Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Wystawy

Wystawy w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83

10 lat cd wystawa www

10 lat Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” [PL/ENG]

W 2021 roku świętujemy nasze 10. urodziny. Zajmujemy się popularyzacją wielokulturowej historii Łodzi i Polski, ważnych wydarzeń historycznych, a także postaci, które odegrały istotną rolę w budowaniu naszej tożsamości. Poprzez kulturę uczymy historii Polski, Europy i świata, a także szacunku do innych kultur i tradycji. Rozmawiając o przeszłości, prowadzimy nieustanny dialog ze współczesnością, starając się wyciągać wnioski z doświadczeń innych pokoleń czy czasów.
Wystawa podsumowuje 10 lat naszej działalności - od początku istnienia, aż po trudny rok pandemii COVID-19, kiedy naszą działalność przenieśliśmy w sferę online. Na ekspozycji znajdą Państwo miejsce do wyrażenia swojej opinii o naszych dotychczasowych projektach oraz sugestii na kolejne działania.


Fragmenty pamięci. Historie Ocalałych z getta łódzkiego” [PL/ENG]

„Fragmenty pamięci” to już czwarta ekspozycja prezentująca historie osób, które mają w Parku Ocalałych swoje drzewa. Park Ocalałych powstał w 2004 r. w związku z organizowanymi przez Miasto Łódź uroczystościami 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. W Parku Ocalałych co roku  sadzone są kolejne drzewa pamięci, jest już ich ponad 650. Symbolizują osoby, które powojenne losy rzuciły w różne zakątki Polski i świata. Wystawa "Fragmenty pamięci" przybliża postaci części z nich.


חלל פנוי | Zwolniona przestrzeń – wernisaż obrazów Aleksandry Chciuk inspirowanych historią Wielkiej Szpery [PL/ENG]

Aleksandra Chciuk חלל פנוי | Zwolniona przestrzeń cykl obrazów inspirowanych Wielką Szperą wykonane techniką własną, mieszaną: zdjęcia archiwalne, akryl, gwasz, tempera i obiekty na płótnie. Prace Chciuk były wystawiane m.in. w Arsenale na Biennale Sztuki w Wenecji, Siddhartha Art Gallery w Kathmandu, National Museum of Modern and Contemporary Art w Seulu, Mills Gallery w Bostonie, Dzyga Gallery we Lwowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i galerii Leto w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Atlasie Sztuki, Muzeum Sztuki, Signum Foundation Gallery, Centralnym Muzeum Włókiennictwa i innych placówkach w Łodzi.

https://www.centrumdialogu.com/


Wystawy w Muzeum Miasta Łodzi | ul. Ogrodowa 15

Łódź w Europie. Europa w Łodzi. Ziemia obiecana wczoraj i dziś” [PL/ENG]

Nowa wystawa historyczna w Muzeum Miasta Łodzi prezentuje dzieje miasta, które w bezprecedensowy sposób w skali światowej, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym do grona wielkich metropolii europejskich. Multimedialna ekspozycja będzie stanowiła spojrzenie na dzieje Łodzi z czterech odmiennych, ale wzajemnie dopełniających się perspektyw. Jej główną oś stanowi historia metropolii, warto jednak poznać pozostałe aspekty życia miasta i odkryć jego bogactwo. Wtedy dopiero ujawni się siatka zależności budująca tę skomplikowaną wielkomiejską maszynerię. Wystawę można zatem będzie odkrywać na wiele sposobów: poznawać fascynujące aspekty związane z Metropolią, Postępem, Ludźmi czy Sukcesem, podążając wzdłuż wyznaczonych stref, bądź wędrować między nimi według chronologii zdarzeń, sprawdzając, jak przenikanie wspomnianych wątków wpływało na kształt miasta, zmieniało jego oblicze i pozycję w świecie. Poprzez zabytkowe przedmioty, zdjęcia, makiety dotykowe oraz multimedia wystawa pozwoli zrozumieć przeszłość Łodzi, poznać kulisy jej fenomenalnego rozwoju i odkryć drzemiący w niej potencjał.

https://muzeum-lodz.pl/


Wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi

Jerzy Krawczyk. Myszy i ludzie” [PL/ENG] – wystawa w ms2 | ul. Ogrodowa 19

Wystawa „Jerzy Krawczyk. Myszy i ludzie”, zorganizowana we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, przedstawia rzadko poruszane wątki twórczości łódzkiego artysty. Ekspozycja w Muzeum Sztuki w Łodzi proponuje skupienie się na warunkującej całą twórczość Krawczyka perspektywie. Nowe odczytanie malarstwa artysty każe widzieć je jako w całości naznaczone traumą Holokaustu.

Jerzy Krawczyk jest jednym z najbardziej oryginalnych polskich malarzy XX wieku. Związany z Łodzią, zaistniał publicznie jako artysta w 1945 roku na wystawie w łódzkim Ośrodku Propagandy Sztuki. Uczęszczał na wykłady Władysława Strzemińskiego i na swój sposób zinterpretował jego „Teorię widzenia”, wypracowując własną formułę malarstwa, nazwanego przez siebie „realizmem przestrzennym”. Autotematyczny wątek „sztuki o sztuce” i życiowe doświadczenie, również wojenne, były kluczowe dla jego malarstwa. Rozwijał je intensywnie aż do samobójczej śmierci w 1969 roku.


Wojna domom. Sala Neoplastyczna w solidarności z Ukrainą” [PL/ENG] – wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi | ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43

Otwarta dla zwiedzających w 1948 roku Sala Neoplastyczna zyskała rangę symbolu Muzeum Sztuki w Łodzi. Zaprojektowana przez Władysława Strzemińskiego, w momencie powstania odważnie manifestowała sprzeciw osób tworzących sztukę wobec napierającej ideologii komunistycznej. Dzisiaj w obliczu tragedii dziejących się za naszą wschodnią granicą dedykujemy ją walczącej Ukrainie.

Historycznie prezentowano w niej rzeźby Katarzyny Kobro, kompozycje przestrzenne i meble zaprojektowane przez Władysława Strzemińskiego oraz przykłady obrazów twórców i twórczyń z kręgu konstruktywizmu i neoplastycyzmu m.in.: Theo van Deosburga czy Sophie Taeuber-Arp. U progu lat 50., w obliczu szerzącej się radykalnej polityki kulturalnej komunistycznych władz udostępnienie jej zwiedzającym było manifestacją odwagi w propagowaniu wolności artystycznej. Obecnie, sąsiadując z wystawami współczesnych artystek i artystów, Sala Neoplastyczna wchodzi w dialog z ich pracami, stawiając wciąż żywe pytanie o aktualność problemów poruszanych przez sztukę awangardową.

https://msl.org.pl/

Wystawy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast | al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu zagłady” – wystawa przygotowana przez United States Holocaust Memorial Museum [PL]

Wystawa przygotowana przez United States Holocaust Memorial Museum prezentowana jest w Łodzi we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych, poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. Jak to możliwe, że doszło do Zagłady? Jaką rolę, poza nazistowskimi dygnitarzami, odegrali zwykli ludzie? Z czego wynikało przyzwolenie większości z nich na prześladowania Żydów? Dlaczego tak niewielu pomagało ofiarom? Jakie były motywacje tych którzy angażowali się przeciw Żydom, ale też co skłaniało innych do pomocy.


Makieta getta łódzkiego [PL/ENG]

Głównym elementem ekspozycji prezentowanej w budynku Stacji Radegast jest makieta, wiernie odtwarzająca historyczny wygląd getta łódzkiego. Obejmuje ona obszar ówcześnie funkcjonującego getta w Łodzi (Litzmannstadt) w granicach z maja 1942 r. Model powstał w oparciu o archiwalne projekty i plany budowlane, zachowane fotografie budynków i zdjęcia lotnicze oraz współczesną dokumentację fotograficzną.

Ekspozycja stanowi element projektu Makieta Litzmannstadt Getto prowadzonego od 2015 r., którego celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz nowych form przekazu na rzecz edukacji o Zagładzie.

Dzięki kwerendom powstała fotograficzna baza źródłowa, w której zebrano dużą kolekcję fotografii wykonanych w łódzkim getcie. Zgromadzono mapy obszaru getta oraz plany architektoniczne poszczególnych budynków (łącznie przeszło 2500). Obok fotografii archiwalnych wykonano setki zdjęć współczesnych (łącznie przeszło 6000). Pozwoliło to na dokładne odwzorowanie struktury architektonicznej dawnej dzielnicy zamkniętej, umożliwiając powstanie fizycznego modelu getta. Makieta wykonywana w skali 1:400, o docelowych wymiarach 10 m x 4 m, będzie największym tego typu obiektem ekspozycyjnym w kraju.

Dotychczas projekt realizowany był w ramach trzyletniego programu grantowego „Raise awareness and promote research into the causes of Holocaust” prowadzonego przez International Holocaust Remembrance Alliance, budżetu własnego Muzeum oraz przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Łodzi.

https://muzeumtradycji.pl/oddzial-stacja-radegast/


Wystawy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego | ul. Jana Matejki 32

Poczta w łódzkim getcie” [PL/ENG]

Dla zamkniętych w getcie setek tysięcy Żydów poczta stała się jedynym dozwolonym sposobem komunikacji ze światem zewnętrznym. Wkrótce zresztą okazało się, że i ta możliwość zostaje reglamentowana – na wniosek niemieckiego zarządu getta wprowadzano blokady usług pocztowych. W okresach swobodnego przepływu do getta docierało tysiące paczek i korespondencji, jeszcze więcej starano się wysłać. Niestety wiele przesyłek zostało zatrzymanych przez wewnętrzną cenzurę. Kierowano się jasnymi wytycznymi – z getta nie mogą wyjść informacje, które mogłyby pokazać jego brutalną rzeczywistość.

Powstały w getcie Wydział Pocztowy odpowiadał nie tylko za kontakty zewnętrzne przyjmując i wysyłając przesyłki, ale również za korespondencję wewnętrzną. Za pośrednictwem Judenpost, Poczty Żydowskiej, dostarczano zasiłki bezrobotnym, cukierki dla dzieci z okazji świąt, przesyłki z resortów pracy oraz te najtragiczniejsze informacje – skierowanie do wysiedlenia poza getta.

Wystawa prezentuje organizację poczty, w tym unikalny zamysł Mordechaja Chaima Rumkowskiego opracowania w getcie własnego znaczka. Równie ważnym elementem wystawy będą karty pocztowe, przez które będzie można spojrzeć na losy nadawców i adresatów, najczęściej niedoręczonej korespondencji.

Materiały do wystawy pochodzą z kolekcji Dannego Spungena, największego zbioru materiałów pocztowych pochodzących z getta łódzkiego znajdujących się w rękach prywatnych oraz z zasobów Archiwum Państwowego w Łodzi.

Wystawa jest współfinansowana przez Florence and Laurence Spungen Family Fundation z USA.

http://www.lib.uni.lodz.pl/

© 2020 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.