Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • EN

Pocztówki Klubu Kuriera

Klub KurieraPo raz pierwszy wysłaliśmy pocztówki Klubu Kuriera. Kartki wysłaliśmy do przyjaciół naszego projektu czyli między innymi: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Muzeum Historii Polski, Ambasady USA, Ambasady Izraela i naszych sponsorów. Kartki wysyłamy po pierwsze aby przypomnieć instytucjom o tym co robimy. Po drugie Kurierzy mają zadanie reagować nimi na różne przejawy niesprawiedliwości. Tym razem Kurierzy postanowili wysłać list do prezydenta Wrocławia przypominając o sytuacji Romów w tym mieście i do Ambasady Kambodży z prośbą o zaprzestanie prześladowań politycznych. Tematy protestów zgłaszają sami członkowie Klubu Kuriera i nikt poza nimi nie ma na to wpływu. Uważamy, że zwrócenie uwagi na prześladowanych jest wypełnianiem dziedzictwa Jana Karskiego.

 Podczas tego wyjazdu wysłaliśmy między innymi protest skierowany do Prezydenta Wrocławia, napisany i zaproponowany przez Karolinę Tabaczkiewicz z XXIV L.O. w Łodzi:
"Panie Prezydencie. Coraz głośniejsza staje się sprawa wysiedlenia społeczności Romów rumuńskich z obozowiska przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Nie chcemy i nie pozwolimy, aby ludzie pozostali obojętni na krzywdę wyrządzaną mniejszością etnicznym. Pomimo członkostwa Polski w Unii Europejskiej i głoszenia zasad ogólnej tolerancji, w naszym kraju nadal spotykamy się z przejawami dyskryminacji i segregacji rasowej. Apelujemy o ponowne rozpatrzenie sprawy wrocławskich Romów i ugodowe porozumienie między obiema stronami. Wysiedlenie powinno być rozwiązaniem ostatecznym, które w swej formie nie powinno naruszać jakichkolwiek praw człowieka, a także zapobiec bezdomności, która prawdopodobnie czekałaby mieszkańców ulicy Kamieńskiego.
Z poważaniem
Klub Kuriera"

© 2019. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.