Page 11 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi - Chava Rosenfarb. Drzewo życia - tom trzeci.
P. 11

Wysiedlenia trwały już dwa tygodnie . Ulica stopniowo przyzwyczaiła się do obrazu
                        1
          odpływających tłumów kobiet, mężczyzn, dzieci i starców, obarczonych torbami
          i tobołkami, spieszących dzień w dzień w stronę więzienia przy Czarnieckiego .
                                          2
          W te jasne dni, kiedy słońce, zamiast głaskać ciepłem, chłostało biczami mrozu,
          nikt już ich nawet nie zauważał.
           Była niedziela. Dzień odpoczynku dla Niemców i dla ulic getta, dziś lśniących
          na biało i pustych.
           W więzieniu przy Czarnieckiego czekał transport przeznaczony na następny
          dzień: tysiąc osób, w tym kilku, którzy dotarli już martwi lub udało im się tu, na
          miejscu, umrzeć na zawał. Oni też byli ważni, ich również trzymano pod strażą.
          Liczono się z nimi. Doliczano ich do pul. Martwi, musieli wypełnić swą funkcję:
          utrzymać okrągłą liczbę tysiąca dziennie.
           Przy więzieniu, po obu stronach drucianego ogrodzenia, stał tłum. Wewnątrz
          – wyjeżdżający, na zewnątrz – pozostający. Żegnali się, wplatając palce w sieć
          drutów. Z obu stron płynęły słowa i łzy. Paczuszki dla wyjeżdżających przelatywały
          przez ogrodzenie jak nieforemne, sflaczałe piłki.
           Niedzielna partia była uprzywilejowana. Wyjeżdżający mieli czas, by wchłonąć
          słowa i rysy tych pozostałych po drugiej stronie ogrodzenia. Mieli czas, by popa-
          trzeć na ich twarze, by spojrzeć wstecz i pomyśleć, jak mocno byli przywiązani          1  Wywózki Żydów z łódzkiego getta rozpoczęły się 16 stycznia 1942 r. Do końca stycznia wysiedlono
           w 14 transportach ponad 10 tys. osób, w tym 4853 mężczyzn i 5750 kobiet.
          2  Centralne więzienie getta mieściło się przy ul. Czarnieckiego 12/14. Przetrzymywano w nim Żydów
           skazanych przez sądy żydowskie, ale też ludzi skierowanych tam przez Gestapo czy Kripo. Od 1942 r.
           gromadzono tam ludzi skierowanych do wywózek.           9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16