 318,
319, 320, 361, 362, 363
za kopcem B
369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385
za kopcem C
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482
za kopcem D
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463

Names [S-Z]

drzewka
Legenda:
[ x ] numer drzewka
nr rzędu, położenie drzewa rodzaj,
gatunek drzewa


S
Szafran Nathan [ 169 ] rząd XV brzoza
Szalom Kupfer [ 517 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Szamir Rita [ 462 ] za kopcem dąb piramidalny
Szaniawska Anna [ 170 ] rząd XV brzoza
Szapiro Anna [ 171 ] rząd XV brzoza
Szklarek Dorka [ 518 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Szmulewicz Sonia [ 487 ] Na wschód od budynku dąb czerwony
Szok Cyrla [ 172 ] rząd XV brzoza
Szostakiewicz Jadwiga [ 173 ] rząd XXXII jesion
Szpigiel Mietek [ 454 ] za kopcem dąb piramidalny
Szpigiel-Kon Franka [ 455 ] za kopcem dąb piramidalny
Szpigiel-Kon Minia [ 456 ] za kopcem dąb piramidalny
Sztal Bela [ 327 ] rząd XXIX dąb czerwony
Sztorch Alta [ 379 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Szuldman (Goldstein) Ruchel [ 477 ] za kopcem dąb piramidalny
Szuldman (Kurz) Chana [ 476 ] za kopcem dąb piramidalny
Szuldman (Schnitzer) Malka [ 478 ] za kopcem dąb piramidalny

T
Targownik Szlomo Lajzer [ 412 ] rząd XXX modrzew
Tejman Mirjam [ 319 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Tewel Lili (Grawe) [ 342 ] rząd XXX lipa
Tewel Salomon [ 344 ] rząd XXX lipa
Tjajkovski Ignacy [ 174 ] rząd XVI świerk
Tjajkovski Stela [ 175 ] rząd XVI świerk
Tondowski Zenon [ 176 ] rząd XVI jesion
Tosk Itzchak [ 302 ] rząd XXII brzoza
Tovey Bella [ 177 ] rząd XVI jesion
Tovey Henry [ 178 ] rząd XVI grab
Tramiel Helena [ 179 ] rząd XVI grab
Tulli Renata [ 180 ] rząd XVI sosna
Tunick Mildred [ 303 ] rząd XXII / brzoza
Turyn Ruth Claire [ 398 ] rząd XXIX modrzew

U
Unglik-Zaks Gussie [ 395 ] rząd XXIX modrzew
Unikowski Jack [ 181 ] rząd XVI brzoza

V
Venig Gila [ 463 ] za kopcem dąb piramidalny
Viener Gabriel [ 182 ] rząd XVI brzoza
Vilem Mudr J. [ 183 ] rząd XVI brzoza
Vintal Sara [ 184 ] rząd XVI brzoza
Voltert Max [ 409 ] rząd XXX modrzew

W
Wainberg Hana [ 185 ] rząd XVI brzoza
Wajsberger Lea [ 457 ] za kopcem dąb piramidalny
Wajsblat Jo [ 304 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Wajsbort Henryk [ 186 ] rząd XVI lipa
Wajskol Adela [ 519 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Wajskol Arek [ 520 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Walczak Włodzimierz [ 187 ] rząd XVI lipa
Warschau Anschel [ 188 ] rząd XIX sosna
Warschau Fela [ 305 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Wartska Mina [ 381 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Wartski Aron [ 378 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Wartski Gerschon [ 380 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Weinberg-Blady Lola [ 427 ] rząd XXXI brzoza
Weinreich Sam [ 306 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Weinreich Frieda [ 307 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Weintraub Leon [ 308 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Weissberger Lea [ 189 ] rząd XIX sosna
Welner Dawid [ 391 ] rząd XXI lipa
Welner Appel Golda [ 390 ] rząd XII brzoza
Welner Chacek Sara [ 388 ] rząd XII sosna
Welner Freidkin Bela [ 392 ] rząd XXIX modrzew
Werebejczyk Chanan [ 309 ] rząd XXIII brzoza
Werebejczyk Maryla [ 310 ] rząd XIX dąb czerwony
Widawski Jehuda [ 218 ] rząd XVIII dąb czerwony
Widawski Tola [ 458 ] za kopcem dąb piramidalny
Wierzbicki Motek [ 521 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Wilczkowski Jakob [ 311 ] rząd XIX dąb czerwony
Wilner Barbara [ 522 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Wilner Sewek [ 523 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Winderboim Pinas [ 190 ] rząd XX sosna
Winn Leo [ 312 ] rząd XX dąb czerwony
Witkowska Aleksandra [ 313 ] rząd XX dąb czerwony
Wizenberg Hadassa [ 331 ] rząd XIX lipa
Wolff Gary – Gunter [ 323 ] rząd XXIX dąb czerwony
Wollenberg Mazischa [ 321 ] rząd XXIX dąb czerwony
Wróblewski Romuald [ 191 ] rząd XX sosna
Wrzońska Regina [ 192 ] rząd XXXII jesion
Wysocka Zdzisława [ 193 ] rząd XVII jesion

Z
Zając Regina [ 524 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Zając Adzia [ 525 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Zając Ala [ 526 ] Na wschód od budynku grochodrzew
Zajbert Bronisław [ 314 ] rząd XII dąb czerwony
Zaks Michael [ 396 ] rząd XXIX modrzew
Zamel Mieczysław [ 315 ] rząd XII dąb czerwony
Zavatsky Jenny [ 316 ] rząd XIII dąb czerwony
Zawadzki Jacob [ 194 ] rząd XVII jesion
Zbyszyńska Irena [ 195 ] rząd XXXII jesion
Zelevski Samuel [ 196 ] rząd XVII jesion
Zelevsky Rivka [ 197 ] rząd XVII grab
Zelig Abraham [ 348 ] rząd XXX jawor
Zierski Jan [ 198 ] rząd XVII grab
Zilbar Mosce [ 199 ] rząd XVII sosna
Zilberberg Mendel, Ester and family [ 334 ] rząd XXX lipa
Zilberspitz Josef, Roza and family [ 335 ] rząd XXX lipa
Zimm Alan [ 317 ] rząd XIII dąb czerwony
Zlotogórski Abram [ 320 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Zolty Aronchune [ 200 ] rząd XVII sosna
Zolty Sima [ 201 ] rząd XVII dąb czerwony
Zonabend Nachman [ 318 ] za kopcem śliwa wiśniowa
Zylmer-Svantesson Helena [ 202 ] rząd XVII dąb czerwony
Zyskind Elizea [ 203 ] rząd XVII dąb czerwony
Zysman Ewa [ 204 ] rząd XVII dąb czerwony
Zysman Abraham [ 205 ] rząd XVII dąb czerwony

Ż
Żuk Ber [ 206 ] rząd XX sosna
Żylicz Olaf [ 207 ] rząd XX sosna
Żyto Preeva [ 208 ] rząd XXI sosna

Rząd I
1, 2, 3, 4
Rząd II
5, 6, 7, 8, 9
Rząd III
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Rząd IV
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Rząd V
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Rząd VI
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Rząd VII
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Rząd VIII
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Rząd IX
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Rząd X
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Rząd XI
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104
Rząd XII
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119
Rząd XIIa
314, 315, 223, 239, 240, 263
Rząd XIIb
281, 359, 360
Rząd XIIc
386, 387, 388, 389, 390
Rząd XIII
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136
Rząd XIIIa
316, 317, 264, 279, 280
Rząd XIIIb
287, 288, 289
Rząd XIIIc
309, 375, 376, 377
Rząd XIV
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154
Rząd XV
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172
Rząd XVI
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187
Rząd XVII
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205
Rząd XVIII
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 107
Rząd XIX
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,
141, 142, 28, 137, 331, 332
Rząd XIXa
224, 225, 241, 265, 282, 293, 310, 311, 10,
18, 188, 189
Rząd XX
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
159, 160, 213, 242, 333, 337
Rząd XXa
271, 283, 284, 285, 286, 312, 313, 190, 191,
206, 207
Rząd XXI
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 246, 261, 262, 120,
391, 27
Rząd XXIa
138, 139, 155, 156, 157, 364, 294, 295, 296,
208, 221, 222
Rząd XXII
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 255, 266, 267, 121, 122,
38, 39
Rząd XXIIa
365, 366, 367, 368, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303
Rząd XXIX
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 351, 351, 352, 352, 354, 355, 356,
357, 358, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403
Rząd XXX
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415
Rząd XXXI
416, 417, 447, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427
Rząd XXXII
140, 158, 173,192, 195, 209, 210, 226, 227,
230, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446
za kopcem A
290, 291, 292, 304, 305, 306, 307, 308, 318,
319, 320, 361, 362, 363
za kopcem B
369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385
za kopcem C
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482
za kopcem D
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380