Page 11 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Artur Szyk, Man of Dialogue.
P. 11

Album-ksi„¿ka_ASzyk_wANGIELSKA.qxd 2012-05-27 19:50 Page 11
                                                     1
          Artur Szyk's drawings of Russian
          soldiers from World War One
            –
          (1914–1915)

          Portrait of Artur Szyk                               1 11 BIOGRAPHY
          and wife Julia, family
          memento of Aleksandra
          Szyk-Braciejowska,
          Florida

                                          Julia and Artur Szyk had
                                          two children. Their elder
                                          son, Jerzy (Georges)
                                          was born on 11
                                          September 1917
                                          in Łódź. Daughter
                                          Aleksandra (Alicja)
                                          Miriam was also born
                                          in Łódź, on 19 March
                                          1922, in the Likerman
                                          family home at
                                          Piotrkowska Street


                                          Aleksandra (Alicja)
                                          and Jerzy (Georges),
                                          Paris, 1920s
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16