Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Klub Kuriera 2019 - Kurier FM

kurier 2019

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”


Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

 

W roku 2019 wypada 100 rocznica urodzin jednego z wybitnych świadków historii Polski w XX wieku - Marka Edelmana. Chcąc uczcić jego wkład w walkę z totalitaryzmami - w czasie II wojny światowej z nazizmem, a w powojennej Polsce z komunizmem, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana stworzyło program edukacyjny przybliżający młodzieży nie tylko życie swojego patrona, ale także jego światopogląd i podejście do świata.

Na realizowany projekt składa się kilka częście składowych:

1. Podcasty, poświęcone życiu i działaniom Marka Edelmana, realizowane wspólnie ze Studenckim Radiem Żak Politechniki Łódzkiej

2. Mobilna wystawa przedstawiająca życiorys Marka Edelmana z czasów II Wojny Światowej

3. Materiały multimedialne - zdjęcia przedstawiające Marka Edelmana oraz filmy ze wspomnieniami o nim

4. Materiały Edukacyjne - wybór tekstów źródłowych i materiałów multimedialnych pomagających nauczycielom prowadzenie zajęć o II wojnie światowej, Marku Edelmanie lub Holokauście.


 

© 2019. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.