Page 7 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi - Chava Rosenfarb. Drzewo życia - tom drugi.
P. 7

1940
 1942
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12