Page 1 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi - Chava Rosenfarb. Drzewo życia - tom drugi.
P. 1

BIBLIOTEKA
                                                    CENTRUM
                                                    DIALOGU
                      Chava Rosenfarb

                      (1923–2011)                                        Chava Rosenfarb


                      pochodząca z Łodzi, tworząca
                      w Kanadzie pisarka języka jidysz, autorka
                      tomów poetyckich, dramatu, esejów,
                      a przede wszystkim znakomitej prozy.
                      Przeżyła łódzkie getto, a także pobyt
                      w obozach Auschwitz, Sasel,
                      Bergen-Belsen. Doświadczenia z okresu                                                 tom drugi
                      Zagłady są ważnym elementem jej                                                    lata 1940-1942
                      twórczości. „Drzewo życia” to licząca           ZYCIA
                      ponad 1800 stron powieść o Łodzi,               DRZEWO Chava Rosenfarb
                      a przede wszystkim o łódzkim getcie
                      i jego mieszkańcach. Drugi tom
                      trzyczęściowego dzieła obejmuje lata            lata 1940-1942 tom drugi
                      1940–1942, gdy Niemcy utworzyli
                      odrębną dzielnicę dla Żydów, a miasto
                      otrzymało nazwę Litzmannstadt. Za tę
                      poruszającą opowieść Chava Rosenfarb
                      została wyróżniona wieloma nagrodami
                      na całym świecie. „Drzewo życia” to
                      pierwsza powieść na temat Zagłady
                      powstała w jidysz, a jej autorka uważana
                      jest za jedną z najwybitniejszych
                      współczesnych pisarek tworzących
                      w tym języku.
        cena: 44,90 PLN
                                                    2
        ISBN 978-83-63182-28-1 (kolekcja)

        ISBN 978-83-63182-33-5 (II tom)
   1   2   3   4   5   6