Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • EN

Archiwum

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ochronę osób i mienia w obiektach Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi" (nr sprawy 1/2014)

Wpisany przez Anitę Naumiec

 

© 2018. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.