Page 12 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi - Chava Rosenfarb. Drzewo życia - tom drugi.
P. 12

z rozdętymi koszulami i poklepują po pupach wypełnione powietrzem gatki.
        A w parkach i wzdłuż chodników nagie drzewa wznoszą do nieba gałęzie niczym
        narzeczone, które właśnie mają wsunąć ręce w rękawy sukni z białego kwiecia.
        Nad ich głowami krążą gromadki miejskich ptaków. Jak zapracowane gospodynie
        latają ponad ulicami, napełniając powietrze zgiełkliwym świergotem. W trzepo-
        cie ich skrzydeł wyczuwa się radość. Przeskakują z drzewa na drzewo, z dachu
        na dach, siadają na sznurach z bielizną, na wilgotnych drutach elektrycznych,
        strząsając zewsząd wiszące perły wody, po czym już lecą dalej, nie mając cier-
        pliwości, aby gdziekolwiek zatrzymać się na dłużej i popatrzeć na zmieniający
        się świat. Wiosna już w nich jest, a one są w wiośnie.
         Tak, moja Mirele, na zewnątrz zrobiło się pięknie, a łódzcy Żydzi idą do
        getta. Miało to przebiegać systematycznie, wedle planu, który z takim wielkim
        trudem opracował prezydent policji, Herr von Strafer, wraz ze swoim sztabem .
                                        1
        Co godzinę inna grupa złożona z trzystu „głów” miała być gotowa do wymarszu.
                              2
        Pozwolono zabrać ze sobą odzież i Familien-Andenken , które każdy może nieść
                           3
        ohne besondere Transportmittel zu benutzen . Opuszczane mieszkania miały
        pozostać, rzecz jasna, w nienagannym porządku: okna pozamykane… drzwi
        zamknięte… zatroszczono się nawet o klucze. Miały zostać przekazane stróżowi
        lub przedstawicielowi niemieckich władz.
         Jednym słowem, był to genialny plan, perfekcyjne dzieło precyzji i rozumu,
        które mógł wymyślić jedynie duch logiczny, miłujący porządek, aby umożliwić to,
        co niemożliwe, jako że ów plan zakładał przeprowadzenie dwustu pięćdziesięciu
                       4
        tysięcy Żydów na teren Wohngebiet Bałuty, a one są w stanie przyjąć jedną
        dziesiątą tej liczby.
         Ten plan miał jednak pewną wadę. Jego realizacja miała trwać zbyt długo,
        całe tygodnie, może nawet miesiące, ale Herr von Strafer i jego pomocnicy nie
        należą do ludzi, którzy trzymają się planu tylko dlatego, że jest genialny i precy-
        zyjny. Są na tyle elastyczni, aby się dopasować do wymogu chwili, więc zrobili to,
        czego nie zaplanowano. Plan został wczoraj anulowany. Zaplanowane przenosiny
        zakończono, a jutro cała Łódź musi być judenrein .
                            5
         Jutro idziemy do getta, to znaczy w zasadzie dzisiaj, ponieważ już świt, a ja
        nie mogę spać. Wszystko spakowane do drogi, a paczki walające się po podło-


        1  Zarządzenie prezydenta policji Johanna Schäfera o utworzeniu odrębnej dzielnicy dla Żydów zostało
         oficjalnie ogłoszone 8 lutego 1940 r. w niemieckiej gazecie „Lodzer Zeitung”. Zawierało ono plan
         przesiedlania do getta dzielnicami.
        2  Pamiątki rodzinne (niem.).
        3  Bez korzystania ze specjalnych środków transportu (niem.).
        4  Teren mieszkalny (niem.).
     10  5  Nazistowskie określenie używane w znaczeniu: teren „wolny od Żydów”.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17