Aktualne

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Aktualny plan zamówień publicznych dla Centrum Dialogu im. Marka Edelamana można pobrać tutaj.