Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Pobierz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres do korespondencji:

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

ul. Wojska Polskiego 83

91-755 Łódź

© 2018. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.