Page 10 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Litzmannstadt Getto. Ślady.
P. 10

Litzmannstadt


             Getto.


            Ślady


            „Jesteśmy drzewami wiecznymi…”

            10 opowieści z łódzkiego getta             Litzmannstadt


             Ghetto.

             traces


            „We are eternal trees...”

            10 stories from the Łódź ghetto

                             Tekst / Text: Joanna Podolska
                             Tłumaczenie / Translation: Paweł Madej
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15