Survivors' Park on the map

   The Survivors Park is the newest public garden in Łódź. It is situated in a river valley between Wojska Polskiego, Oblęgorska and Źródłowa street.On the initiative of the Mayor of  Łódź in year 2004, there was commemoration of the 60th anniversary of the annihilation of the Jewish Community. Planting memorial trees by the survivors of the Litzmannstadt Ghetto was one of the important elements of this event. The idea was brought forth by one of the survivors-Halina Elczewska.   Initially the concept of the park was based on the idea of creating one big bunch of trees symbolising a column of people being led into annihilation. Around the trees there was to be an empty field. The concept was changed though when the Mayor of Łódź decided about locating the Monument Honoring Poles who Saved Jews During the Second World War in the park. The Survivors Park spreads over 8,5 hectares and its axis of composition runs from East to West along Arnold Mostowicz alley linking the Monument Honoring Poles who Saved Jews During the Second World War with the Memorial Mound (8 meters high).


   The monument, designed by Czesław Bielecki, composes of Jewish symbol-Star of David and Polish symbol - a hovering eagle. The Monument is reflected in the pond. The shape of the Star of David is strengthen with a hornbeam hedge. On the walls of the monument one can see the names of Poles granted the Righteous among the Nations award. The official unveiling of the monument will take place on August 27, 2009.   Along both sides of the alley we can see geometrically arranged trees. They are enclosed by gravel and clay paths which lead towards a square were a rock commemorating opening of the park is situated. There are granite tables with the Survivors’ names and their trees’ numbers along the southern side of the alley. The main entrances with parking lots are located at Wojska Polskiego and Oblęgorska Streets. The landscape project adapts existing trees such as stalk oaks, a few old limes, elms and maples.

 

  The second stage of the park’s formation will begin in 2009. The Centre of Dialogue- Educational and Exposition Centre where expositions, celebrations, conferences, seminars and workshops for youth will take place is being built.

The authors of the Survivors Park:

  • Grażyna Ojrzyńska, PhD- landscape architect
  • Monika Michnowska- architect

Park Ocalałych projekt na rok 2005/2006

There is no translation available.

alt

Inicjatorką sadzenia drzew w sierpniu 2004 r. przez osoby ocalałe z Litzmannstadt Getto, z okazji obchodów 60. rocznicy likwidacji Getta, była p. Halina Elczewska, jedna z Osób, które przeżyły Getto.

Inicjatywę budowy Parku Ocalałych poparł Prezydent Miasta Pan Jerzy Kropiwnicki. Ogółem posadzono 450 drzew, w tym 370 posiada numer z imiennym wpisem do rejestru. Osoby ocalałe otrzymały certyfikaty podpisane przez Prezydenta Miasta Łodzi. Budowa Parku, jako wieloletnie zadanie  inwestycyjne, została  zatwierdzona przez Radę Miejską.

W bieżącym roku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zlecił opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku o całkowitej powierzchni ca 8,5 ha, która obejmuje:
• urządzenie zieleni (drzewa, krzewy, trawniki),
• budowę alejek o nawierzchni żwirowo- glinkowej,
• budowę alejek i placów o nawierzchni z kostki granitowej,
• budowę „Kopca Pamięci”,
• budowę miejsc postojowych,
• oświetlenie  głównych alejek,
• wyposażenie w sprzęt parkowy : ławki i kosze na śmieci.

W obszarze Parku budowany będzie Pomnik Polaków Ratujących  Żydów, według projektu p. Czesława Bieleckiego.

Na rzece Łódce, u stóp Pomnika, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wybuduje zbiornik wodny.

Budowa Parku, poprzedzona rozbiórką zbędnych, będących w bardzo złym stanie technicznym naniesień budowlanych, rozpocznie się jesienią bieżącego roku; zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2006.

Aktualnie, na terenie przyszłego Parku wykonywane są prace porządkowe, tj.: zbieranie i wywóz zanieczyszczeń oraz wykaszanie. Ponadto przed zbliżającymi się obchodami 61. rocznicy likwidacji  Łódzkiego Getta  zostaną wymienione i uzupełnione zniszczone (suche i uszkodzone) drzewa.


Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
dr Janusz Burchard
Łódź, 12 sierpnia 2005 r. 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380