Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

SEMINARIUM // cmentarze ewangelickie

01 04 1wstep kopia

Seminarium „Cmentarze, milczący świadkowie historii” odbędzie się 17 listopada 2018 r. od 9 do 18 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Seminarium organizowane jest przez łódzką Grupę Nieformalną REM oraz Centrum Dialogu im. M. Edelmana.

Oferuje aktywnym łodzianom, zainteresowanym wielokulturowością Łodzi i regionu, poszerzenie swojej wiedzy. Jak wskazuje doświadczenie, zebrane podczas pierwszej edycji, która miała miejsce w marcu 2017, jest to propozycja skierowana do szerokiego grona odbiorców. Temat cmentarzy jako świadectwa minionych czasów badany jest przez historyków, geografów, etnografów, historyków sztuki a nawet dendrologów. Łódzkie seminarium gromadzi przedstawicieli wielu z tych dziedzin, nie zapominając o wymiarze religijnym. Listopadowe spotkanie będzie możliwością wymiany doświadczeń łodzian ze skupionymi na tematyce cmentarnej stowarzyszeniami z całej Polski. Spotkanie w Centrum Dialogu jest zaproszeniem do zacieśniania współpracy, zachęcaniem do zainteresowania się Łodzią i jej bogactwem kulturowym.