Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Wydarzenia towarzyszące – 25.08-01.09.2019

     25.08.2019 NIEDZIELA

8.00

Nabożeństwo w intencji ofiar Litzmannstadt Getto

Kościół Starokatolicki Mariawitów w Łodzi,
ul. Franciszkańska 28

8.30

Nabożeństwo w intencji ofiar Litzmannstadt Getto

Kościół Świętej Rodziny w Łodzi,
ul. Limanowskiego 60

10.00

Spacer po cmentarzu żydowskim [PL/ENG]

Start: Cmentarz żydowski (przy domu przedpogrzebowym),
ul. Bracka 40

10.00

Nabożeństwo w intencji ofiar Litzmannstadt Getto

Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Mateusza w Łodzi,
ul. Piotrkowska 279/283

10.30

Nabożeństwo z okazji 75. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Łodzi,
ul. Radwańska 37

11.00

Nabożeństwo w intencji ofiar Litzmannstadt Getto, a po nim otwarcie wystawy "Dzieci z łódzkiego getta"

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP,
ul. Organizacji WiN 2a

12.00

„Stacja kolejowa getta“ – spacer [PL].
Organizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w  Łodzi –
Oddział Stacja Radegast,
al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

12.30

Msza św. w 75. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto, a po niej otwarcie wystawy „I ciągle widzę ich twarze...“
Współorganizator: Fundacja Shalom

Archikatedra Łódzka,
ul. Piotrkowska 265

17.00

„Ślady“ – otwarcie wystawy fotografii Georgii Nowak [PL/ENG]
Współorganizator: Miejska Galeria Sztuki

Galeria Bałucka,
Stary Rynek 2

18.30

„Rabini wobec Szoa“ – wykład rabina Dawida Szychowskiego [PL]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

20.00

„Przeszukując ciszę“ – spektakl [PL/ENG]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83     26.08.2019 PONIEDZIAŁEK 

10.00

Spacer po Łodzi żydowskiej [PL/ENG]

Start: Park Staromiejski (przy Pomniku Dekalogu)

14.00

„Poczta w getcie łódzkim“ – otwarcie wystawy [PL/ENG]
Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

Archiwum Państwowe w Łodzi,
pl. Wolności 1

17.00

„Getto łódzkie 1944“ i „Jesteśmy drzewami wiecznymi. Opowieści o Ocalałych z łódzkiego
getta“– otwarcie wystaw oraz inauguracja projektu „Memory Dialogues. 2016 | 2017 | 2018“    
[PL/ENG]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

18.00

„Oblicza getta“ – prezentacje publikacji poświęconych gettu łódzkiemu [PL]
Współorganizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Żydowski Instytut Historyczny


Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

ul. Wojska Polskiego 83

 

     27.08.2019 WTOREK

9.50

„Za dziesięć dziesiąta. Wyśpiewać żywy pomnik miłości“ – akcja
artystyczna inspirowana trylogią Chavy Rosenfarb „Drzewo życia“
w reżyserii Jane Arnfield i kompozycji Katie  Doherty z udziałem                 
Chóru Żydowskiego CLIL

ul. Zachodnia 14

10.00

Spacer szlakiem łódzkiego getta [PL/ENG]

Start: ul. Zachodnia 14

15.00
19.00

„Dwa pokoje“ – akcja performatywna [PL]
Współorganizator: Teatr Szwalnia

Brak miejsc!

Teatr Szwalnia,
ul. A. Struga 90

16.30

Spotkanie z córką Ocalałej Ellen Korman Mains wokół jej książki
„Buried Rivers. A Spiritual Journey Into the Holocaust“

Prowadzenie: Maciej Robert

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

18.00

Premierowy pokaz filmu „Porzucony chłopiec“ („The Boy Who
Has Left Behind“), Szwecja 2018 (59‘) o Richardzie Lewkowiczu
oraz promocja książki „Leaving Rischard“ [PL/ENG]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

20.30

„Jidyszkajt“ – koncert Dawida Gurfinkiela z zespołem Marka Kądzieli
Współorganizatorzy: Jewish Community Center, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Liczba miejsc ograniczona!

Synagoga Reicherów,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 28

20.30

„Deportacje Żydów z getta łódzkiego do Auschwitz-Birkenau“
– wykład Andrzeja Grzegorczyka [PL]
Organizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi – Oddział Stacja Radegast,
al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

21.50

„Za dziesięć dziesiąta. Wyśpiewać żywy pomnik miłości“ –
akcja artystyczna inspirowana trylogią Chavy Rosenfarb
„Drzewo życia“ w reżyserii Jane Arnfield i kompozycji
Katie Doherty z udziałem Chóru Żydowskiego CLIL

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi – Oddział Stacja Radegast,
al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12     28.08.2019 ŚRODA – Dzień Ocalałych 

10.00

Spacer po Parku Ocalałych z Grażyną Ojrzyńską – współtwórczynią Parku Ocalałych
i odsłonięcie Pomnika Drzewa, dedykowanego Halinie Elczewskiej [PL/ENG] 

Start: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

11.00

 

Uroczystość nadania Drzew Pamięci [PL/ENG]

Rejestracja na wydarzenie

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

12.00

Koncert Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi dla Ocalałych
i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

17.00

Spotkanie z Ocalałym Marianem Turskim i prof. Robertem
Shapiro. „Lucjan Dobroszycki in Memoriam“  [PL/ENG]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

18.00

 

Pokaz filmu „Mój najszczęśliwszy dzień“, reż.
Michał Bukojemski, Polska 2013 (67‘) [PL/ENG]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

20.30

„Tehorah“ – koncert Adrienne Haan z akompaniamentem
na fortepianie Benjamina Schaefera
Koncert pod patronatem Ambasady
Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce

Rejestracja na wydarzenie
Brak miejsc!

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi,
ul. Więckowskiego 15

 

     30.08.2019 PIĄTEK 

8.00

Nabożeństwo w intencji ofiar Litzmannstadt Getto

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP,
ul. Kościelna 8/10

9.50

 

„Za dziesięć dziesiąta. Wyśpiewać żywy pomnik miłości“ – akcja artystyczna
inspirowana trylogią Chavy Rosenfarb „Drzewo życia“ w reżyserii Jane Arnfield
i kompozycji Katie Doherty z udziałem Chóru Żydowskiego CLIL

Miejsce: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 
ul. Kościelna 8/10

10.00

Spacer po Bałutach [PL/ENG]

Start: plac Kościelny

10.00

Przegląd filmów z historiami Ocalałych w Centrum Dialogu:
„Radegast“, reż. Borys Lankosz, Polska 2008 (50‘) [PL/EN]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

11.00

„Wbrew zapomnieniu“ („Gegen das Vergessen“), koncepcja – Gero Conring,
reżyser, kamerzysta i realizator – Ulrich Scholz,
opiekun projektu – Alfred Weese, Niemcy 2018 (19‘) [PL/DE]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

11.30

„Nie oplataj mnie śmierci“, reż. Piotr Zarębski,
Polska 2000 (58‘) [PL/ENG]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

13.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Ekspresje wolności. BUNT i JUNG
IDYSZ (1918-1920)“ [ENG]
Prowadzenie: Adam Klimczak
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi,
ul. Ogrodowa 15

15.00

Premierowy pokaz filmu „Josef Pępek Salomonovic“, reż. Peter Hackl,
Austria 2018 (71‘) [PL/DE] i spotkanie z bohaterem filmu – Josefem
„Pępkiem“ Salomonowiczem.
Wydarzenie współorganizowane z Austriackim Forum Kultury.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

17.00

"Jesteśmy jednym kawałkiem tęsknoty" – spacer śladami kobiet
żydowskich w getcie łódzkim [PL]
Organizator: Łódzki Szlak Kobiet

Start: przed budynkiem Centrum
Krwiodawstwa,
ul. Franciszkańska 17/25

19.15

Uroczyste rozpoczęcie Szabatu
Organizator: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi

Rejestracja na kolację szabatową

Synagoga Reicherów,
ul. Rewolucji 1905 r. 28

 

     31.08.2019 SOBOTA 

12.30

Oprowadzanie po wystawie „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultury i wyznań“ [ENG]
Prowadzenie: Antonina Pawłowska         
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi           

Muzeum Miasta Łodzi,
ul. Ogrodowa 15

14.00

 Oprowadzanie po wystawach: „Marek Edelman. Człowiek“,
„Getto łódzkie 1944“ i „Jesteśmy drzewami wiecznymi.
10 opowieści o Ocalałych z łódzkiego getta“ [ENG]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,                    
ul. Wojska Polskiego 83

14.00

„(Nie)wyobrażalna okupacja – Łódź i region łódzki w pierwszych
miesiącach okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej“
– wykład [PL].
Prowadzenie: Sebastian Adamkiewicz
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi,
ul. Ogrodowa 15

15.30

 Oprowadzanie po wystawie „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultury i wyznań“ [PL]
Prowadzenie: Beata Kamińska
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi,
ul. Ogrodowa 15

 

16.00

 

„Żydowscy artyści w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi“ – oprowadzanie kuratorskie [ENG]
Organizator: Muzeum Sztuki w Łodzi
Miejsce: Muzeum Sztuki – MS2 
ul. Ogrodowa 19

21.00

 Havdala – uroczyste pożegnanie Szabatu
Organizator: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi

Synagoga Reicherów,
ul. Rewolucji 1905 r. 28

21.50

„Za dziesięć dziesiąta. Wyśpiewać żywy pomnik miłości“ – akcja artystyczna
inspirowana trylogią Chavy Rosenfarb „Drzewo życia“ w reżyserii Jane
Arnfield i kompozycji Katie Doherty z udziałem Chóru Żydowskiego CLIL

Stary Rynek w Łodzi

22.15

„Strefa ciszy“ – akcja społeczna ze świeczkami na terenie byłego
Litzmannstadt Getto w przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Stary Rynek w Łodzi     01.09.2019 NIEDZIELA 

12.30

Krakowski Salon Poezji - Poeci z Litzmannstadt Getto [PL]
Cena biletu: 10 zł (bilety dostępne na stronie www.bilety.nowy.pl
i  w kasie  Teatru Nowego - ul. Zachodnia 93)
Organizator: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi,ul. Więckowskiego 15

16.00

Oprowadzanie po wystawie „Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu Rywki z łódzkiego getta“ [PL]
Współorganizator: Żydowskie Muzeum Galicja

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP | ul. Kościelna 8/10     

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE POZA ŁODZIĄ – 25-30.08.2019

Zduńska Wola

     25.08.2019 NIEDZIELA

16.00

X Dzień Otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli
– oprowadzanie [PL]

Start: Wejście na cmentarz (brama 
przy ul. Kaczej)

 

 

 

     29.08.2019 CZWARTEK

17.00

Podwieczorki z historią. „Zagłada Żydów na łódzkiej prowincji – Zduńska Wola“ [PL]

Prowadzenie: Tomasz Polkowski, Adriana Bryk                                                                                                                           

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wolaul. Złotnickiego 7, Zduńska Wola     30.08.2019 PIĄTEK

11.00

Oprowadzanie po cmentarzu żydowskim [ENG]
Prosimy o potwierdzenie udziału organizatorce – Kamili    
Klauzińskiej - http://jewishrootsinpoland.pl/

Start: Wejście na cmentarz (brama
przy ul. Kaczej)