Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • EN

Raport 2016: Sprawiedliwi

Sprawiedliki-fb-cover

Materiały zamieszczone na stroniesą dostępne na licencji
CC-BY-NC-ND3.0 Polska
Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Muzeum Historii Polski  Patriotyzm Jutra 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w 2016 roku realizuje nowy projekt edukacyjny, przybliżający młodzieży sylwetki cichych bohaterów II wojny światowej - Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

wystawa

Projet edukacyjny „Raport 2016: Sprawiedliwi ” poświęcony jest niezwykłej grupie cichych bohaterów, którzy zasługują na szczególne miejsce w pamięci zbiorowej naszego narodu. Grupą tą są Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Zarówno ci, którzy zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, jak i ci, którzy nie spełnili wymaganych kryteriów lub zostali zapomniani przez historię.

 

Zadaniem projektu jest zainspirowanie młodych ludzi do zainteresowania się tymi wyjątkowymi bohaterami ludzkości i Polski, którzy dali najwyższy dowód 

swojej moralności w latach największej próby. Chcemy, aby

młodzież biorąca udział w projekcie przekazywała wiedzę i potrafiła mówić o historii Polski. Pragniemy dotrzeć z przekazem o Sprawiedliwych do tysięcy Polaków
i turystów odwiedzających Polskę. Chcemy, aby młodzież poczuła misję polegającą na opowiadaniu o Sprawiedliwych i promocji wartości z nimi związanych: uczciwości, odwagi, człowieczeństwa i poświęcenia. Uważamy, iż osiągniemy to przez stworzenie i wy

dawanie pod okiem specjalistów kwartalnika poświęconego Sprawiedliwym wśród Narodów Świata „Raport 2016: Sprawiedliwi”, którego pierwszy numer mogą Państwo otrzymać bezpłatnie m.in. w siedzibie Centrum Dialogu.

Wszystkie artykuły w kwartalniku są autorstwa uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Kwartalnik wydawany jest w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. Młodzież zaangażowana w projekt będzie przez cały rok 2016 animować i współtworzyć wiele wydarzeń wokół tematu Sprawiedliwych. Należeć do nich będą między innymi: wystaw

Na tej stronie, w niedzalekiej przyszłości, znajdą Państwo w więcej tekstów napisanych przez młodzież, wywiady ze Sprawiedliwymi oraz informacje o zbliżających się wydarzeniach związanych z projektem. Tymczasem mamy przyjemność przedstawić Państwu internetową wersję naszego kwartalnika:y, pokazy filmów, wykłady czy happeningi. Naszym celem jest również poszukiwanie współczesnych Sprawiedliwych. Czy dziś ich wartości: współczucie, empatia, życzliwość, bezinteresowna pomoc są ważne dla współczesnego człowieka? Czy jest tak jak w czasie II wojny światowej, że Sprawiedliwymi są nieliczni, a ich czyny pozostają ciche i niezauważone, a nawet napiętnowane.

 

 

  SPRAWIEDLIWI NR1 RAPORT 2016: Sprawiedliwi nr 2

 

  SPRAWIEDLIWI NR 3 www.1 page 001 SPRAWIEDLIWI NR 4 A4 15.121.1 page 001

 

© 2019. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.