Page 2 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Chava Rosenfarb „Między miasteczkiem i Łodzią. Opowieść o miłości”.
P. 2

Chava Rosenfarb

      (1923–2011)

      uważana za jedną z najwybitniejszych pisarek literatury jidysz XX
      wieku, urodziła się w Łodzi. Jako siedemnastoletnia dziewczyna
      trafiła do getta, gdzie znalazła się w kręgu literatów tworzących
      w jidysz. W sierpniu 1944 roku została wywieziona wraz z całą ro-
      dziną do Auschwitz, a potem do innych obozów. Po wojnie miesz-
      kała w Belgii, a od 1950 roku w Kanadzie. Debiutowała tomikiem
      wierszy w jidysz i temu językowi pozostała wierna przez całe ży-
      cie. Za wydaną w 1972 roku trylogię Drzewo życia uhonorowana
      została prestiżową nagrodą im. Icyka Mangera przyznawaną lite-
      raturze żydowskiej. Kontynuowała opowieść o polskich Żydach,
      wydając Bociany – książkę o rodzinnym sztetlu, z którego po-
      chodzili jej rodzice, i o życiu w robotniczej, przedwojennej Łodzi.
      Od 2015 roku książki Rosenfarb są wydawane po polsku przez
      Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
   1   2   3   4   5   6   7