Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • EN

Projekt "Jan Karski - Klub Kuriera" w łódzkich liceach.

UNIWE YELLOW1Z początkiem marca 2013 roku projekt edukacyjny “Jan Karski – Klub Kuriera” wszedł do łódzkich liceów. Do tej pory zajęcia prowadzone przez koordynatora projektu z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyły się w Liceum Centrum Szkół Mundurowych w Łodzi, Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, XXIV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie i XIII Liceum im. Marii Piotrowiczowej.

W ramach zajęć uczniowie klas pierwszych mają szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat Jana Karskiego i jego misji, holokaustu, historii II wojny światowej i sytuacji Łodzi w XX-leciu między wojennym. Na zajęciach proponujemy młodzieży udział w projekcie i członkowstwo w Klubie Kuriera. Na 300 uczniów, którzy przeszli przez zajęcia „Karski, Jan Karski”, 84 zapisało się już do Klubu. Przed nimi wywiady ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi, wyjazdy szlakiem Jana Karskiego, wiedza, przygoda i nowe doświadczenia. Inauguracyjne spotkanie Klubu Kuriera odbędzie się 8 kwietnia w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich.

© 2019. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.