Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • EN

Biogramy

Meir Ber Kitz

 

Meir Ber Kitz urodził się 26 X 1885 r. we Lwowie w rodzinie ortodoksyjnej. Do 16 roku życia pobierał nauki u miejscowego rabina, dra Szmelkesa. Szkołę średnią ukończył w trybie eksternistycznym, po czym podjął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1921 r. praktykował jako adwokat w Wiedniu, występując głównie jako obrońca w procesach przeciwko Żydom. Do łódzkiego getta został przywieziony 16 X 1941 r. tzw. pierwszym transportem wiedeńskim. Zamieszkał przy ul. Zgierskiej 21, później (27 VII 1942) przy ul. Rybnej 17. Otrzymał (23 XI 1941) nominację na stanowisko prokuratora w miejscowym sądzie, następnie 14 IV 1942 r. został kierownikiem prokuratury, pełniąc zarazem nadzór nad centralnym więzieniem getta. Był związany z grupą osób prowadzących w getcie nasłuch radiowy. Podczas likwidacji getta w sierpniu 1944 r. został wywieziony do Auschwitz (Oświęcim). Dalsze jego losy są nieznane.

Źródło: Kempa A., Szukalak M., Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich i z Łodzią związanych, tom 4, A–Z, Łódź 2004;

© 2020 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.