Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • EN

Archiwum

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę wraz z montażem sprzętu oświetleniowego do sali audytoryjnej Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi" (nr sprawy 1/2015)

Wpisany przez Anitę Naumiec

© 2018. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.