Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

Co "Hotel Savoy" Rotha ma wspólnego z Łodzią?

roth news

17 października 2019 r. o 18.00 zapraszamy do Centrum Dialogu na spotkanie z profesor Joanną Jabłkowską: Co "Hotel Savoy" Josepha Rotha ma wspólnego z Łodzią".Po wykładzie aktor Teatru Jaracza, Karol Puciaty, przeczyta fragmenty felietonów Rotha z tomów "Wiedeńskie znaki czasu" oraz "Oblicza czasu" (wydawnictwa Austeria).

Joseph Roth (1894-1939) pochodzący z Galicji pisarz żydowskiego pochodzenia, piewca Monarchii Habsburskiej, wielbiciel Franciszka Józefa, autor wielu uznanych, tłumaczonych również na język polski utworów prozatorskich, w tym kojarzonej z Łodzią słynnej powieści Hotel Savoy (1924). Obok twórczości literackiej Roth zajmował się działalnością reporterską, a przemierzając Europę stał się jej wybitnym kronikarzem. Był obdarzonym ostrym i bezkompromisowym piórem, wziętym dziennikarzem, swoje felietony publikował na łamach renomowanych wiedeńskich i berlińskich gazet. Ich wybór ukazał się w Polsce w tomie Wiedeńskie znaki czasu(przeł. Małgorzata Łukasiak-Zięba, Kraków 2016), jego kontynuacją jest znajdujący się w druku tom Oblicza czasu (przeł. Eliza Borg, Kraków 2019).