Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
  • EN

Broszura Edukacyjna Klubu Kuriera o Janie Karskim

Broszura edukacyjnaPrzedstawiamy Państwu pierwszą broszurę edukacyjną Klubu Kuriera. Jaj tematem jest postać naszego patrona Jana Karskiego. W broszurze znajdą Państwo artykuły poruszające łódzki wątek życia Karskiego, jego działalność w USA, informacje o misjach w trakcie II wojny światowej, wiadomości na temat zagłady Żydów oraz historii emisariuszy i kurierów Polskiego Państwa Podziemnego. Autorami części artykułów są 17 letni członkowie Klubu Kuriera: Bartek Gawinek, Anna Wyrwał, Kamila Wesoła i Sebastian Nasalski. Broszura zawiera  również mapki i bibliografię pozycji poświęconych Janowi Karskiemu. BROSZURA EDUKACYJNA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.

 broszura edukacyjna IMG 4619

© 2019. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.