Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Program 76. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE

28 sierpnia (piątek)

11:00 – Uroczystości religijne i symboliczne zapalenie zniczy pod pomnikiem pamięci łódzkich Żydów [PL/ENG]

Miejsce: Cmentarz Żydowski w Łodzi, ul. Bracka 40


12:30 – Uroczystości oficjalne (składanie kwiatów i zniczy) na Stacji Radegast [PL/ENG]

Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

Uroczystości transmitowane będą w Internecie w języku polskim i angielskim na stronie fb.com/centrumdialogulodz

© 2020 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.