Park Ocalałych projekt na rok 2005/2006

There is no translation available.

alt

Inicjatorką sadzenia drzew w sierpniu 2004 r. przez osoby ocalałe z Litzmannstadt Getto, z okazji obchodów 60. rocznicy likwidacji Getta, była p. Halina Elczewska, jedna z Osób, które przeżyły Getto.

Inicjatywę budowy Parku Ocalałych poparł Prezydent Miasta Pan Jerzy Kropiwnicki. Ogółem posadzono 450 drzew, w tym 370 posiada numer z imiennym wpisem do rejestru. Osoby ocalałe otrzymały certyfikaty podpisane przez Prezydenta Miasta Łodzi. Budowa Parku, jako wieloletnie zadanie  inwestycyjne, została  zatwierdzona przez Radę Miejską.

W bieżącym roku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zlecił opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku o całkowitej powierzchni ca 8,5 ha, która obejmuje:
• urządzenie zieleni (drzewa, krzewy, trawniki),
• budowę alejek o nawierzchni żwirowo- glinkowej,
• budowę alejek i placów o nawierzchni z kostki granitowej,
• budowę „Kopca Pamięci”,
• budowę miejsc postojowych,
• oświetlenie  głównych alejek,
• wyposażenie w sprzęt parkowy : ławki i kosze na śmieci.

W obszarze Parku budowany będzie Pomnik Polaków Ratujących  Żydów, według projektu p. Czesława Bieleckiego.

Na rzece Łódce, u stóp Pomnika, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wybuduje zbiornik wodny.

Budowa Parku, poprzedzona rozbiórką zbędnych, będących w bardzo złym stanie technicznym naniesień budowlanych, rozpocznie się jesienią bieżącego roku; zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2006.

Aktualnie, na terenie przyszłego Parku wykonywane są prace porządkowe, tj.: zbieranie i wywóz zanieczyszczeń oraz wykaszanie. Ponadto przed zbliżającymi się obchodami 61. rocznicy likwidacji  Łódzkiego Getta  zostaną wymienione i uzupełnione zniszczone (suche i uszkodzone) drzewa.


Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
dr Janusz Burchard
Łódź, 12 sierpnia 2005 r. 

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS (during the opening hours you can visit current exhibitions). Admission to the building and all exhibitions is free.

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

OFFICE OPENING HOURS:
Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380