Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

Łódzkie drogi do niepodległości

lodz niepodlegla banertlo 820x312px wersja1

9 października 2018 r. o 18.00 zapraszamy do Centrum Dialogu na wykład "Łódzkie drogi do niepodległości" prof. Jarosława Kity. Celem wykładu jest przybliżenie postawy łodzian oraz ich wkładu w proces odzyskiwania niepodległości przez nasz kraj w latach zaborów. Łódź, była ośrodkiem miejskim, który swój szybki rozwój w XIX stuleciu zawdzięczał przede wszystkim procesowi industrializacji. Mieszkańcy miasta stanowili konglomerat trzech nacji – polskiej, niemieckiej i żydowskiej, a nie można również zapominać o rosyjskich zaborcach. Stąd też na postawy mieszkańców Łodzi wobec walki o niepodległość w latach zaborów należy spojrzeć poprzez pryzmat jej wielokulturowości.

 Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku. Specjalizuje się w zakresie historii społecznej i gospodarczej XIX i XX wieku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z dziejami społeczeństwa polskiego doby zaborów i szeroko rozumianej kultury uzdrowiskowej XIX i XX w. Ponadto podejmuje tematy związane z historią regionu Polski środkowej i z przeszłością łódzkiego środowiska naukowego. Autor lub współautor ponad 160 publikacji, w tym 14 monografii. Jest redaktorem naczelnym czasopism: „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” i „Rocznik Łódzki”. Zajmuje się popularyzacją historii, m.in. w programach telewizyjnych (TVP Historia, TVP 3) i radiowych oraz poprzez artykuły prasowe („Polityka”, „wSieci Historii”, prasa regionalna) i wykłady. Jego hobby to sport, podróże i dobra książka.